onsdag 13 mars 2013

Överkänslighet, en allergi


En kropp som är trött och har brist på sömn är självklart i behov av vila och återhämtning.
En kropp som är överkänslighet av olika symtom är också i behov av vård, vila och återhämtning. Många är de som drabbas av olika allergier, en del mer lindrigt, andra mer våldsamt.
Symtomen är miljörelaterat och en gemensam nämnare är gifter, bekämpningsmedel och tungmetaller i vår omgivning, i mat och dryck.  Vissa personer reagerar starkare, andra mer lindrigt.
Den som har blivit el- och strålningsöverkänslig, är kroppen mer försvagad - den reagerar på elektromagnetisk strålning från master, basstationer och annan trådlös teknik.

Annan reaktion är ljuskänslighet, dofter, mat, dryck eller pollen för att nämna några.
Deras helvete tas inte alltid på allvar eller viftas bort som ”va´ då? Det berör inte mig”.
Men de flesta förstående medmänniskor, som inser problemet och visar respekt och empati.
Vad jag inte förstår är myndighetsutövare förnekar problemet och slänger ut samma teori gång efter gång som ”inte vetenskapligt beprövat”. Men de har ingen förklaring på vad vetenskapligt beprövat innebär, det finns alltid två sidor av ett mynt men man talar bara om en sida – den andra sidan förnekas, tala om tunnelseende.

Den form av förnekelse är att tydligt kränka de människor som drabbats av utmattning och överkänslighet och orsaken är ekonomiska intressen.
Förnekelsen innefattar att många av dessa människor ”finns inte” i samhället, de existerar inte och då behöver ingen ta hänsyn till problemet? I gamla Sovjet och öststater gömde man undan människor som inte passade in eller ansågs vara en belastning för samhället, en viss nyans av detta finns kvar i vårt samhälle 2013 tyvärr.

Strålskyddsstiftelse skriver: ”Det finns ett akut behov av kraftigt sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning, exempelvis mobilstrålning och wifi. Det är slutsatsen i en ny rapport från 29 internationella experter som konstaterar att beläggen för hälsorisker av mikrovågsstrålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält har ökat kraftigt under de senaste fem åren. De varnar för att barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna och avråder från användning av trådlöst uppkopplade datorer och surfplattor i skolorna.”

Det är så frustrerande att detta problem hela tiden bara växer, människor matats med vilseledande reklam och budskap i TV och på film. Telekomindustrin är mycket medvetna om faran och problemet, men deras vinstintresse går även över lik. Myndigheter har jäviga experter som brister i objektivitet och dessutom lämnar felaktig information om strålningsriskerna.

Egon Reiver
Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

fredag 8 mars 2013

Tillgänglighet för alla


Tillgänglighet för alla är något som myndigheter, kommuner och politiker talar varmt om, men vilken bärkraft och betydelse har ”Tillgänglighet för alla”? Visst vill de genomföra möjlighet till tillgänglighet för alla, men tyvärr finns det starkare intressen som påverkar beslutunderlag och handling. Mellan ord och handling är det alltför stort gap.

HSO i Jönköpings län skriver på sin hemsida. HSO består av 35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning. Vår organisation grundar sig på att alla människor är lika i värde och har samma rättigheter och är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla. Personer med funktionsnedsättning skall kunna leva självständigt och med självbestämmande.

Så visst finns det många människor med funktionshinder i Jönköpings län, vilka kommuner och myndigheter lever upp till detta i vårt län? När man börjar syna så finns det stora brister, mycket som faller mellan stolarna, likväl talar kommunens politiker och tjänstemän om fokus på människan i sin målsättning med sin översiktplan.
Ett samhälle för alla – program för funktionshinderpolitiken i kommun, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN-konventionen om barnens rättighet, människan först och främst, tillgänglighet för alla. Detta är några exempel som jag vill lyfta fram, för familjen Svensson är inte detta kanske något problem, kanske inget att lägga större vikt vid eller fundera på. ”Vi har det så bra så vi klarar oss…..”

35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län, gånger ett stort antal föreningsmedlemmar och personer som inte är anslutna till någon organisation, mörkertalet är stort.
En del av dessa människor räknas inte in i samhället, de kan inte utföra något jobb eller det jobb de hade önskat p.g.a sitt funktionshinder.

Myndigheterna lyssnar hellre på dem som utger sig som ”experter” (de med social statlig makt och ekonomiska intressen) istället för de verkliga experterna - de som har drabbats av en funktionsnedsättning, de som med egen erfarenhet vet vad det handlar om.
Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län är 1 av 35 föreningar i HSO Jönköping, som är medvetna vad det handlar om, som är sina egna experter med erfarenhet på el- och strålningsöverkänslighet, men de har ingen status i samhället.

Egon Reiver
Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län