onsdag 28 december 2011

Elallergi och förvrängd sanning

Att det råder någon form av organiserat drev på elöverkänslighet råder ingen tvekan om, sedan media på lokal och riksnivå gick ut och skrev om att Elöverkänslig stänger av TV och mobil - halva Dalarna utan tv i feta rubriker 25 november 2011. Miljökontoret i Mora vill att strålningsnivån vid mannens hus inte ska överstiga 50 nW/m2. Normalt ligger strålningsnivån på 500 000 nanowatt.
– Det är på den nivån som mannen anser att han kan ha en dräglig vardag, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör i Mora kommun, till tidningen.
Miljönämnden i Mora fortsätter att dra ärendet om strålning från mobilmaster i långbänk. Frågan aktualiserades redan 2006 men nämnden anser att den måste lära sig mer innan ett definitivt beslut kan fattas. Ett klokt beslut då mycket kunskap måste lyftas fram och att all fakta läggs på bordet., idag styrs faktainformationen av ekonomiska intressen och de forskare som jobbar med oberoende forskning förkastas och förnekas.
Även läkare som styrs av Socialstyrelsen lyfter fram neceboeffekten, en förväntad effekt när en el- och strålningsöverkänslig blir utsatt för elektromagnetisk strålning, som jag besvarat i en artikel nedan. Att bortförklara olika effekter av skador är allvarligt, många av oss minns Neurosedyn, Fenoxisyror, kvicksilver, DDT, Asbest m.fl. var ”ofarligt för människan”, innan sanningen kom ifatt! Även radiofrekvent mikrovågsstrålningen som används vid data- och mobilkommunikation idag, har utom allt tvivel visat på biologiska effekter som kan leda till ohälsa eller mycket ohälsa.
Så länge elektromagnetisk strålning inte är vetenskapligt bevisat som ofarlig är verkligen ett spel mellan ekonomi och ohälsa.
Hur besluten i Mora kommun än blir så har de rört om ”i grytan en hel del”, sanningen kommer att visa sig när sjukvårdskostnaderna öka av strålningsskador och annan ohälsa, då först kanske våra myndigheter och politiker kan få förståelse för problemet. Men tyvärr är det många drabbade som kommer att offras innan dess.

Texten nedan är ett svar på en överläkare som skrev i tidningen innan jul att elallergi är inbillning:
Jag ifrågasätter inte dina medicinska kunskaper, men att påstå att elallergi är inbillning är att tala i okunskap. De flesta elöverkänsliga personer har störst problem av högfrekvent elektromagnetisk strålning, de är strålningsöverkänsliga människor som bott i samhället och har haft sociala kontakter, men fått fly undan till mer lågstrålande område.
Jag har träffat civilingenjörer som fått sin el- och strålningsöverkänslighet som arbetsskada, när de arbetat med forskning på Ericsson eller SAAB. Dessa högutbildade personer blev inte sjuka av inbillning utan den högfrekventa miljön på sin arbetsplats. Andra personer fick sin överkänslighet på 1980-talet, då bildskärmarna läckte och jordningsmiljön inte var den bästa alltid. Data- och telekomindustrin är mycket medvetna om problemet och har intensivt jobbat med problemet internt när det började uppdagas. Att de sedan inte vill lyfta fram problemet i dagsljuset är av ekonomiska skäl. Mycket av den forskning som idag redovisas kommer från forskning som har anknytning till industrin. Det finns mycket oberoende forskningsresultat som aldrig redovisas eller bortförklaras på icke vetenskaplig grund. Så länge oberoende forskningsrapporter bortcensureras, så länge ohälsan från elektromagnetisk strålning förnekas eller lyfts ur myndighetsrapporter och där telekomindustrins lobbyister styr innehållet, så länge kommer Folkhälsoinstitutet, SSM, SoS och Boverket med flera att förneka andra oberoende rapporter.
Personer som är el- och strålningsöverkänsliga reagerar ofta på mycket olika sätt, liksom andra personer som reagerar på olika allergier. Noceboeffekten är ingen rättvis pejling på hur en människa reagerar. Vissa kan reagera snabbt medan de flesta som blir utsatta för mikrovågsstrålning reagerar från någon ½-timme till dagen efter.
Det är ingen människa som väljer bort bra status, yrke, bostad och socialt liv frivilligt, det är ingen inbillning från deras sida – de har inget annat val än att fly från högstrålande område som bryter ner deras hälsa.
De ”köpta” vetenskapliga studier som mobilindustrin presenterar är förvrängda och ska passa in i infrastrukturen. Påstå att el- och strålningsöverkänslighet är inbillning, då talar man i okunnighet och dessutom kränker en utsatt grupp människor.

Egon Reiver

måndag 19 december 2011

Strålningsrisk eller fantasi


Telekombolagen omsätter hundratals miljarder varje år som gläder vilken finansminister som helst, den ger klirr i statskassan.
Inte är någon myndighet intresserad att försvara de el- och strålningsöverkänsliga personer som är drabbade av detta gissel. Telekomindustrin är en nationell angelägenhet som skapar jobb och omsätter hundratals miljarder varje år.
Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och politiker negligerar och förnekar all fara och alla larmsignaler, myndigheterna försvarar mobilindustrin som producerar mikrovågsstrålning från master och basstationer. Den påstådda risken för ohälsa vill de inte beröra, samhällsintresset är A och O och inga andra påstående får störa den utvecklingen.
Medias roll är att ligga lågt och göra små ”drev” på någon utvald drabbad person som ”ställer mänskliga krav”, nu senast i Mora där media gick ut med feta rubriker: ”En elöverkänslig person kan göra att hela Mora får tv-skugga.”
Vilken kompetens och sanningshalt har de som gör en höna av en fjäder, få journalister är insatta i hur strålningsrisker påverkar människor som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet, få av dem vågar (eller kan) skriva artiklar som går emot den mäktiga telekomindustrin som med sina lobbyister styr över forskningsresultat och expertutlåtanden.
Myndigheterna vill inte försvara de el- och strålningsöverkänsligas intressen, utan de försvarar istället den industri som producerar mikrovågsstrålningen från master och basstationer och media vill gärna inte kritiserar telekomindustrin, vars ägare oftast äger eller har ”intima familjeband” med ägare till de dominerande mediebolagen.
Nu håller de på att bygga ut 4G i hela landet, ännu fler antenner och högre doser av mikrovågsstrålning (elektrosmog), Telekomindustrin behöver nämligen sälja mer produkter och mobiloperatörerna gnuggar händerna för att tjäna allt mer pengar.
Sunda förnuftet säger väl att bestråla människor 24 timmar om dygnet inte kan vara bra, vi påtvingas mikrovågsstrålning i stort sett över allt och ingen vill ta ansvar för ohälsan och kommande följder.
Vi lyder och lever vårt liv som om myndigheterna tar sitt fulla ansvar. Ingen myndighet, cancerorganisation eller naturskyddsförening vill engagera sig i frågan om vad mikrovågsstrålning innebär för det lilla barnet eller den vuxna människan.

Trots att mobilindustrin i Sverige tjänar miljarder och de forskare som stöder mobilindustrin får stora belopp i utvecklingsbidrag, så får de forskare som varnar för riskerna och ohälsan med mobilutbyggnad inget forskningsbidrag alls. 
Otroligt, det viktigaste är tydligen att miljonvinsterna rullar in, ohälsan är inte intressant utan verkar finnas på ett nästan osynligt kriterium. Våra små barn – som ska ha en framtid, lever mycket osäkert – ingen vet med säkerhet hur mycket mikrovågsstrålningen påverkar dem och vem vill stå för de följderna?
Det behövs mer saklighet, kunskap och objektivitet i både media, radio och TV i Sverige idag, där alla parter får lägga fram saklighet och fakta – idag är det bara 1 part (mobilindustrin) med sin riskförnekelse.
I övriga Europa pågår en livlig debatt i många regioner om att sänka strålningsnivåerna på grund av riskerna. Media gör granskande reportage och debatterar frågan varje vecka, men inte i Sverige.
Det finns fakta från oberoende forskare i Sverige som professor Olle Johansson, professor Lennart Hardell eller Salfordgruppen, Mona Nilsson med flera, men ingen myndighet vill lyssna till dem.
Egon Reiver

torsdag 8 december 2011

I radioskuggans land

All har rätt till mobil, så uttalade sig Håkan Juholt i DN 7 december. En självklarhet för de flesta, men inte för el- och strålningsöverkänsliga i Sverige, en grupp på ca 300 000 personer som har ett funktionshinder som gör att de blir sjuka av mikrovågsstrålningen från master och basstationer.

Ewa Stenberg, DN skriver: S-ledaren Håkan Juholt vill införa nya regleringar för såväl mobiltelefonimarknaden som el-, järnvägs- och apoteksmarknaden. Han vill att samtliga teleoperatörer ska vara skyldiga att erbjuda alla kunder i hela landet sina tjänster – också långt ute i glesbygden. Man kan inte ha rätt att välja bort medborgare för att det är för dyrt, säger han till DN.
Hans uttalande visar en stor okunnighet hos politiker: Vilken politiker kan stå upp för el- och strålningsöverkänsliga? De människor som jagas ut i skog och glesbygd (som villebråd) för att ha en chans att överleva och få ett någorlunda drägligt liv ifrån den strålning som gör dem sjuka, de måste välja mellan ett rent helvete till ett lugnare helvete, ett liv som de flesta svenska medborgare skulle vägra att leva i, ett liv i radioskuggans land.

Sveriges regering, många riksdagsledamöter och politiker, myndigheter med flera förnekar dessa människors existens, de förnekar och misstror att el- och strålningsöverkänsliga människor mår dåligt eller blir sjuka av mikrovågsstrålning och elektromagnetiska fält.
När nu politiker kräver att även tysta och lågstrålande områden ska bort och bygga ut fler nya master och basstationer, dessa områden som är en sista utposten för el- och strålningsöverkänsliga.
Detta respektlösa uttalande får mig att bli heligt förbannad, man sparkar inte på den som ligger  ner eller som är sjuk! Vi inom Elöverkänsligas Förening i olika delar av Sverige jobbar för att bevara de tysta och lågstrålande områden som finns kvar och ger en möjlighet för el- och strålningsöverkänsliga att kunna leva och bo någonstans. Varför lyssnar inte politiker till de utslagna människor som lever som en flyktingar i eget land, de som har erfarenhet och verklig kunskap hur de mår och reagerar mot elektromagnetiska fält  och mikrovågsstrålning. Istället är det många riskförnekare som på ett snyggt sätt ”idiotförklarar” många av dem som drabbats av el- och strålningsöverkänslighet. I de allra flesta fall hänvisar myndigheterna till forskning som inte visar någon större orsak mellan EMF, el- och strålningsöverkänslighet. Med största tydlighet används gammal utredning eller beställd utredning från lobbyister, på senare tid har mycket ny forskning framkommit som Socialstyrelsen och SSM vägrar lyssna till, forskning och fakta från oberoende forskare i Sverige som professor Olle Johansson KI, professor Lennart Hardell eller Salfordgruppen i Lund, ett mycket stort antal forskningsrapporter från övriga världen finns som pekar på ohälsa.
Cancergruppen IARC inom WHO har klassat denna miljöfrämmande elektromagnetiska strålning som lika cancerogen som DDT. Det är vetenskapligt dokumenterat i SSI:s (numera Strålsäkerhetsmyndigheten) FS 2002:3 att pulsmodulerad strålning påverkar nervsystemet. Elektrosensitivitet är en neurologisk skada. Detta är helt kränkande och diskriminering mot en grupp människor som har ett funktionshinder. Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning, inte en egenskap.
Socialstyrelsens definition (Dnr.32-11316/2009) av funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
DN skriver vidare: Avregleringen av telefonimarknaden brukar framhållas som ett gott exempel som gett kunderna låga priser. Nästan alla i landet har tillgång till mobilnäten, men att bygga ut tjänsterna till att omfatta precis alla är mycket dyrt.
Telia Sonera har börjat avveckla det fasta telefonnätet för 50 000 telekunder och ersätter det med mobiltelefoni i vissa glesbygdsområden och river det fasta telefonnätet. Ännu en gång tar de inte hänsyn till denna drabbade grupp som måste fly till radioskuggans land, de människor som inte klarar mobil telefoni men kan klara fast telefoni. Om inte Telia Sonera klarar av denna kostnad så får väl en ny statlig nationell organisation ta över ägandet av det fasta kopparnätet, med översyn av PTS (Post och Telestyrelsen). Även gamla människor som vill bo kvar i sina hem i glesbygden får inte behålla sina trygghetslarm när det fasta telefonnätet ska rivas. Så länge man är frisk, arbetar och betalar skatt är allt frid och fröjd, men sedan är samma person en tydlig belastning för samhället.
Tidigare var det svenska telefonnätet en stolthet men har blivit förbytt till en skandal. Den service och kundvänlighet som tidigare var en självklarhet i de flesta fall, idag räknas inte den lilla människan utan kapitalet.
Elöverkänsligas Förbund driver ett UPPROP: Stoppa rivningen av vårt fasta telefonnät som nu har över 22 000 namnunderskrifter! Ett mandat som ska respekteras av myndigheterna.
Håkan Juholt avslutar sin intervju med tal om samhällsnyttig verksamhet, där en upphackad marknad på grund av kortsiktiga vinstintressen inte levererar det som samhället och medborgarna främst behöver. De anser att det är för dyrt för dem, det minskar deras vinst. Då måste de marknaderna regleras.
När Håkan Juholt valts till partiledare sade han att människor ska vara medborgare i ett samhälle, inte reduceras till kunder på en marknad. Det är nyckelmeningen i hans politiska kurs, som han nu känner att han fått partiets stöd för efter att ha hållit sig på benen under sin ledarkris.

Som avslutning vill jag bara säga till Håkan Juholt, lev upp till bevis!  Vårt samhälle är en mångfald, där alla ska kunna bo, leva, utvecklas och må bra. Ett funktionshinder är inget någon väljer frivilligt, el- och strålningsöverkänsliga och övriga människor som har drabbats, vill leva ett normalt liv och där måste ansvariga politiker och myndigheter ta ett mycket större ansvar, det går inte att blunda för verkligheten.
Vi måste ta strålningsrisken på största allvar och inte lyssna enbart till de riskförnekare som bortförklarar strålningsproblemet. Se bara på hur lågenergilampan där lobbyisterna påverkade politiker och myndigheter, där tillverkningsindustrin styrde in sin produkt och i etapper förbjöd glödlampan. Denna miljöfarliga och högfrekventa produkt som innehåller mellan 2-5 mg kvicksilver, gör el- och strålningsöverkänsliga sjuka var det ingen som tog hänsyn till.

Att lyssna och tro på de drabbade är mycket viktigt och väger mycket tungt hos alla el- och strålningsöverkänsliga, de som har det svårast griper efter halmstrået och hoppet, när svenska myndigheter, politiker och samhället överger och förnekar deras existens och trovärdighet.
Lev upp till bevis och du kan bli den svages hjälte.

Egon Reiver