onsdag 20 februari 2013

Legal misshandel?

Visst kan man ställa frågan om legal misshandel, när myndigheter och telekomindustrin förnekar och bortförklarar existensen av elöverkänslighet som människor drabbats av? Att förneka problemet är att förneka sanningen, det är att kränka den grupp människor som mår dåligt och inte kan hävda sina mänskliga rättigheter.

Denna berättelse handlar om en ung kvinna som bor i södra Sverige, hon har alltid varit en drivkraft, hon har aldrig legat samhället till last, men när hon själv blivit sjuk, energin och krafterna har tagit slut, då finns ingen hjälp från samhället, läkare eller vårt sociala skyddsnät. Hon är livets mittpunkt, i sina bästa år.
När jag fick denna bild från Sofie som inte tål elektromagnetiska fält, ställde jag frågan om alla blåmärken eller inre blödning som hon hade på sina lår, om smärta eller ömhet finns eller när det uppstår?

Svaret lät inte vänta på sig, hon berättar!
Ja det gör ont, jag får kramp och muskel/ledvärk och fullt med knölar under huden som man får försöka massera bort.
Knölarna är stora som en ärta och ligger så tätt att huden blir stenhård på en större yta. De gör ont att massera bort, Jag får ont i huvudet, ser illa, blir yr, spyr och mår väldigt illamående. Jag kan inte äta, utan bara dricka vatten. 
Blåmärkena på benen fanns kvar i 10 dagar och jag kunde i princip inte göra något utan låg i sängen . Det tog 4 veckor innan värken och illamåendet gick över. Jag hade ju blivit bättre av hypnosen innan men när jag fick det den här gången blev jag väldigt dålig i flera timmar efter och vit om händerna och fötterna för första gången.

När jag dammsugit och blivit blå på något finger gör det med väldigt ont i handen och armen och det blå har varit kvar i flera dagar. Jag får ont och som kramp i magen och problemen med huvudet. Ihop med detta får jag ofta väldigt svårt att prata i mobilen . Jag får lätt ont i örat som snabbt sprider sig till värk i käken och ner i nacken samt kraftig huvudvärk och ser mkt illa med värk i ögonen. När det blir så pratar jag inte gärna i telefonen och om jag gör det så avslutar jag samtalen fort. Nu när jag blev riktigt dålig för en månad sen, fick jag sådan värk direkt och pratade inte alls i tel. på 10 dagar utan blir dålig bara av att hålla i mobilen så snurrar det till i huvudet rejält och jag får en känsla av att jag inte har en aning om varför jag ska ringa eller vad jag skulle säga, vilket har känts väldigt otäckt.

De sista 3 månaderna har jag haft konstant väldigt ont i kroppen, lederna och musklerna som inte går över utan känns hela tiden. Ben och händer pirrar och sticker hela tiden, går inte över... Är snurrig i huvudet så det känns omöjligt att fokusera både blicken och tankarna och vad jag ska säga hela tiden. Blir väldigt dålig under lysrör vilket gör det mkt svårt att handla eller göra andra ärenden eller gå bort till någon.
Jag var på banken i går och tog bort mitt företagskonto. Fick komma när de stängde så de kunde släcka ner lokalen, mkt snällt av dem:) ändå blev jag helt vit och iskall om händerna som sen gick över till kramp och känslan när förfrysning eller bortdomning går över. Blev väldigt yr i huvudet. Såg inte så jag kunde läsa utan hon fick tala om vad det stod överallt då det inte gick att fokusera blicken. Hon var mycket snäll, hjälpsam och förstående och högsta betyg på bemötande. (Jag fick ha nya kontot gratis ett halvår) Om det bara är elöverkänslighet kan man ju konstatera att man kan bli väldigt dålig av det.

Pratade ju med läkaren om sjukskrivning och hon svarade att hon inget kunde göra. Ska man tolka det som att hon inte vill sjukskriva? Jag fick ju inga papper med mig som jag kunde lämna någonstans. Jag har hittills inte varit sjukskriven någon gång fast jag haft mkt ont och mått dåligt eftersom jag jobbat fast jag varit dålig men fått känslan innan att de inte skulle sjukskriva mig då jag inte jobbat med el, dator mm utan oftast blivit bättre när jag är ute.


Så här säger Socialstyrelsen (SoS) på sin hemsida:
Elkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer
Socialstyrelsens beslutsstöd, råd till läkare som medverkar i sjukskrivningsprocessen, innehåller inte råd om sjukskrivning på grund av upplevda symtom vid exponering för elektromagnetiska fält. Elkänslighet är därmed inte en medicinsk diagnos. Personer kan under kortare tid sjukskrivas för symtomdiagnoser tills orsaken för besvären diagnostiserats. Läkarintyget vid sjukskrivning ska visa att patientens arbetsförmåga är sänkt.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver på sin hemsida om Elkänslighet:
Det finns inget hållbart vetenskapligt stöd för att elkänslighet, eller elöverkänslighet som det ibland kallas, orsakas av radiofrekventa fält. Det vetenskapliga rådet pekar på att flera nya studier tyder på att det istället handlar om en så kallad noceboeffekt, det vill säga en omvänd placeboeffekt.                                                                                                        Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan länge rekommenderat försiktighet inom två tillämpningsområden av elektromagnetiska fält: dels användning av mobiltelefon, dels magnetfält från kraftledningar och elektriska installationer. Inom båda dessa områden finns det vissa forskningsresultat som antyder ett samband mellan elektromagnetiska fält och negativa hälsoeffekter och myndigheten rekommenderar därför viss försiktighet. Enligt det vetenskapliga rådets senaste rapport har det inte kommit fram ny vetenskaplig kunskap som påverkar Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.


Boverket bemöter elöverkänslighet med detta bl.a.                                                                I Socialstyrelsens allmänna råd om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet anges att ett problem vid utredningen av dessa patienter är att det inte finns något vetenskapligt underlag som styrker ett samband mellan allmänna sjukdomssymtom och elektricitet. Å andra sidan kan ett samband inte uteslutas för vissa patienter. Det finns dock inga kliniskt utvärderade prov som kan ange vilka dessa patienter i så fall skulle vara. Se SOSFS 1998:3 (M).

Hur kan 3 myndigheter gå hand i hand och svamla och förneka en verklighet som finns i hela industrivärlden, för att tillmötesgå mobilindustrins ekonomiska intressen? Samtidigt som SoS 2009 gick ut och sa att det finns ca 300 000 personer som lider av elöverkänslighet i Sverige.

Tillgängligheten till sjukvård är i princip obefintlig för de svårast drabbade el- och strålnings-överkänsliga. Miljön på vårdcentraler och sjukhus har blivit allt sämre. Glödlampor har bytts till lågenergilampor (som är högfrekventa) vanliga telefoner har ersatts av trådlösa DECT-telefoner, mobiltelefoner och trådlösa nätverk m.m.

Läkarna svarar att de inget kan göra.
Den form av förnekelse är att tydligt kränka de människor som drabbats av utmattning och överkänslighet och som orsaken är ekonomiska intressen.
Förnekelsen innefattar att många av dessa människor ”finns inte” i samhället, de existerar inte och då behöver ingen ta hänsyn till problemet?

Vad jag inte förstår är hur vissa personer och myndighetsutövare förnekar problemet och slänger ut samma teori gång efter gång om ”ej vetenskapligt beprövat”. Men de har ingen förklaring på vad vetenskapligt beprövat innebär, det finns alltid två sidor av ett mynt men man talar bara om den ena sida – den andra sidan förnekas, tala om tunnelseende.

Det är så frustrerande att detta problem hela tiden bara växer, människor matats med vilseledande reklam och budskap i TV och på film. Telekomindustrin är mycket medvetna om faran och problemet, men deras vinstintresse går även över lik.Strålskyddsstiftelsen bemöter myndigheterna:

Internationella experter varnar för mobilstrålning och trådlös teknik

Det finns ett akut behov av kraftigt sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning, exempelvis mobilstrålning och wifi. Det är slutsatsen i en ny rapport från 29 internationella experter som konstaterar att beläggen för hälsorisker av mikrovågsstrålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält har ökat kraftigt under de senaste fem åren. De varnar för att barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna och avråder från användning av trådlöst uppkopplade datorer och surfplattor i skolorna.
Experterna i The BioInitiative Working Group från 10 olika länder, varav 7 från Sverige, har gått igenom över 1800 vetenskapliga undersökningar. Effekterna av strålningen är fullt klarlagda och kan uppträda inom några minuter av exponering för mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilmaster och de i skolorna massivt införda trådlösa datanätverken. Långvarig exponering kan resultera i sjukdomar. Studier visar att risken för sömn- och koncentrationsproblem, huvudvärk och cancer ökar vid kronisk exponering för mobilmaster.
Expertrapporten är i linje med Strålskyddsstiftelsens bedömning och är samtidigt förkrossande för myndigheternas experter. De har hävdat att ingen forskning tyder på några risker alls:
– Människor i Sverige har matats med vilseledande budskap. Myndigheternas jäviga experter har brustit i objektivitet och lämnat felaktig information om vad vi vet om riskerna, kommenterar Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Den som förtiger sanningen eller förlöjliga problemet med el- och strålningsöverkänslighet, medverkar till att kränka de människor med funktionshinder, medvetet eller omedvetet.
Egon Reiver
Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

torsdag 14 februari 2013

Tankar kring en utställning

Tankar kring utställningen på
Huskvarna Bibliotek 13/2 – 9/3 2013
Visste du att
Världshälsoorganisationen WHO har efter ett möte med världens främsta cancerforskare 2011 klassat de radiofrekventa nätverken som möjligen cancerframkallande, klass 2B på en skala där klass 4 är med största sannolikhet inte cancerframkallande, medan klass 1 med säkerhet är det. Detta skedde i maj 2011.
Samma vår 2011 publicerades Europarådets resolution 1815, där rådet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält. Rådet rekommenderar försiktighetsprincipen, särskilt för barn och unga. Europarådet vill också sänka gränsvärdena för strålningen - något som även Europaparlamentet.
Försiktighetsprincipen går ut på, att så länge ett fenomen inte är bevisat ofarligt, bör befolkningen skyddas från det som om det var farligt. Att det råder oenighet om den högfrekventa strålningens farlighet beror i första hand på att oberoende forskare säger en sak, och den av mobilindustrin sponsrade forskningen en annan.
Oenigheten beror också på att varken folket eller pressen vill höra talas om att trådlösa telefoner, datorer och leksaker kan ge upphov till skada, särskilt barn och ungdom som är mångdubbelt mer känslig..
Ingenstans berättades om de summor mobilindustrin ger till cancerorganisationerna.
I förordet till Devra Davis bok Disconnect (som behandlar just den strålning vi här talar om), utbrister professor David Servan-Schreiber: "Hur är det möjligt? Hur kommer det sig att intelligenta människor som borde vara upplysta, helt frankt utgår ifrån att forskningen inte visat några risker, hävdar att ingen ökad risk för hjärntumörer kunnat påvisas och att det inte förekommit någon global ökning av antalet hjärntumörer när man bara behöver skrapa på ytan av fakta för att inse att dessa tre argument inte stämmer?".
Hur kommer det sig att politiker och skolledning inte vill förstå mer om den högfrekventa strålningen, nu utsätter nästan alla landets barn och ungdomar för denna strålning dygnet runt i stället för att satsa på tryggare fast Internet-förbindelse i skolorna?

lördag 2 februari 2013

Struntprat om trådlös teknik

Postat 2013/01/29 av Gunilla Ladberg

Det pratas otroligt mycket strunt om den trådlösa tekniken av folk som uppenbarligen inte har en aning om vad det är fråga om. Samt av Strålsäkerhetsmyndigheten som påstår att de ser till ”den samlade forskningen” och som i en debattartikel på SVT säger: ”Inget tyder på att trådlös teknik är farlig för barn”. (Och så stängde de för kommentarer innan jag hann svara.Grrr!)
BULLSHIT säger jag. Det finns mängder av forskning som visar påverkan på såväl människor som djur och växter. Sen finns det naturligtvis också mängder av forskning som INTE visar någon påverkan. Vilka tror du brukar vara med och betala sådan forskning? Rätt gissat: telekomindustrin.
Om man som jag har träffat många människor som är drabbade så är saken kristallklar. De elektromagnetiska signalerna från trådlös teknik kan störa kroppens likaledes elektromagnetiska signaler och ge många olika symtom. Och de som är känsligast drabbas förstås först. Här bara ett par exempel. (Fler finns i min bok Ett Vackert fängelse som handlar om människor som är så illa däran att de måste bo ute i skogen utan modern teknik.)
Två bröder fick våldsam migrän och näsblödningar när de började skolan. Ingen av dem hade haft något sådant förut. Hemma mådde de bra. När föräldrarna började förstå vad det var fråga om och skolan lyssnade och tog bort de trådlösa telefonerna upphörde alla symtom omedelbart.
En tioårig pojke blir så påverkad sedan skolan införde trådlös teknik att han får hjärtstörningar och blir helt utmattad. Han är en duktig elev och gillar skolan och skärper sig allt han kan under skoldagen men när han blir hämtad vid skolbussen sjunker han ihop och måste bäras därifrån.
En elvaårig flicka fick svår huvudvärk sedan skolan infört trådlös teknik. Till slut kunde hon inte gå i skolan alls. Till all lycka hittade föräldrarna en skola helt utan trådlös teknik. När hon gått där ett år sa hennes pappa: ”Jag har inte hört henne säga att hon har huvudvärk på hela året”.
En kvinna jag känner har just till sin sorg måst sluta sitt lärarjobb, hon tål inte skolmiljön längre. En annan har hastigt tvingats flytta hemifrån sedan en mobilmast satts upp nära hennes bostad.
Ja, så där skulle jag kunna hålla på. Och SSM säger: Inget tyder på… Kyss mig!

Av Gunilla Ladberg, hon är värd minst ett stort fång rosor – det hon skriver är fakta.