söndag 10 juni 2012

Ny 400 kV kraftledning - med vems rätt?

Den nya 400 kV kraftledning som ska dras fram över norra Småland från Simpevarp (Oskarshamn) till höglandet, som verkar ha kommit långt i sin projektering.

Svenska kraftnät är ansvarig och deras huvuduppgift är att driva och förvalta stamnätet för el samt övervaka landets elsystem. Vilken hänsyn tas vid nyprojektering, när mark och bostäder finns inom dess riskzon. Finns någon miljökonsekvensbeskrivning som lyfter fram hälsan i de områden som är befolkat. Vilket gränsvärden används? Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar det högre gränsvärdet som gynnar industrin. Är ekonomiska värden viktigare än folkhälsan? En jordkabel har högra anläggningskostnader, men ur hälsoperspektiv är det en investering för folkhälsan och samhället.

En 400-kV skapar mycket höga elektromagnetiska fält, det går igenom ytterväggar i närbelägna hus. I Centraleuropa (som är mer tätbefolkat), finns det många fall och då speciellt barn som drabbats av leukemi på grund av närliggande högspänningsledning.

Vi omges av olika elektriska apparater som skapar el- och elektromagnetiska fält (EMF), som påverkar oss i varierande grad.
Många kan få stressreaktioner, koncentrationssvårigheter, dålig sömn, hjärtproblem, yrsel, m.m. och mår allmänt dåligt.

Inga mediciner hjälper på elektromagnetiska fält, man kan kontakta läkare för att utreda om det finns någon medicinsk orsak, men människokroppen påverkas av elektromagnetiska fält, EMF. Endast avstånd är det som hjälper som skydd från en 400 kV kraftledning, ca 200 meter ifrån är det ca 200 nT (gränsvärdet för boende), men ca 500 meter ifrån är mätvärdet 50 nT och det är bra värde som är helt acceptabelt för de flesta.

Jan Boljang skriver om elöverkänslighet: En del blir så dåliga att de inte kan arbeta, inte fungera i samhället - de har en funktionsnedsättning, benämnt elöverkänslighet.
Det är ingen sjukdom, det är ett funktionshinder som uppstår i den miljön med elektromagnetiska fält, EMF. Det hindrar en person med funktionsnedsättningen – elöverkänslighet, att fungera fullt ut.
Elektromagnetiska fält, EMF påverkar oss alla. En del reagerar och andra gör det inte, men det finns forskning som tyder på att tumörer och leukemi kan utvecklas på sikt.
Lika väl som människor drabbas av annan överkänslighet som pollen eller kemikalier, lika väl kan en till synes frisk människa drabbas och må dåligt när de blir utsatta av elektromagnetiska fält. Någon undersökning av förhållandena på arbetsplatsen eller hemmet görs sällan.

Mät upp din elmiljö och vidtag åtgärder som minskar påverkan från elektriska fält. Kolla upp hur du sover, det är viktigt att din sovplats är fri från el-fält. Det är där vi ska återhämta oss och blir sömnen störd av elpåverkan, leder detta troligen till stress eller andra sjukdomar.

Egon Reiver

lördag 2 juni 2012

Läkaren - de svagas hjälte

Ulrika Åberg, leg. läkare är en beundransvärd person, som har hjälpt och varit till stöd för många utslagna människor i vårt land.
Hennes engangemang för de människor som blivit utslagna av elektromagnetisk strålning är att vara hjälte.
Detta stör socialstyrelsen och mobilindustrin, som av ekonomiska intressen försvarar att mobilstrålning är ofarlig eller näst intill.
Att prestige och girighet går före människors hälsa skrämmer mig, myndigheter och mobilindustrin gömmer och glömmer den svaga människan, som inte ska synas eller finnas i samhället.
Vi måste börja tänka själva och inte bara låta påverkas av myndigheterna vilseledande information.
Syns man inte så finns man inte.
Egon

Solveig Silverin har skrivit nedan artikel som jag stöder helt och fullt.
Skall elöverkänslighet klassas som sjukdom? Ja! Det är en miljösjukdom baserad på miljöförorening, i detta fall artificiell elektromagnetisk strålning

Att ens ifrågasätta om vi är sjuka är ju en lobbyistverksamhet av mobilindustrin. Man ger sken av att det ena utesluter det andra, men var och en borde begripa att så är inte fallet. Se bara hur lobbyisterna nu ger sig på Ulrika Åberg som är läkare  och hjälper elöverkänsliga. Det är sedan en tid tillbaka en massiv kampanj att elöverkänslighet är psykiskt alltså inte en funktionsnedsättning p g a den ökande elektromagnetiska strålningen. Vi är ju inte ens sjuka anser ni som för denna talan, varför jobbar ni inte då?  Lena Hillerts senaste inlägg i GP, det är olyckligt att elsanera för elöverkänsliga. Problemet är inbillat och kan botas med KBT, alltså inte elsanera, alltså inte ett funktionshinder som kräver åtgärder i miljön, elsanering.
Om man erkänner att folk blir sjuka av strålningen då blir det en hälsofråga som vilket annat giftutsläpp som helst. Mobilstrålningen är inte en naturlig företeelse i vår miljö utan en miljö- och hälsofråga och är därför inte en funktionsnedsättning i dess rätta bemärkelse. Jämför med att man får en funktionsnedsättning av hormoslyr, lösningsmedel, asbest när man blivit förgiftad/skadad. Är det en funktionsnedsättning eller en miljöskada som leder till ohälsa?En funktionsnedsättning kopplad till miljön är att man inte fungerar i en naturlig miljö. Men blir man negativt påverkad av en onaturlig faktor i miljön då är det en hälso- och miljöfråga och den faktorn måste därför tas bort ur vår miljö. Då gäller miljöbalken och den artificiella strålningen skall minska eller tas bort.

Solveig Silverin, miljöingenjör