onsdag 30 november 2011

Provokation på elöverkänslig

En ledare på en kvällstidning gör påhopp på en privat person som är funktionsnedsatt? Inte nog med det, han angriper en hel grupp människor som är el- och strålningsöverkänsliga och fortsätter att elöverkänslighet saknar existens.
Detta är helt kränkande och diskriminering mot en grupp människor som har ett funktionshinder. Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning, inte en egenskap.
Socialstyrelsens definition (Dnr.32-11316/2009) av funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Hur kan en person vara så enkelspårig och ovetande, men tomma tunnor skramlar mest, där empati och medmänsklighet inte ryms i det egoistiska tänkandet och där människor som drabbats av olika allergier inte har rätt att existera i samhället.
Han baktalar även de kommunpolitiker som förstår orsak och verkan med elektromagnetiska fält och högfrekvent mikrovågsstrålning.
Han skriver: ”Det finns gott om svenska kommunpolitiker som tar elöverkänslighet - ett tillstånd var existens saknar belägg - på största allvar. I Nässjö finns sedan många år en strålningsfri zon, och i grannkommunen Sävsjö kämpar Socialdemokraterna för att införa detsamma. Miljöpartister driver kravet i otaliga svenska kommuner.
Att skydda elöverkänsliga från elektronik är inte rimligare än att bygga upp en särskild polisstyrka som bekämpar utomjordingar bara för att en och annan skräms av ufon.”

Detta är diskriminering och påhopp mot en grupp människor, en ren provokation med syfte till att försöka skapa mediadrev på elöverkänsliga.
Att sedan lägga in politisk aspekt, snedvrider debatten totalt - hans påhopp och debattvärde saknar allt förtroende.

När han nämner forskningsresultat, redovisas bara Yngve Hamnerius, professor vid Chalmers, som är stor riskförnekare. Inga kompletterande fakta från oberoende forskare i Sverige som professor Olle Johansson KI, professor Lennart Hardell eller Salfordgruppen i Lund.

Det finns mycket starka lobbyintressen, där all riskförnekelse är helig. Många av oss minns förnekelsen om ohälsan med tobak, asbest, kvicksilver, DDT, fenoxisyror, bly och neurosedyn m.fl. där industrin till sist fick krypa till korset. Vi får inte förneka de risker mobilstrålning kan ge många och den ohälsa som hela tiden ökar, främst bland barn.

Solveig Silverin skriver om EU-rådets resolution maj 2011. Cancergruppen IARC inom WHO har klassat denna miljöfrämmande elektromagnetiska strålning som lika cancerogen som DDT. Det är vetenskapligt dokumenterat i SSI:s (numera Strålsäkerhetsmyndigheten) FS 2002:3 att pulsmodulerad strålning påverkar nervsystemet. Elektrosensitivitet är en neurologisk skada.

 Egon Reiver

fredag 25 november 2011

Elöverkänslighet kan släcka Mora

Elöverkänslig stänger av TV och mobil - halva Dalarna utan tv, feta rubriker 25 november i media.


En elöverkänslig person kan göra att hela Mora får tv-skugga.
Mannen har klagat på huvudvärk och stickningar i hjärtat - och nu vill Miljökontoret tvinga mobiloperatörer att rikta om sina master för att få en strålningsfri zon, skriver DN.
Det är inte bevisat att människor kan bli sjuka av strålning från mobilmaster.
Ändå är Mora kommun på väg att införa en "strålningsfri zon".
En elöverkänslig person, som klagat på huvudvärk och stickningar i hjärtat, har fått miljökontoret att ta till ovanliga åtgärder.
Miljökontoret vill nu tvinga mobiloperatörer och statliga Teracom att rikta om sin master för att införa den strålningsfria zonen, skriver Dagens Nyheter
.

Så här säger en sann lobbyist för telekomindustrin:  
Yngve Hamnerius, professor vid Chalmers tekniska högskola, tror att halva Dalarna kan bli utan tv om miljökontoret får som de vill.
– Och jag misstänker att det kommer att bli problem för många att ringa med sina mobiltelefoner. Gränsen är så låg att halva Dalarna skulle kunna bli utan tv, säger han till DN.

Men varför lyfter inte media fram kompletterande fakta från oberoende forskare i Sverige som till exempel professor Olle Johansson KI, professor Lennart Hardell, Salfordgruppen , US i Lund och från övriga världen som mycket forskning visar på ett klart samband mellan mikrovågsstrålning och ohälsa.
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM lever i otakt med verkligheten, på försommaren 2011 fick mobilstrålningsexperten Anders Ahlbom lämna SSM:s vetenskapliga råd efter att den ”oberoende experten” på mobiltelefonirisker (Anders Ahlbom) hade  bildat ett konsultbolag tillsammans med den mångårige TeliaSonera-anställde brodern Gunnar Ahlbom i Bryssel. Efter misstanke om jäv valde Anders Ahlbom att själv säga upp sig, han tvingades även bort från IARC:s utvärdering om cancerrisker av mobiltelefoni nyligen. SSM har i tio år anlitat Anders Ahlboms ”goda råd” om mobilstrålningsriskerna. SSM talar med kluven tunga, med en röst talar de om försiktighetsprincipen och med en annan röst riskförnekar strålningsproblemet. Vilken trovärdighet ger detta?
Miljökontoret i Mora vill att strålningsnivån vid mannens hus inte ska överstiga 50 nanowatt per kvadratmeter. Normalt ligger strålningsnivån på 500 000 nanowatt.
– Det är på den nivån som mannen anser att han kan ha en dräglig vardag, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör i Mora kommun, till tidningen.

Mora och Orsa kommuner har sedan 1968 samarbetat genom ett gemensamt miljökontor. 1 januari 2011 utvidgades samarbetet ytterligare genom införandet av en gemensam miljönämnd.
På Moras hemsida står följande: Miljökontoret arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Vår vision: "God livskvalitet för generationer"
- ren luft
- rent vatten
- ren mark
- biologisk mångfald
- säkra livsmedel


Vårt samhälle är en mångfald, där alla ska kunna bo, leva, utvecklas och må bra. Vi måste ta strålningsrisken på största allvar och inte lyssna enbart till de riskförnekare som negligerar strålningsproblemet.
Den mobila infrastrukturen i samhället är både fantastiskt och viktig, den skapar många bra möjligheter och kommunikation, men det finns också en baksida, allt och i takt med att mobiltelefonin och annan trådlös teknik har byggts ut, har ohälsan ökat bland barn och vuxna i samhället.
Många är de som mår dåligt och förstår inte varför, andra kan känna en tydlig skillnad mellan hög- och lågstrålande miljö.
Av den anledningen är det så viktigt att begränsa mikrovågsstrålning inom vissa områden för att bereda plats för de el- och strålningsöverkänsliga som klarar av att bo i tätbefolkat område, så vi har en möjlighet att leva under bättre förhållande.
Vi har många medlemmar som lever som ”flyktingar i eget land” och som får fly från hem eller tillflyktsort gång på gång, då nya master och sändare monteras upp.

Egon Reiver

lördag 12 november 2011

Är Svenska samhället kurrumperat?

Drevet mot den nya S-ledaren Juholt luktar skit, ska media granska saklighet så vänder man på hela byket och inte bara något utvalt objekt. Ska media granska så krävs det att vara ärlig och saklig på alla punkter och det gäller alla i samma byk (alla politiker i riksdag och regering).
Med detta mediadrev har vi fått det bekräftat ännu en gång att den demokrati i Sverige som många politiker talar om är förvrängd och förljugen, som det visat sig i debatten finns bara en vilja att sätta dolken i ryggen på närmaste motståndare och sedan själv framstå som ett ”oskyldigt helgon”.
Inom samtliga partier finns riksdagsmän och ministrar på samma bidragsnivå som Håkan Juholt, men oj så tyst det var i media då. Det man inte vill veta känner man inte till, det kallar jag för trångsynthet.
Det finns alltför mycket ekonomiska intressen och multinationella företag som styr våra politiker och Sveriges ekonomi. Enligt grundlagen är våra politiker valda på uppdrag av oss medborgare, men som det nu visat sig är det lobbyisternas uppdrag som många politiker arbetar för, vi väljare existerar bara i valtider (i bästa fall).
Att sedan många medborgare kan ha svårt att inse att det är vi som hela tiden blir lurade av vackra ord med guld och gröna skogar är att beklaga.
En annan fråga som man kan ställa: Var har alla vardagliga sossar hållit hus under mediadrevet? Varför har inte de ”sanna sossarna” gjort sig hörda? Det var bara de besvikna före detta sossar som fanns publicerade i media, bara det visar hur sjukt ”oberoende media” är, nä – fy så ruttet, när media och samhället återspeglar i denna opartiskhet och falskhet.

I samtliga av Sveriges parti finns det ärliga och förtroendevalda som med heder arbetar för sin uppgift, men tyvärr finns också motsatsen. I bibeln står det: ”Den av er som inte syndat kastar första stenen.”
Media är styrda av ekonomiska intressen och dolda uppdragsgivare, som är mer intresserad av sina pengar än av saklighet i demokratin.

Ett annat problem i demokratin är när Håkan Juhult och Lars Ohly vägrar att medverka i partiledardebatten i Agenda tidigare för att Sverigedemokraterna medverkade och stod placerad på samma sida som (S), (V) och (MP). Även om jag inte har några sympatier för Sverigedemokraterna så är det ändå svenskar röstberättigade medborgare som röstat in dem i riksdagen i demokratiska val, då gäller Sveriges grundlag och respekt för alla invalda, oavsett vad man sedan tycker. Skärp dej Håkan Juholt och Lars Ohly, vissa att ni kan uppträda som partiledare.
Nu får Håkan Juholt skärpa sig om han ska stärka det socialdemokratiska partiet och inte uppträda som en vilsen praktikant.
A-L E

onsdag 2 november 2011

SSM förvränger sanningen

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har gått ut till samtliga kommuner och påstår att ingen seriös vetenskapligt forskningar visar att strålningen från trådlösa nätverk är en hälsorisk och uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna. Detta är en skandal eftersom denna myndighet har uppdraget att bevaka en "Säker Strålmiljö"  för  att skydda oss medborgares hälsa.

Vi vet att IARC  inom WHO  fastslagit  i år att det finns en viss risk för cancer,  i samma klass som DDT, därför är det skandalöst att vår Strålsäkerhetsmyndighet uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna och därmed riskerar barnens hälsa. Vetenskapligt är det känt att barn är mer känsliga än vuxna för miljöfrämmande faktorer.

SSM undanhåller också informationen att denna trådlösa teknik är en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning och det finns all anledning att misstänka stora hälsorisker vid långtidseffekter.

EU-rådet har också enhälligt tagit beslut om att förbjuda trådlöst i skolorna på grund av hälsorisken.

Jag uppmanar alla att anmäla Strålsäkerhetsmyndigheten antingen till JO brott mor Förvaltningslagen eller till polisen enligt brottsbalkens 3 kapitel 7 § för medvetet och med uppsåt skada annan människa till liv och hälsa. Så här lyder paragrafen:
Brottsbalken 3 kapitlet 7 § Oaktsamhetsbrott: 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

Det är viktigt att kommunerna får kännedom om att  myndigheten SSM blivit anmäld för desinformation som riskerar att skada våra barns hälsa.
Skicka detta brev och denna uppmaning vidare.


Jag håller nu på att hämta hem alla adresser till kommunerna: http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommuner


Mona Nilssons blogg:http://mobiltelefoni.tv/2011/09/27/ki-forskare-manipulerade-studie-om-hjarntumorrisker-for-mobilanvandande-barn/

Lennart Hardells blogg: http://lennarthardell.wordpress.com/author/lennarthardell/


Mail från Solveig Silverin