tisdag 29 mars 2011

Viktigt att behålla det fasta telenätet


Eiwy Kronholm om elöverkänsligas rätt till telefoni

Telefoni är en fråga för Näringsdepartementet och Post- och Telestyrelsen (PTS). Mikrovågsstrålning en fråga för Miljödepartementet och Strålskyddsmyndigheten (SSM).
Funktionshindrades rättigheter hanteras av Socialdepartementet och Socialstyrelsen (SoS). Elöverkänsligas rätt till telefon bollas därför runt utan att någon tar ansvar.
Vi har länge försökt få ett svar från PTS om hur elöverkänsliga ska kunna ha telefon i framtiden. Nyligen kom beskedet att PTS inte tänker vidta några åtgärder, eftersom SSM bedömer att det inte är bevisat att det uppstår några skadliga hälsoeffekter av elektromagnetiska fält eller radiovågor.
Enligt SoS får inte brist på vetenskapliga bevis göra att drabbade inte får stöd och hjälp. Och det finns forskningsrapporter i tusental, som visar biologisk påverkan av elektromagnetiska fält. Elöverkänslighet är en miljörelaterad funktionsnedsättning, då gäller FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Elöverkänsligas problem med mobiltelefonin började på allvar med den stora GSM-utbyggnaden 1997.
Sedan dess har sömnproblem, ungas ohälsa, användande av lyckopiller och sjukskrivningar skjutit i höjden. Allt detta blundar man för i Sverige.
Israeliska myndigheter rekommenderar fast telefon på grund av hälsoriskerna. Franska domstolar har dömt operatörer att ta ner sändare med hänvisning till försiktighetsprincipen.
Nu ska den svenska landsbygden bli trådlös – Telia anser det för dyrt att underhålla kopparnätet i glesbygd. Men det är dit svårt elöverkänsliga har flytt!
Det fasta telenätet har byggts upp av skattemedel. Nu har det börjat rivas av ett halvprivat bolag. Och det är skattemedel som kommer att få betala framtida kostnader för ohälsa.
Vi behöver politiker som kan och vågar se de stora sammanhangen, som förstår att om det fasta telenätet rivs så skapas ett totalt utanförskap för elöverkänsliga.
Vi behöver politiker som förstår att den ökade exponeringen för elektromagnetiska fält redan nu har medfört stora och ökande hälsoproblem – med stora samhällsekonomiska kostnader och lidande som följd.
Vi behöver politiker som förstår att värdesätta ett telenät som fungerar utan mikrovågor, inte kräver elförsörjning hos abonnenten och som därför fungerar vid strömavbrott och hos de som inte har el i huset.
Var hittar vi politiker som inte sviker det fasta telenätet och landsbygden?
Eiwy Kronholm

Ordförande Elöverkänsligas riksförbund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar