söndag 16 september 2012

Indien inför bättre strålskydd än Sverige

Indien inför tio gånger striktare gränsvärden för mobilstrålning än Sverige

9 september, 2012 
Indiens regering har nyligen infört ny lagstiftning för strålning från mobiltelefoni.
Indiens regerings initiativ innebär ett totalt underkännande av de gränsvärden som gäller i EU och som rekommenderats av organisationen ICNIRP.
ICNIRP:s medlemsexperter har finansiella kopplingar till mobilindustrin och har dominerat WHO:s, EU:s och svenska myndigheters expertutredningar om hälsorisker av mobiltelefoni.
ICNIRP:s gränsvärden skyddar uttryckligen inte  mot effekter av långtidsexponering utan enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av kort tids (6 minuter) exponering.
Från och med den 1 september 2012 gäller följande i Indien:
1. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobilmaster 10 gånger. Indien har alltså nu tio gånger strängare gränsvärde för strålning än Sverige.
2. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobiltelefoner till det betydligt striktare som gäller  i USA. Gränsvärdet sänks från SAR 2 W/kg till 1,6 W/Kg. Läs mer här om varför det i praktiken innebär 3 gånger striktare gränsvärde. Förutom USA och Indien har Kanada, Nya Zeeland, Bolivia, Taiwan, and SydKorea dessa striktare gränsvärden.
3. Mobilens strålning (SAR-värde) ska anges på mobilen och vid försäljningsstället.
4. Slumpmässiga kontroller av mobilers strålning ska genomföras.
5. Manualen måste innehålla försiktighetsrekommendationer
Även om gränsvärdet sänks kraftigt tio gånger är det ändå för höggt för att skydda människors hälsa och miljön. Ryssland, Schweiz och Italien exempelvis har ännu lägre gränsvärden. Professor Girish Kumar, Electrical Engineering Department, vid universitetet i Mumbai, är bland dem som är kritiska.
Indiens regering har också utfärdat försiktighetsrekommendationer för mobilanvändare :
- Håll ut mobilen så långt som möjligt från kroppen
- Håll inte mobilen mot huvudet
- Begränsa samtalstiden
- Prioritera SMS
- Använd högtalarfunktionen
- När du har mobilen påslagen, förvara den inte i bröstfickan eller byxfickan. När en mobiltelefon är PÅSLAGEN  sänder den automatiskt  hög strålning var eller varannan minut för att kontakta nätverket.
Jämför denna sista information med svenska Strålsäkerhetsmyndighetens, som felaktigt och vilseledande (mer regel än undantag) påstår att :
”Exponeringen är låg när man inte pratar i mobiltelefonen. Om man till exempel har telefonen som väckarklocka nära sängen sänder den bara ut en kort signal ungefär en gång var fjärde timme för att hålla kontakt med basstationen”
Du som nu undrar om vi verkligen kan lita mer på den indiska regeringen eller vår egen svenska myndighet (?!), kan kolla själv. Det är enkelt att mäta strålningen från en mobil i on-läge. De nya så kallade ”smarta telefonerna”   sänder ständigt kraftiga signaler,  även då telefonen inte aktivt används, utan att användaren märker det. Detta händer självfallet också även när telefonen ligger nära sängen:
”Det finns i dag ingen hållbar och långsiktig lösning för att hantera den kraftiga och brokiga signaleringen från alla appar som ständigt ”pratar” och uppdateras utan att mobilanvändaren märker det, säger en av TT:s källor.!
Strålsäkerhetsmyndigheten, myndigheten som verkar för ett osäkert strålsamhälle,  skyddar inte allmänheten mot skadlig strålning, utan skyddar den skadliga strålningens producenter. De vilseleder allmänhet och beslutsfattare i en omfattning som borde betraktas som myndighetsmissbruk och även vara åtalbart. Ett axplock av de lögner myndigheten spritt under alla år kan du läsa om i boken Mobiltelefonins hälsorisker.
Ett slående exempel på myndighetsmissbruk är felaktig information om forskningsresultat som bevisligen visar förhöjda risker för en mycket elakartad hjärntumör av mobilanvändning, som i de allra flesta fall inte kan botas utan leder till döden:

Hämtat från Mona Nilssons blogg

tisdag 11 september 2012

Hur bra är vår miljö?

Många människor är överkänsliga mot olika saker som pollen, gräs, solljus, dofter, nötter, gluten, olika kemikalier, elektromagnetisk fält och mikrovågsstrålning från telefonmaster och annan trådlös teknik. Listan kan göras lång, även små mängder kan ge utlösande reaktioner och är specifik för varje individ. Problemet idag är att överkänsligheten ökar och går ner i allt yngre åldrar.
Vi lever i en värld som omger oss av miljögifter, elektromagnetisk strålning och vagabonderande strömmar. Förutom alla master/basstationer och all övrig trådlös teknik, som på sikt bryter ner människors hälsa, det är en tickande bomb som bortförklaras från ansvarigt håll.

Lågenergilampan är en katastrof som EU klubbade igenom tidigare och som marknadsförs i handeln, ingen varningstext som talar om fara och att den skadar människor och miljön, samtidigt som lagar har stiftas om att förbjuda kvicksilver så marknadsförs lågenergilampan som ett ”bra besparingsalternativ” (med sitt kvicksilver) i handeln.

Att lågenergilampan är en bov i dramat är bara att konstatera, lågenergilampan (lysrörslampor) innehåller 2-5 mg Hg, som läcker och har en frekvens på 50 000 till 60 000 Hz. En miljöskandal som EU klubbade igenom tidigare, allt för att bemöta ekonomiska intressen.
Hur sköts sedan hanteringen när lampan är trasig och ska bytas ut? Hur mycket kommer till miljöstationen och hur mycket hamnar ute i vår natur och förgiftar ännu mer?

När en villa eller ett flerfamiljshus brinner frigörs mycket kvicksilver i luften, vattnet som används för släckning av eldsvådan rinner via dagvatten ut i vattendrag, sjöar och hav. Även om ingen människa skulle skadas vid branden så kvarstår faktum att människor, djur och natur skadas i kretsloppet.
De kvicksilverångor som frigörs i luften och som inte har någon lukt för människan, hur reagerar vi och övrigt levande i naturen av dessa ångor?
Tänk tanken att varje lägenhet/bostad har 20 st. lågenergilampor och varje lampa innehåller 2-5 mg Hg, det betyder att varje bostad frigör 40-100 mg kvicksilver som förångas i luften och bland brandrester, som sprids i dagvatten och i omgivningen.

År 2007 registrerades 28.000 bränder av försäkringsbolagen och siffran har inte minskat. Kostnaden för brandskadorna inklusive avbrott uppgick till 4,8 miljarder. 20.000 av dessa bränder inträffade i bostäder och kostnaden för dessa var ca 1,3 miljarder.
Hur många lågenergilampor och lysrör som frigör kvicksilver i bränderna redovisas inte, men bara en matematisk tanke ger skrämmande siffror.

All amalgam som vi har kvar i tänderna och den dåliga kvicksilvermiljön idag är ett hot mot vårt välbefinnande och även övriga gifter och bekämpningsmedel i vår kost och dryck, tillsammans bryter detta ner hälsan, vår kropp gör oss mer mottagliga för bland annat elektromagnetisk strålning, frekvens- och annan överkänslighet.

När en person blir eller är överkänslig, reagerar kroppen genom att upphöra att fungera normalt - kroppen talar om att den inte kan försvara sig – man reagerar och kan inte styra reaktionen, en överkänslighet är ett faktum.


Livsmedelsindustrin vräker ut bekämpningsmedel och andra gifter i vår kost världen över, där lantarbetarna som hanterar gifterna blir de första offren med hög dödlighet.
Därför det så viktigt att vi som är överkänsliga dricker rent vatten och äter ekologisk mat, så kroppen får en chans att hämta sig.

Margaretha Molius bok ”Var så god nästa” speglar verkligheten på ett utmärkt sätt hur vårt samhälle fungerar i kvicksilvermiljön förr och nu.

Egon Reiver

måndag 3 september 2012

Kroppen fungerar som en antenn

Den mänskliga kroppen fungerar som antenn för år elektromagnetiska vågor som AC elektriska transienter, mycket av det i 50 till 100 kHz. I oktober 2007 Världshälsoorganisationen reconnu risken för dessa frekvenser och konstaterade: "Höga nivåer av exponering för elektriska och magnetiska fält i frekvensområdet upp till 100 kHz CAD påverka nervsystemet, vilket resulterar och akuta hälsoeffekter, inklusive nervstimulering. " Beväpnad med denna kunskap det bara är förnuftigt att skydda dig själv och din familj från farliga frekvenserna avhandling EMF.

 Väl replikerade studier har visat att svaga elektromagnetiska fält avlägsna kalciumjoner som är bundna till membranen i levande celler, vilket mer sannolikt att riva dem, Develop temporära porer och läckage. Kalciumjoner bundna till ytorna av cellmembran är signifikant i att bibehålla deras stabilitet. De hjälper att hålla samman de fosfolipidmolekyler väsentliga per år som är av deras make-up. Utan joner uppsats är cellmembranen försvagas och är mer benägna att riva från under de påfrestningar som följer av de rörliga cellinnehållet (Två examensarbeten membran är endast molekyler tjocka!). Även den erhållna och hålen är självläkande normalt ökar läckage medan den fortfarande de att de är öppna, och detta kan förklara den större delen av de kända biologiska effekterna av svaga elektromagnetiska fält.

 Exponera hjärnvävnad av svaga VHF radiosignaler modulerade vid 16Hz (16 cykler per sekund) frigörs kalciumjoner (kalcium elektriskt laddade atomer) bundna till ytan av cellerna IKT. Ofta svaga områden är mer effektiva än starka sådana. Läckor i membranet som omger lysosomer (små partiklar i levande celler som återvinner avfall) CDN frisättning matsmältningsenzymer, Inklusive DNAas (ett enzym som förstör DNA). Detta förklarar den allvarliga skador på DNA i celler via mobiltelefon signaler. DNAase läcker-genom membranen i lysosomerna (små kroppar i levande celler fyllda med matsmältningsenzymer) Förklarar fragmentering av DNA ses i celler som exponeras för mobiltelefon signaler. När detta i könscellerna sker (de celler som ger upphov till ägg och spermier), minskar fertilitet och genetiska skador i framtiden förutspår generationer.

De biologiska effekterna av elektromagnetiskt inducerad DNA-fragmentering kan inte uppenbara påverkas i cellerna, eftersom fragment av sönderbrutna DNA kan de åter slår och skadade kromosomer (avlånga proteinstrukturer som bär DNA) kan rekonstrueras. Men det finns ingen garanti att de kommer att Återanställd precis som de var. Bitar kan lämnas ut (strykningar) anslöt sig bakåt (inversioner) bytte Mellan olika delar av kromosomen (translokationen) eller till och med kopplad till fel kromosom. De flesta i lådor, Kommer den nya ordningen Arbeta en stund om de flesta av de gener som är kvar och metabola Brister Alla CAD ofta kompenseras av den omgivande cellerna. Men det går snett när det kommer till meios, det som är processen halverar antalet kromosomer Under bildandet av ägg och spermier.

UNDER meios, kromosomerna linje upp i par (ett original från varje förälder) i hela sin längd N aktier intill Motsvarande som kan utbytas och (Detta ger varje av de avkommor har unik kombination av gener). Om arrangemanget föredetting av sina gener förändrats genom elektromagnetisk exponering, kan de inte riktigt anpassa kromosomer och kan även sig i knutar i försöket. Sådana missbildade peers slits sönder ojämnt Vanligtvis i de senare stadierna av meios, så äggen eller spermier som har ofullständiga år eller obalanserad uppsättning av gener, kanske inte fungerar korrekt och därmed minska fertiliteten. Det finns belägg från oberoende studier Flera i Australien, Ungern och USA som redan detta inträffar.

Tung mobiltelefon använda visas att minska både mängden och lönsamhet för spermier. Med hjälp av en mobiltelefon i mer än ugn timmar per dag är förknippad med en minskning av spermie rörlighet och bärkraft på cirka 25 procent. Sannolikheten av dessa resultat statistique vara på grund av fel var tur en på tusen. Det finns anledning att tro att varje människa ägg liknande kan påverkas, mål eftersom de bildas i embryot, innan barnet är fött kommer skadorna Under graviditet kommer att bli uppenbara syftet tills barnet når puberteten.

Läckage av kalciumjoner i cytosolen (den största delen av cellen) fungerar som en metabolisk stimulerande, som står för Rapporterade accelerationer av tillväxt och läkning, syftar det aussi främjar tillväxten av tumörer. Läckage av kalciumjoner in i neuroner (hjärnceller) genererar Falska aktionspotentialer (nervimpulser) som står för bröd och andra neurologiska symtom hos känsliga elektro-individer. Det aussi nedbruten signal-till-brus-förhållandet i hjärnan gör det mindre troligt att adekvat motsvarar svaga stimuli. Detta kan vara delvis ansvarig för olyckan graden av tvätt avgifter förare som använder mobiltelefoner.

En mer detaljerad undersökning av de molekylära mekanismerna förklarar många av de till synes konstiga egenskaper elektromagnetisk exponering, t.ex. varför svaga områden är mer effektiva än starka sådana, varför till exempel vissa frekvenser är 16 Hz Speciellt potent och varför pulsad fälten göra mer skada. Det har gjorts många studier som tyder på att exponering för svaga elektromagnetiska fält är förenat med en liten men betydande risk för ökningen av att få cancer. Detta kan orsakas av genmutationer följd och från DNA-skador.

 Tillväxten av organism från ett år befruktat ägg Innebär ett enormt komplext mönster att byta på och av gener som reglerar tillväxt, celldelning och differentiering till specifika vävnader. DNA-skada CAD ger ibland oreglerad tillväxt för att bilda tumörer. Dock kan effekten Var inte omedelbart. Följande kemiska exponering för cancer carcinogener sådan asbest kan ta så många år att bli krypande. De drabbade cellerna verkar gå-igenom flera kurser Ständigt ökande genetiska och molekylära anarki innan de slutligen når den punkt i ostoppbara tillväxt och delning. När man bedömer cancerframkallande effekter av elektromagnetiska All exponering måste vi ha i åtanke att det kan finnas har liknande fördröjning. Det kan vara några år innan vi vet de fulla cancerframkallande effekterna av den senaste tidens explosiv tillväxt i användningen av mobiltelefoner.

 Det är inte bara människor som påverkas. Väl underbyggda svar i Andra organismer inkluderar snabbare tillväxt av högre växter, jäst och utbyte i rörelse av kiselalger. De senaste två är betydande eftersom de båda enskilda celler, vilket de effekter som uppstår på cellnivå. Dessutom kan vi förklara Praktiskt taget alla de elektromagnetiska effekter på människor i form av utländsk valuta på cellnivå inträffar, som då kan påverka hela kroppen.

Hämtat från Kalle Hellbergs veckobev