måndag 30 april 2012

Strålande skola

Skolministeriet i radions P1 granskar skolfrågor ur olika perspektiv och nu senast om elektromagnetisk strålning i de svenska skolorna.
Trådlösa lokala nätverk ökar i takt med att allt fler elever utrustas med datorer i skolorna, näst intill ett oundvikligt verktyg i undervisningen och de trådlösa nätverken börjar bli standard i skolorna.
Men hur påverkas eleverna av  elektromagnetisk strålning, som de utsätts för i skolan när tillgänglighet är ledordet.

I detta radioprogram handlade det om 13-åriga Matilda i Jönköping, för henne har det blivit en mardröm efter införandet av trådlöst i hennes skola.
Hon tyckte det skulle bli jättespännande med en egen Ipad när Internet infördes i hennes skola. Matilda berättar att efter en tid började hon må sämre, allt eftersom hon var i skolan, idag kan hon knappt vistas i skolan utan att få huvudvärk och yrsel.
I hemmet finns inget trådlöst idag och där mår hon mycket bättre, hennes kropp kan hämta upp sig och den får vila från den elektromagnetiska strålningen i skolan. Det har konstaterats att Matilda är överkänslig för trådlös teknik.
Hennes familj har haft möte med bland annat rektorn som föreslagit att Matilda får söka till annan skola, som familjen protesterar mot. Även IT-ansvarig har deltagit i mötet.

9 av 10 skolor har installerat Wi-Fi utan att följa upp om det finns någon hälsorisk. Mona Nilsson som är miljöekonom och journalist säger att de trådlösa datorerna i skolan är endast mobilindustrins behov och Socialstyrelsen skyddar telekomindustrin. Jimmy Estenberg från SSM håller fast vid att det inte är farligt med Wi-Fi i skolan, Mona Nilsson replikerar att då ljuger myndigheterna.
Det framkom även i programmet att cirka 25% av lärarna känner av trådlös teknik i skolan, men de vågar eller vill inte ta upp problemet då de är rädda att mista sitt arbete.
WHO pekar idag på ohälsa, det kan inte uteslutas – men de svenska skolorna och myndigheterna ”blundar med döva öron.”
Mona Nilsson påpekar att det finns starka bevis för att trådlösa nätverk utvecklar överkänslighet hos många.

Finns det då någon lösning för detta problemet? Jovisst finns det!  Kalle Hellberg från Borås är kunnig tekniker som ger sitt svar:
Inaktivera det trådlösa modemet eller routern och dra kabel. Då fås dessutom en mycket stabilare och snabbare uppkoppling.
Läsplattor, som t ex iPad-2, har både inbyggt trådlöst WiFi modem och 3-G modem. En sådan platta strålar kraftig,. WiFi antennen genererar kraftig strålning ifrån sig. Det är mer än 1000 gånger högre än det värde som rekommenderas som högsta värde av oberoende experter. Än värre är 3-G antennen som sitter under ramen.
I början och slutet av ett meddelande är det korta kraftiga spikar som kan vara över 2 W/m2, d v s upp till 100 000 gånger kraftigare strålning än som kan rekommenderas. Dessa värden gäller vid dålig täckning, 1-2 ”staplar” av totalt 5. Vid 5 staplar är värdet mycket ”bättre”, 1 mW/m2 men det är ändå långt över rekommenderat max värde på 10 μW/m2 (mikrowatt). Alltså, använd inte 3G på läsplattan under dåliga förhållanden och stäng av WiFi om det ändå inte behövs.
 Ett trådlöst modem är säkert under ca 1,5 sekund under varje minut..

Att ha kabelbundet Internet ökar installationskostnaderna (som är en engångskostnad).Hälsan för våra barn och ungdomar får inte sättas på spel för att tjäna in en del på installationskostnaden. De som kommer drabbas av ohälsa ett antal år senare på grund av elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, detta kommer medför höga sjukvårdskostnader och lidande för de drabbade och samhället får fler problem på halsen.
Men detta är inget som mobilindustrin är intresserad av och absolut inte vill tala om.
Så länge det finns risker som pekar på ohälsa när vi utsätts för mikrovågsstrålning, så länge ska vi definitivt inte utsätta våra barn och ungdomar för mer strålning än vad nöden kräver och som finns i vår omgivningen. Den mobila tekniken är idag en del av vår infrastruktur, men glöm inte bort försiktighetsprincipen och där talar allt för trådbunden teknik som ett bästa skydd.

Kalle Hellberg: Tänk på att barn upp till ca 18 års ålder och foster är mycket känsligare än vuxna. Barns kroppar har visat sig absorbera all strålning de utsätts för och strålning går även genom mammans kropp in till fostret.

Egon Reiver

tisdag 24 april 2012

Mänskliga rättigheter

Tidigare i år gick barnläkaren Mats Reimer ut och påstod att "Pengar kunde användas på ett bättre sätt än att elsanera sjukhus för elöverkänsliga”
Trots att det saknas vetenskaplig grund för elöverkänslighet satsar flera vårdgivare på elsanering av olika slag". På sjukhuset i Falköping har man elsanerat ett mottagningsrum för runt en miljon kronor. Och satsningen ifrågasätts av vissa.
Elsaneringen av mottagningsrummet på sjukhuset i Falköping innebär bland annat att kopparväv satts upp i taket och att väggarna tapetserats med kopparfolie. Instrumenten såsom EKG- och ultraljudsapparat, dator och skrivare är batteridrivna, allt för att minska den elektromagnetiska strålningen. Slutnotan hamnade på runt en miljon kronor uppgav man på Dagens Eko.
Varken Strålsäkerhetsmyndigheten eller Socialstyrelsen anser att det finns vetenskapliga data som bekräftar att elöverkänslighet existerar. Samtidigt uppger Socialstyrelsen att ca 3,2 % av svenskarna är känsliga mot elektromagnetiska fält, enligt en nationell hälsoenkät.”
I Tyskland uppskattas ca 9 miljoner människor vara el- och strålningsöverkänsliga, ca 10 % av befolkningen.
Att mottagningsrummet även används till andra vårdsökande ska vara en självklarhet, så satsningen på ett elsanerat vårdrum är en rätt investering, hit ska fler el- och strålningsöverkänsliga med flera ha en möjlig att komma intill, byråkratin får inte förhindra de möjligheterna.
Det finns mycket fakta från oberoende forskare i Sverige som är mycket internationellt kända, som professor Olle Johansson, professor Lennart Hardell eller Salfordgruppen, miljöforskare Mona Nilsson med flera, men vi lever i ett ”strutssamhälle” där de flesta varken vill se eller lyssna till fakta.
I Sverige förnekas oberoende forskning, den läggs åt sidan hela tiden - de forskare som sympatiserar med mobilindustrin får forskningsanslag, medans oberoende forskare ”straffas” med uteblivna anslag och även blir utsatta för smutsig kampanj. De ”köpta” vetenskapliga studier som mobilindustrin presenterar är förvrängda och anpassade till infrastrukturen.
Vårt samhälle är till för alla människor, oavsett ålder, kön, funktionshinder eller civilstånd.
Allergier av olika symtom är ett stort problem och ökar hos många, något ingen kan blunda för, hjälpen ska vara en självklarhet – men verkligheten är i de flesta fall tvärt om. All trådlös strålning från master skapar sämre miljö för alla, därför måste myndigheter och mobilanvändare ta ett ”strålningsansvar” för våra barn och barnbarn, det måste skapa ett samhälle där givna förutsättningar är en självklarhet till god hälsa för alla, det är att visa ansvar.

Visserligen tillhör mobiltelefonin infrastrukturen i dagens samhälle, det råder det ingen tvekan om, men samhället måste ta hänsyn till dem som är drabbade av elektromagnetisk strålning. Därför är det viktigt att skapa utrymme för alla i vårt samhälle, fler områden måste sparas som lågstrålande områden. Ingen vill vara känslig mot elektromagnetisk strålning, alla vill vi leva och röra oss fritt i samhället.

Egon Reiver

lördag 21 april 2012

En morfar undrar

I lördagens tidning stod det att läsa, ”Håll koll på bebisen”, tekniken går framåt och idag finns en uppsjö av babyvakter. Alla som babyvakter presenterades var trådlösa med en sändningsfrekvens på 2,4 GHz.
När mina och alla andras barn växte upp var det den mänskliga kontakten mellan barn och förälder som gällde.
Att ha en elektronisk mamma eller pappa som övervakar den lilla bebisen, en elektronik med elektromagnetiska strålning är långt ifrån nyttigt för det lilla livet.
Kärlek, omsorg och mänsklig kontakt är det primära för en bebis, att placera trådlös teknik intill det lilla barnet är med all säkerhet att bebisen utsätts för en hälsorisk. En fransk domstol fastslog 2009 att ”Även om forskning inte är samstämmigt och med säkerhet visar fara, medför strålningen en hälsorisk" och ett litet barn är 8 gånger mer känslig än en vuxen. Hjärnbarriären hos det lilla barnet är i stort helt oskyddat.

Ingen förälder vill väl utsätta sitt barn skada eller ohälsa, och vem tar ansvar för om bebisen utsätts för ohälsa.
Alla är vi unika, vissa klarar av att utsättas för mer strålning, andra tar skada av det.
Ett oskyldigt barn ska ha rätt att växa upp i en lugn och lågstrålande miljö, vi har alltför mycket elektromagnetisk strålning runt omkring oss, som påverkar oss alla och där många blir sjuka av det utan att förstå orsak.

En morfars tankar.

onsdag 18 april 2012

Pelle tål inte mobilstrålning


FAKTA
Elöverkänslighet
Elöverkänslighet blev omtalat under 1980-talet i medierna, då människor hade känt av symptom när de arbetade vid dataskärmar. Man anses vara extra känslig för elektromagnetiskafält i nivåer som för många inte märks. De personer som drabbats av elöverkänslighet har fått symptom som huvudvärk, trötthet, irriterad hud, svindel. Detta har dock inte påvisats i vetenskapliga försök, (då ekonomiska intressen finns med i bilden).


Pelle, en skolgrabb i tonåren, har drabbats av överkänslighet mot strålning. - Min enda chans att komma tillbaka till skolan är att kompisarna stänger av sina mobiler.
När Pelle är i kontakt med datorer och mobiltelefoner blir hans hud röd och irriterad och han mår dåligt, han har tvingats vara hemma från skolan i två månader.
Känslighet mot el och strålning är omdiskuterat, men Pelle säger att han har lärare som kan vittna om hans problem.
Vädjar till eleverna
Skolans rektorer, lärare och elever försöker nu göra så att Pelle kan vara i skolan utan att han ska behöva utsättas för strålningen.
Britt , handledare till Pelle, säger att de arbetar för att Pelle ska kunna klara av att vistas i skolan.
- Vi vill inte sätta några förbud av mobiler i skolan utan i stället vädja till eleverna genom att sätta upp skyltar med uppmaningen; Mobilfritt område, säger Britt.
Stänga av mobilerna
Lärarna har också uppmanat eleverna att stänga av mobilerna och lämna kvar dom i skåpen.
- De flesta är positiva till att hjälpa mig, därför lägger de in mobilerna i skåpen fast påslagna. Eleverna säger att batterierna i mobilen förstörs om man stänger av dem, berättar Pelle.
Klarar det ganska bra
Pelle går i skolan som vanligt nu och klarar det ganska bra.
Han är också mycket känslig för trådlösa datorer, men som tur är finns det inte datorer i klassrummet.
- Vi vill nu väcka en sorts medvetenhet om vad strålningen orsakar. Det känns allmänt som att det inte är någon som vill förstå hur farlig all strålning är som vi har runt oss. Jag har läst många böcker och strålningen är riktigt farlig, säger Pelles mamma Majvor.

En artikel av Madeleine Säther

tisdag 10 april 2012

Miljöfarlig strålning och magnetfält

Visst är det otroligt att svensk media inte skriver om detta vardagsfenomen, att inte våga beröra en stor ovisshet om ohälsa, som inom några år kan bli ett stort problem för många mobilanvändare, när inte deras hjärnor orkar stå emot all trådlös mikrovågsstrålning. Att sticka huvudet i sanden löser inga problem, tala är silver men tiga är guld. Denna artikel är ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 31, 5 augusti 2011, författad av Hans Sternlycke.
Tågtrafikens största miljöfara är dess passagerare, genom deras användning av mobiltelefoner och bärbart bredband. Nästan alla ska prata och söka på nätet. Tågkupén är det mest olämpliga stället att göra det på. Mobilstrålningen studsar fram och tillbaka mellan plåtkarossens väggar, som stänger inne mobilstrålarna. Inte heller fönstren är särskilt genomträngliga. Det gör att mobiltelefonen måste arbeta på full effekt för att få täckning, och strålningen blir maximal.
För sin egen skull och för medpassagerarnas bör man inte använda mobiltelefonen om man har dålig täckning. Många kan inte åka tåg eller buss för mobilstrålningens skull. Däremot går det bättre med flyg, där man inte får använda mobiltelefoner på grund av risken av att de kan orsaka flyghaveri, om de får kontakt med marknäten. Mobilstrålningens påverkan på elektronik erkänns, men inte påverkan på människor.
Det uppskattas att mellan tre och tretton procent är elöverkänsliga. Det är en grupp som ständigt växer med mer utbyggt mobilnät och ökande effekter för att få snabbare kommunikation. En tredjedel har problem i någon mån. På cellnivå är alla påverkade av mobilstrålning.
Till de lättare problemen hör sådant som trötthet, huvudvärk, yrsel, öronsusningar och sveda. Till de svårare hör störningar av hjärtrytmen, som kan vara livshotande för de mer allvarligt drabbade.
Om alla ska kunna åka med ett miljövänligt transportmedel måste användande av mobiltelefoner och bredband förbjudas i kollektivtrafiken. För att kunna använda datorerna till att få kontakt med omvärlden, bör de anslutas vid sätet till ett trådnät i kupén, som får kontakt via en antenn på taket. Mobiltelefoner går antagligen inte att koppla på ett strålningsfritt sätt. Man kan ringa genom datorn eller ha trådtelefoner till sittplatserna.
På 60-talet slog facket larm om ökad dödlighet för lokförare, på grund av de magnetfält som omgav motorerna. Man kunde slänga upp en grov skiftnyckel mot väggen vid motorn på ett RC-lok, och den fastnade. Sedan dess har larmen tystnat, och ingen forskning gjorts.
X 2000 är ett loktåg med motor bara i loket. Modernare motorvagnståg har motorerna utspridda över alla vagnar. Det innebär att också passagerarna kan drabbas då. För pendeltågen i Stockholm, X 60, har rapporterats om höga magnetfält. På dubbeldäckaren X 40 har uppmätts ännu högre magnetfält på passagerarplats.
Magnetfälten är svårare att skärma av än mobilstrålningen. Möjligen kan man konstruera drivningen så att strömmen från strömavtagaren går rakast möjliga väg över motorn till jordning över boggiens hjul. Till omgivningen ger tåget kraftiga magnetfält, i synnerhet ovanför tåget, när det passerar.
För att inte en stor grupp människor ska få hälsoproblem om de åker ett annars så miljövänligt trafikslag som tåg måste det finnas vagnar där man inte utsätts för mobilstrålning eller magnetfält. Krav bör ställas på konstruktioner av tåg som inte ger höga fält. De vagnar som har tysta avdelningar ska ha förbud att använda mobiltelefon eller surfa där. Samma gäller även bussar med zoner som undviker mobilstrålning.
Hans Sternlycke

lördag 7 april 2012

Strålningsdebatt

DEBATTÖRERNA
Gunilla Ladberg är fil. doktor och författare,
Lena Hedendahl leg. läkare och specialist i allmänmedicin,
Mona Nilsson, journalist och författare
Sylvia Lindheim är speciallärare.
 
DEBATTEN
Europarådet för mänskliga rättigheter uttalade förra året att trådlösa datanätverk inte bör användas i skolorna, på grund av de hälsorisker som barnen utsätts för.
Surfplattor med trådlös uppkoppling blir allt vanligare i svenska klassrum. Och allt fler föräldrar sätter smarta telefoner i händerna på sina barn. Det är dags att reagera, menar debattörerna.
Surfplattor i skolorna - en hälsorisk för barn

Debattörerna: Håll surfplattor och smarta telefoner borta från barnen
Just nu införs i rasande fart surfplattor och trådlös uppkoppling i skolor runtom i landet, av allt att döma utan att några riskbedömningar görs. En rundringning bland ansvariga skolchefer i Stockholm ger vid handen att ingen gjort någon riskbedömning av detta. Skolornas ansvariga bryter därmed mot arbetsmiljölagen.
Ur föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1): ”Innan ni genomför de planerade förändringarna ska ni undersöka och bedöma vilka risker för ohälsa och/eller olycksfall som förändringarna kan medföra för personalen. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.”
FN:s Barnkonvention, som Sverige förbundit sig att följa, säger: ”Vid alla åtgärder som rör barn (…) skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Vi undrar hur man kan veta att detta sker om man inte ens gjort någon riskbedömning?

Europarådet för mänskliga rättigheter uttalade förra året att trådlösa datanätverk inte bör användas i skolorna på grund av de hälsorisker som barnen utsätts för. Europarådet förordar att dess medlemsstater prioriterar trådbunden uppkoppling i skolorna.

Trådlösa datanätverk avger höga nivåer av sådan radiofrekvent strålning som av WHO är cancerklassad i samma kategori som bly och DDT. Bärbara datorer omges dessutom av starka lågfrekventa magnetfält. En ny vetenskaplig rapport konstaterar att nivåerna är så höga att utrustningen aldrig bör hållas nära kroppen.
Det är dock inte bara cancerriskerna vi vill lyfta fram. Minst lika allvarliga är de omedelbara hälsoproblemen. Vi som undertecknat känner till både lärare och elever som – när trådlös teknik införts i deras skolor - drabbats av svår migränliknande huvudvärk, yrsel, hjärtstörningar, utmattning och svårigheter att tänka klart. Det finns också ett antal barn som har fått så svåra symtom att de inte längre kan gå i skolan. Andra barn har snabbt tillfrisknat när de kunnat byta till en skola som inte har trådlösa system.

Allt fler föräldrar sätter dessutom smarta telefoner i händerna på sina barn utan att ha fått information om riskerna. Upprepande studier, från bland annat Göteborgs och Örebro universitet, har visat att mobilanvändning under barndomen ger psykisk ohälsa i form av beteendestörningar, depression, stress, sömnproblem och huvudvärk. Nyligen visade också forskare vid Yale University i USA att exponering under fostertiden leder till bestående beteendestörningar, liknande ADHD, samt försämrat minne.

Vi har alltså redan många signaler som tyder på att det massiva införandet av trådlös teknik och barns tidiga användning av mobiltelefoner innebär oacceptabla risker för såväl barn som skolanställda. Inför trycket från starka kommersiella intressen är det viktigt att barnens bästa inte underordnas. Ansvariga bör hålla huvudet kallt och kritiskt granska möjliga risker. Så har inte gjorts.
Barnets bästa enligt barnkonventionen har inte kommit i första hand här, det har inte ens beaktats. Att blunda för allvarliga hälsorisker är ett svek i synnerhet mot barnen, som är beroende av de vuxnas omdöme. Våra barn måste kunna få gå i skolan och må bra! Vi uppmanar därför ansvariga att genast stoppa införandet av all trådlös teknik i skolorna och göra en kritisk riskbedömning i enlighet med lagstadgade krav. Vi är övertygade om att en sådan bedömning kommer att leda till att man helt övergår till kabelbunden teknik.

Gunilla Ladberg
Lena Hedendahl
Mona Nilsson
Sylvia Lindheim

måndag 2 april 2012

Korruption inom telekom

I senaste veckobrevet från Kalle H. kunde jag läsa följande: Korruptionen inom telekom är enorm.
Den 3 november talade Dr Franz Adlkofer, tidigare verkställande direktör för Verum Stiftelsen för Beteende och miljö, till en Harvard Law School publiken som en del av föreläsningar och evenemang serier som anordnats av Edmond J. Safra Center for Ethics. 
I sitt föredrag "Skydd mot strålning står i strid med vetenskap," Adlkofer diskuterade svårigheterna han och andra forskare möter när den lägger fram forskning om de cancerframkallande effekterna av elektromagnetiska fält som kommer från mobiltelefoner. Han diskuterade också den institutionella korruption som han säger hindrar sin forskning.
Adlkofer beskrev sin erfarenhet av det EU-finansierade studien REFLEX, som syftade till att undersöka effekterna av mobiltelefonen strålning på hjärnan. Slutsatserna i studien visade att låg frekvens samt radiofrekventa elektromagnetiska fält under tillåtna gränsvärden visas genskada potential.
År 2004, strax efter att ha släppt dessa konstateranden var Adlkofer målet anklagelser ifrågasätta giltigheten av resultaten och även anklaga honom för bedrägeri. Medan en etisk panel så småningom avvisade anklagelserna, hans kamp mot förtal fortsätter, sade han.
I maj 2011, den Internationella byrån för cancerforskning klassificeras höga elektromagnetiska fält, inklusive mobiltelefon strålning som bara "möjligen cancerframkallande" för människor, säger Adlkofer, men han påpekade att studier som REFLEX inte togs i beaktande vid att bestämning. Hade de varit, sade han, den klassificering som sannolikt skulle ha förändrats från "möjligen" cancerframkallande för "förmodligen".
"De praxis institutionella korruption inom trådlös kommunikation är enorm oro", sade Adlkofer "om man anser att den fortfarande osäkra utgången av den pågående fältstudien med fem miljarder deltagare. Baserat på de omotiverade förringande rapporter distribueras av massmedia genom beslut och på grund av den trådlösa kommunikationen industrin kan allmänheten inte förstå att dess framtida välfärd och hälsa kan stå på spel. Folket misstro även de vetenskapsmän som varnar. I demokratier är det en grundläggande princip som framför makt och deras ägare är lagar, regler och förordningar. Eftersom området trådlös kommunikation denna princip har drabbats kränkts är det av intresse för ett demokratiskt samhälle att kräva dess överensstämmelse. "
-Sophy Bishop