måndag 17 november 2014

Att utsättas för passiv påverkan....

Att utsättas för passiv påverkan...
... sker dagligen utan att vi tänker på det. Tidigare behandlades problemet med passiv rökning med stora protester, idag är det väl knappast någon som ifrågasätter det utan visar förståelse och respekt till sin omgivning.
Mobiltelefonin har utvecklas mycket sedan de första NMT-450 kom i mitten av 1980-talet. Själv var jag en av dem som hade en mobil NMT 450 installerad i bilen med "snopp" på taket, som med fördel skärmade av mikrovågor i bilen och gav en optimal antenneffekt till närmaste mobilmast.
Idag gäller "andra" säkerhetsföreskrifter och rekommendationer, där Strålskyddsstyrelsen (SSM) ignorerar de risker den pulserande mikrovågsstrålning kan medföra. Lika naturligt som det var att införa varningstext på cigarettpaket, lika befogat är det idag att införa varningstext på all trådlös teknik som används nära ditt huvud eller kropp. Att SSM kan påstå att den pulserande  mikrovågsstrålningen ej medför några skadliga risker, som skador på hjärnbarken och andra organ, är lika befängt som att ignorera risker med passiv rökning.
Att installera trådlös nätverk på byggnader, master och offentliga lokaler, ingår i dagens infrastruktur och möjligheter för mobiltelefonens användningsområde. Men det innebär också en passiv påverkan av pulserande mikrovågsstrålning på alla de människor som finns inom täckningsområdet och inte använder trådlös teknik. Det påverkar oss alla, vad vi än tycker om trådlös teknik. vad vi än befinner oss på de flesta gator och torg, i köpcentra och offentliga lokal med mera, där trådlösa nätverk helt osynligt sänder ut "mikrovågssmog".
Från oberoende forskningshåll har bland annat cancerläkaren Lennart Hardell sedan länge varnat för risker med mobilstrålningen. Docent Olle Johansson har framfört synpunkter på att läsplattor som är hälsovådliga. Applegrundaren Steve Jobs förbjöd sina barn att använda mobiltelefon och Ipad av samma skäl.
Frågan är om det är värt att utsätt barnen i skolan för denna trådlösa teknik, barnen är mer mycket känsliga än vuxna och måste skyddas från de hälsorisker som wi-fi i skolor kan medföra. Minsta misstanke om att exponering från trådlösa nätverk kan leda till ohälsa, som cancer, neurologiska sjukdomar, el- och strålningsöverkänslighet med mera, så borde det vara motiverat att endast använda kabelbunden datateknik i skolor, även att den är dyrare vid installation. Att förebygga hälsa kan medför merkostnad till en början men en besparing på sikt, till bra hälsa och välmående m.m i livet.

Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

torsdag 13 november 2014

Vem har ansvar för hälsan?


Cirka 3-5 % av Europas befolkning beräknas vara el- och strålningsöverkänsliga, den vanligaste strålkällan är trådlösa nätverk WiFi, mobilmaster och trådlösa telefoner som strålar dygnet runt Europarådet kom 2011 med Resolutionen 1815 som varnade för vilka konsekvenser trådlös teknik lämnar efter sig i form av ohälsa.
Hur bra den nya tekniken än må vara och vad vi än tycker om den, så finns det begränsningar ur användarsynpunkt. Många vetenskapsmän och forskare håller man med om att exponering av elektromagnetiska fält kan vara ett stort problem bland befolkningen i allmänhet, och särskilt skadligt för personer som har elektromagnetisk överkänslighet.
Cancerläkaren Lennart Hardell vid  Universitetssjukhuset i Örebro har sagt: "Vem vill skicka sitt barn till en skola eller förskola med cancerframkallande mikrovågsstrålning - det mesta av forskningen som man lutar sig emot idag har kopplingar eller är finansierade av mobilindustrin!"
Över 1000 tyska läkare i Freiburgapellen varnar för ohälsa vid all exponering från GSM, 3G, 4G, DECT, Rakel, Tetra m.m: Symptom av strålningen är bl.a. huvudvärk, migrän, kronisk utmattning, inre oro, sömnlöshet, trötthet på dagarna, öronsus, infektionsbenägenhet, inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn ( t.ex. hyperaktivitet) och sjukdomar som leukemi och hjärntumörer. Detta har ökat mycket sedan trådlös teknik börjat användas mer och den har sjunkit ner i allt yngre åldrar. WiFi har en pulserande signal som påverkar människans hälsa negativt.
Även att rapporter kommer in till olika myndigheter dagligen, så håller de mobilindustrin bakom ryggen. Det går inte att blunda för sanningen, det är otroligt mycket pengar som är inblandade i mobilindustrin och som gör att det är oerhört svårt att kunna stopp på detta. Därför är det så viktigt att sprida denna information och att ge kunskap om man kan minska strålningens exponering och skadeverkan så mycket som möjligt.
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen skriver bl.a: Nokias tidigare tekniske direktör, var involverad i utvecklingen av världens första mobiltelefoner, men blev allvarligt sjuk av mobiltelefonernas mikrovågsstrålning. Han drabbades till slut och fick diagnosen multipel skleros (MS) men kände sig ändå lättad eftersom  han var rädd att det var en hjärntumör. Han är 44 år och kan i dag endast gå med rullator, han får svåra symtom så fort han exponeras av mobilstrålning, då han även drabbats av el- och strålningsöverkänslighet. Han berättar att personalen på Nokia inte vågade ta upp strålningsriskerna av rädsla för att få sparken och detta gäller och även inom svensk mobilindustri.
När man blivit utsatt för strålning från mobiltelefon, basstation, trådlös router m.m. under en viss tid, så kan den totala summan av den strålning du fått till slut bli så stor att du också kan drabbas av el- och strålningsöverkänslighet, liksom Nokia-direktören eller över 300 000 personer i Sverige. Då kan man inte mera använda mobiltelefon eller pekplatta, inte åka tåg, besöka restaurang eller hotell, eftersom alla har WiFi.
Värst är det när skolbarn drabbas och inte kan fortsätta gå till skolan på grund av all trådlös teknik. Det enda sättet att skydda sig är att sluta gå till skolan så som många elever och lärare redan tvingats göra idag. Så fort man märker den första symptom, t.ex. att mobilen, WiFi eller läsplattan får det att ”sticka i fingrarna”, bränna i huden, hetta i örat, får torra ögon eller nyser vid datorn eller du får svårt att koncentrera dig eller sova. Begränsa då tiden nära trådlös teknik så mycket som möjligt och använd nätverkskabel. Ta reda på hur exponering av strålningen kan minska, det finns fler sätt att åtgärda minskning till en bättre strålningsmiljö, det finns alltid möjligheter.

Egon Reiver

torsdag 14 augusti 2014

Att stå vid sidan om ......


När plötsligt en nära anhörig börjar bli mer svag och trött, energin räcker inte längre till som tidigare, inget känns igen som det varit tidigare. Fler olika symtom visar förändringar till det sämre,  en hörseln som försvagas ännu mer och allt fler ljud blir odjud och tar död på de samtal för att vilja konversera.
Livet som till stora delar hade varit ett stort leende, efter det vi hade träffats under den bästa perioden i våra liv. Vi hade båda jobb som vi trivdes med, hade bra socialt utbyte efter vårt behov, många gemensamma intressen och en närhet som var guld värd.
En hörselnedsättning hos min kära, som utvecklade hinder för att jobba vidare, (det krävdes dubbel energi för att försöka höra och uppfatta vad som sägs), jämfört med en normalhörande.
Detta är min berättelse, som visar hur livet snabbt  kan förändras från att vara ett stort leende, att få leva obehindrat och de stora problemen fanns inte på kartan. Att bli totalt utslagen, att bli sjuk och inte betrodd av svensk sjukvård och läkare. Symtom som onormal trötthet, koncentrations- och minnesproblem, svår huvudvärk, hudproblem och utbrändhet är några saker jag kan peka på. Hennes trötthet visade sig var överkänslighet från den omgivningen av elektromagnetiska fält och radiofrekvent mikrovågstrålning m.m. En stort problem inom sjukvården är att en psykosomtisk förklaringsmodell används inom sjukvården, som gör det svårt att få gehör för biokemiska förklaringar. El- och strålningsöverkänslighet är miljörelaterat, telekomindustrin har stor kunskap inom detta område men tonar ner riskerna på grund av ekonomiska intressen.
Det började med att hon inte tålde sin bärbara dator, vid beröring fick hon stickningar och värk i kroppen, problem med sömnen, kraftig huvudvärk och kände sig allmänt dålig likt typ influensa. Hon klarade inte ens av att läsa till belysningen från en svag glödlampa, utan endast i dagsljus och en kortare stund till  skenet av stearinljus.
Plötsligt började hela vardagen med alla rutiner att slås i  spillror, det sociala livet blev en skugga av sitt forna jag. Hon klarade inte av att vara i närheten av en fast telefon och den mobila telefonen var inte ens att tänka på. Det vara bara några vänner som bemödade sig att skriva brev, något som de knappast hade gjort i modern tid och att skicka mail på datorn var helt uteslutet.
Att bli helt isolerad från barn, barnbarn, vänner och bekanta gjorde inte situation lättare, det sociala nätverket fungerade inte längre, att inte klara av att ens vara i närheten av en vanlig trådbunden telefon, spis eller annan köksutrustning. När det var som värst i början var hon under några dagar totalt helt sängliggande, hon hade ingen kraft och energi att stå på benen, men allt efter som började hon att träna med att vara upp små stunder för att sedan åter vila.
Jag vid hennes sidan och var helt inriktad på att hjälpa till med de sysslor och göromål som gjorde vår vardag lättare för henne. Verkligheten var att gå tillbaks till ruta 1 och börja helt om från början, att på så kort tid förändras alla möjligheter till intet och en verklighet som myndigheter inte vill kännas vid. Att stå  bredvid en person som står mig nära och känna sig maktlös är mycket frusterande och i min hjärna snurrade många varför och vad kan vi göra?
Den hjälp vi behövde fick vi inte från dem som vi skulle fått det utav, istället fick jag söka med ljus och lykta på ett internet, många kvällar och nätter. Här fanns mycket av den information som jag så väl behövde för att gå vidare. Att inte bli betrodd av den sjukvård som vi har var mycket kränkande
Att våga tro och försöka se möjligheter är en styrka, att klara av och börja lösa problem är också en drivkraft till att försöka se möjligheter som kan finnas runt hörnet, samtidigt som jag kände en styrka att lösa detta, så fanns i nästa stund en känsla av tomhet, osäkerhet och tvivel. Plötsligt kände jag mig så liten med ett stort hinder som bara växte och växte. Vad ska jag börja? Vad ska jag göra? Klarar jag av detta? Finns det något kvar att leva för om jag inte räcker till? En stor svart rullgardin hade dragits ner framför min känslo- och sociala värld, all kontakt kändes bruten och de flesta förstod inte vad jag talade om och vad som hade hänt.
Efter det att den första chocken hade lagt sig, var att göra en agenda för elsanering, att införskaffa sig all tänkbar information om el- och strålningsöverkänslighet, att se möjligheter och utföra dem. Varje andetag, varje moment var en påfrestning och frustation, det fanns inte mycket energi till övers och min inspiration hade fått en rejäl knäck. Varje ny dag blev en mognad på att lösa problem och med tiden blev allt bättre och bättre, steg för steg, dag för dag. Även om tiden kunde kännas overklig just då så fanns ljuset där framme som stärkte min tro och övertygelse att inte ge upp.
Det har nu gått några år sedan 2008, vi har fått bra stöd, respekt och förståelse från många mämmiskor, de som försökte förstå det problem som gällde, de människorna är guld värd i vår omgivning. Tyvärr fanns det även personer som bara viftade bort allt detta mer eller mindre som nonsen, eller som helt enkelt inte var intresserade av att vilja förstå problemet. Några personer kunde även visa en otrevlighet och nonchalans, vilket jag tycker var ett lågt vattenmärke.
Som avslutning vill jag betona: Visst har trådlös teknik många fördelar och det tillhör infrastrukturen, men man får inte glömma bort att även bra teknik är inte helt ofarlig. Den måste användas på rätt sätt, användas vid rätt tillfälle och med en försiktighetsprincip. Att stanna upp och vara medveten om detta är ett livsviktigt argument.
Det finns ett stort antal människor som inte tål denna teknik, som blir dåliga eller sjuka när de blir utsatta för elektromagnetisk strålning. Här måste vi alla visa respekt och förståelse, vi får inte glömma de mänskliga rättigheterna, det gäller alla och som ska vara ett stöd för de funktionsnedsatta människorna i samhället.
De som drabbas av funktionsnedsättning, gör det inte frivilligt. Ingen vill mista en del av sin frihet men ett funktionshinder tvingar dem att acceptera fakta.
Egon Reiver

söndag 13 juli 2014

Sommar, sol och allergi

Efter en sval vår och försommar fick vi en sommar med sol, värme och lite behövligt regn. Men alla uppskattar inte det andra blir lyckliga av, vi reagerar på olika nivåer.

Vecka 27 var jag i Visby och Almedalen, jag fick träffa många intressanta människor.
I år var det högre "strålningsdimma" i Visby än tidigare år, den låg på en mycket hög nivå enligt min strålningsmätare, men det finns också andra underbara platser på Gotland som kan tillskrivas som lågstrålande områden.

Även detta år var vi två personer som representerade Elöverkänsligas Förbund och vi fanns vid småbåtshamnen och informerade om el- och strålningsöverkänslighet, ett reportage som nu finns inlagt på föreningens hemsida www.elkanslig.se

Som pappa och morfar ser jag med oro på hur den trådlösa tekniken forcerar fram utan att ifrågasätta hälsorisker. Jag inser mer och mer hur viktigt det är att använda mobilen på rätt sätt, vid rätt tillfälle och i rätt miljö. Så länge som marknaden inte kan garantera att mobilstrålning är ofarligt, (de hänvisar till vetenskaplig beprövad erfarenhet), så länge måste det betraktas som risk och kan skada människor, (erfarenhetsmässigt beprövat).

Ingen av de personer som blivit sjuka eller mår dåligt av elektromagnetiska fält och trådlös teknik, har blivit det av fri vilja, utan kroppen visar på en överkänslighet från yttre påverkan, likt all annan allergi som många personer har drabbats av.

Vad betyder då vetenskaplig beprövad erfarenhet?
Ännu finns ingen bra förklaring som svar på vad det betyder eller innebär, utan ett uttryck som mobilindustrin och myndigheter så gärna använder (som förtroendeingivande).

Elöverkänslighet är en form av allergi, som får en nedsatt och känslig kropp att reagera på yttre faktorer, som till exempel pollenallergi, hösnuva, doftallergi eller andra överreaktioner m.m.
Det är inte mer konstigt än så och lik väl är el- och strålningsöverkänslighet så komplicerat och svårt att belysa eller förklara.
Varför är detta så svårt att förstå, alla är vi inte tillräckligt överkänsliga för att kroppen ska reagera och att vi blir sjuka eller må dåligt.
En viss reaktion kan vi känna av utan att förstå varför eller vad det kommer ifrån.

Försiktighetsprincipen talas det om, men i vilken omfattning används den?
Knappast aldrig eller mycket obetydligt! Varför?

Det räcker med att stanna upp och se tillbaks på vår historia, hur olika gifter och bekämpningsmedel "varit ofarliga" innan man upptäckt dem som mycket skadliga, effekter som gjort stor skada i vår miljö, på människor, djur och natur och idag är de produkterna totalt förbjudna.

Att vara vaken och ifrågasätta är nog den bästa garantin och bästa skydd för oss idag.

Det är lätt att bli naiv och "fartblind", när ny trådlös teknik presenteras med häpnad, visst är det lätt att bara följa med vågen, men, men...................

Det är du som tar dina beslut, ingen annan kan bära det ansvaret.
Att ifrågasätta, värdera och fördjupa sig till viktiga beslut är inte alltid så lätt, framtiden ska vi lämna över till nästkommande generationer och det ansvaret vilar på oss alla.

Idag ska alla ha rätt att bli respekterade och accepterade i vårt samhälle, detta måste visas i handling och inte stanna vid vackra ord.
Många av våra medlemmar existerar i skymundan, de syns inte i samhället?!
Hur efterlevs mänskliga rättigheterna för bland alla funktionshindrade?

Tyvärr är det alltför många som mår dåligt idag av skilda anledningar, i den mån vi kan ge dem ett stöd så vilar det ansvaret på oss, var och en.

 Besök gärna www.elkanslig.se och läs mera.Egon Reiver

lördag 7 juni 2014

Oro eller otroligt!Som förälder, morfar och medmänniska börjar jag bli allvarligt orolig för vad man kan lita på.
År 2008 insåg jag att trådlös teknik hade 2 olika sidor, tidigare fanns bara en fantastisk positiv sida med otroliga möjligheter, men 2008 fick jag se en baksida som kunde vara helt omänsklig.
Denna fantastiska trådlösa teknik kunde även göra människor sjuka och utslagna, från att leva ett normalt liv till att bli totalt utslagen och isolerad från ett socialt liv.

På de senaste 10 åren har ADHD 7-dubblats och medicineringen har på 5 år 3-dubblats. Många barn har blivit mer stressade, mer oroade, mer stökiga i skolmiljö, allt kan inte bero på större klasser eller betygskrav. All utbyggnad av trådlös teknik och wifi i skolorna, tas aldrig upp som något problem. Finns det någon statistik på hur det var före och efter trådlös installation?
Allt fler barn har problem med nattsömnen, många barn måste ha sömnpiller eller lugnade medel. Detta är inte naturligt och högst olämpligt för dessa unga, i en låg strålningsmiljö blir människor också lugnare, kroppen varvar ner i mer harmoni.
Pröva med att stäng av all trådlös teknik i ditt hem under en vecka, eller nattetid till att börja med, känn efter och samtala med varandra hur det känns.
Alla påverkas vi av elektromagnetisk strålning och EMF, men de dolda besvären sätts ofta inte i samband med just det.

Gunilla Ladberg: Strålning öppnar blodhjärnsbarriären, släpper igenom giftiga ämnen in i hjärnan. Stör melatoninregleringen med åtföljande sömnproblem. Slår emot immunförsvaret.
Ger DNA-brott.
Det finns forskning som talar om att den trådlösa tekniken stressar barnen, den gör barnen mer oroliga.

Lennart Hardell är forskare och onkolog, han har följt upp mobilanvändandet i nästan 30 år, som är den längsta studien i världen. Hans studier och forsningsrapporter tas emot över hela världden, men inte i Sverige.

Clas Tegenfeldt, civilingenjör och expert på mätning och elsanering, vet hur strålningsmiljön har förändrats under tid. Hans erfarenhet borde fler kommuner använda sig av.

Olle Johansson, Docent i neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm har mångårig erfarenhet och forskning av elektromagnetisk strålning.
Dessa svenskar är några av många forskare, som visat på fakta och forskning, men deras redovisning bortförklaras av mobilindustrin.

Att telekomindustrin kategorisk bortförklarar detta är väl inte så märkligt i sig, att saluföra en produkt eller tjänst, kan ju aldrig marknadsföras som skadlig eller fara för hälsan hos användaren.
Telekomindustrin känner till vilka skador som kan utvecklas av trådlös teknnik, det är tabu att beröra. Deras kunskap om alla de skador som medarbetare blivit drabbade av är en hemlighet och lämnar inte deras yttre väggar.
Att sedan SSM (Strålskyddsstyrelsen) går i deras ledband är illa nog och snedställer all information till myndigheter, riksdag och regering.

Vid 1950-60 var Asbests ett förträffligt byggmaterial, som rekommenderades för att vara stark, väderbeständigt och ofarligt att arbeta med, det var myndigheternas budskap. Idag är budskapet helt annat, det är totalförbjudet och mycket skadligt för hälsan. Så har fler produkter upprepas under tid som varit. Miljögifter och bekämpningsmedel har fått myndigheternas välsignelse och nu vill de lätta på GMO-grödor. Varför allt detta som endast är till för storindustrin och som riskerar människors hälsa.
Varför skulle elektromagnetisk strålning inte vara skadligt idag?
Varför skulle SSM tala sanning idag?
Varför drabbas människor och blir sjuka av elektromagnetisk strålning idag, om inte risker finns att det skadar.
 Cirkeln är rund och till slut är sanningen ifatt i även denna fråga, men när och hur många främst barn ska bli drabbade i vuxen ålder?
Jag är orolig för att myndigheter kväver sanningen och inte tar sitt ansvar.
Ett barns huvud kan absorbera dubbelt så mycket strålning jämfört mot en vuxen. Därför är låg exponering så viktig, barn och ungdom som börjar använda mobil och trådlös teknik i unga år, löper högre risk att drabbas av hjärntumör än vuxna användare.

För vem gäller lagen?
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade är svensk lag sedan 2008.
Elöverkänslighet erkändes 1995 som funktionshinder i Sveriges Riksdag.
Ändå lever inte myndigheter, kommuner med flera upp till denna konvention, varför?
Ingen person vill bli el- och strålningsöverkänslig frivilligt: Att lämna ett etablerat socialt liv, bostad och arbete/karriär.
Många av dem blir lämnade ensam och isolerade, ett liv borta från all ära och redlighet.
Vad är de mänskliga rättigheter alla talar så vackert om?
Vad är all respekt för de funktionshindrade människor som är drabbade, där många är helt försvarslösa och kan inte hävda sin rätt, de motarbetas många gånger till tystnad!


Egon Reiver

tisdag 1 april 2014

Ekosystem som rubbas

EKOSYSTEM SOM RUBBAS. I kan vi se på TV och tidningar hur klimatförändringarna slår hårt mot samhällen och ekosystem som rubbas. Svåra väderomslag från torka till stormar, skyfall och översvämning är inte främmande för oss idag. Vid FN:s senaste klimatrapport sammanfattades hur allvarlig bilden är, men som oftast så går de ”stora bovarna” fria. Ibland silar man mygg och sväljer kameler, alla gifter och kemikalier som sprids i mat, leksaker, kläder och all teknisk utrustning, alla dessa små enheter i vår omgivning påverkar oss alla men nämns inte i rapporten. Även elektromagnetisk strålning från trådlös teknik tas inte på allvar. Något man inte heller talar om är Chemtrails, som innebär kemiska utsläpp från hög höjd i speciella tankerflyg Oavsett om man dumpar flygbränsle eller kemikalier så är ned giftigt nedfall som till sist landar på marken. Det finns starka intressen i militärt syfta att utveckla detta genom att påverka nederbörd, klimat och att sprida typ ”experimentell influensa” m.m. Självklart förnekas allt detta då det inte finns några kända vetenskapliga belägg och att ingen regering eller myndighet är beredd att ta sitt ansvar. Alla lugna besked ska tas med en nypa salt, historien visar på ett stort antal förnekelse från myndigheter och ansvariga, förnekelse som till slut visat sig vara sanning. Sunt förnuft är en bra regel för dej som vill vara medveten. Egon Reiver

fredag 21 mars 2014

Bra förhållningsregler för trådlös teknik.

I dagens samhälle när trådlös teknik bara ökar och människor, djur och växter exploateras mer och mer av mikrovågsstrålning. Ett kommunikationssamhälle där strålningen formligen exploderar, det som har fram och baksida. Framsidan lyfter fram möjligheterna till trådlös kommunikation och baksidan förträngs till tystnad, många människor drabbas av försämrad hälsa, minne och koncentrationsförmåga. Både industrin och myndigheter är mycket medvetna om de riskerna till ohälsa från trådlös teknik, stora resurser och ansträngningar läggs ner för att dölja verkligheten och tillgodose industrins vinster. Dessutom är inte den trådlösa tekniken energibesparande . Barn är mer känsliga än vuxna för högfrekvent strålning genom tunnare skallben, deras celler delar sig oftare och gör dem känsligare. Det finns ett stort antal framtagna rapporter som lyfter fram de skador vi kan drabbas av och mellan 300 000 till 400 000 människor i Sverige är drabbade av strålningsöverkänslighet. Mörkertalet är mycket stort och många känner av trådlös teknik genom trötthet, nedstämdhet, sömnstörningar, huvudvärk hjärtklappning och yrsel m.m. Man sätter inte det i samband med just mikrovågsstrålning. Många el- och strålningsöverkänsliga förpassas från ett normalt boende i samhället och hänvisas till lågstrålande områden i glesbygd, dit strålningen är mer begränsad. Vem tar hänsyn till dessa människor i samhället? Istället kräver många mer och mer mobiltäckning. Vem vill frivilligt fly från hem och yrkeskarriär, när de blir sjuka och inte klarar av att bo i ett samhälle med trådlös teknik och master över allt? Tips till dig som vill lära dig hantera din mobil på rätt sätt! • Tala så lite och så kort tid som möjligt i mobiltelefonen. • Barn under 16 år ska helst inte använda trådlös teknik • Använd aldrig mobiltelefon i bil, buss eller tåg utan anslutning till yttre antenn. • Håll mobilen på avstånd från kroppen vid SMS och MMS. • Använd helst högtalardelen i mobilen vid samtal, avståndet till huvudet betyder mycket. • Håll minst 2 meters avstånd till andra personer när du använder din mobil. • Ha aldrig mobiltelefonen i byxfickan, den påverkas männens fruktsamhet (fertilitet). • Ha mobilen avstängd eller i flygplansläge på natten och ha den aldrig under din huvudkudden eller i närhet av huvudet när du sover. • Hands-free kan vara tveksamt, då kabeln leder strålning. Olika allergier ökar hela tiden, kan detta ha ett samband? Egon Reiver

onsdag 19 mars 2014

Trådlös teknik skadar barns hälsa och inlärning

Trådlös teknik skadar barns hälsa och inlärning Publicerad 5 mars 2014 (uppdaterad 5 mars 2014) Åsikter (2014-03-05) Den trådlösa teknikens snabba och okontrollerade inmarsch på skolor och dagis innebär en överhängande risk för en framtida ”global epidemi” av hjärnskador. Barnens framtida välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa. I snabb takt har trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor invaderat skolor och förskolor. Besluten att införa tekniken har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att den trådlösa teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda. All trådlös teknik som ingår i exempelvis läsplattor, mobiler, bärbara datorer, mobilmaster och trådlösa nätverk sänder ut radiofrekvent elektromagnetisk strålning (mikrovågor) som sedan 2011 bedömts vara ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Så starka belägg för att strålningen orsakar cancer finns nu att bedömningen kan skärpas till klass 1, cancerframkallande för människor, i samma klass som asbest och tobak. Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom tekniken medför hälsorisker och barn är extra känsliga. I resolutionen daterad 27 maj 2011 skrev Europarådet: ”Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.” Man bör ”inom … ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning”. Man bör ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet. I Frankrike har nationalförsamlingen nyligen stiftat lagar som tar fasta på Europarådets rekommendation: Kabelnätverk ska prioriteras framför trådlös teknik. Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under tre år och de ska stängas av i skolan då de inte aktivt används. Reklam för läsplattor och mobiler riktad till barn under 14 år förbjuds. Även förre Microsoft-chefen i Kanada säger att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta. Vad har myndigheter i Norden gjort för att informera? De flesta rektorer och lärare tycks sakna kunskap om hälsorisker av exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning. Tyvärr har större delen av vuxenvärlden i Sverige och Finland försummat att skydda barnen från de allvarliga riskerna med tekniken. Ansvariga myndigheter känner tydligen inte till de varningar som kommit från forskare, experter, läkare samt från drabbade lärare och barn som fått svåra ohälsosymtom sedan tekniken införts i skolor och förskolor. I stället har man låtit sig förföras av inadekvata ”gränsvärden” och industrins ensidiga skönmålning av den trådlösa teknikens fördelar. Dessa gränsvärden baseras på akut uppvärmning av strålningen och bortser från långtidseffekter och de många biologiska effekter som påvisats för betydligt lägre strålning. Det är som om vi befann oss på ett skenande godståg som styrs av en lokförare som struntar i alla hastighetsskyltar och blinkande varningslampor. Det är dags att dra i nödbromsen och skydda barnen och allmänheten bättre. Den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken vid nuvarande och planerad användning kan leda till en global hälsokatastrof i form av många nya cancerfall och många barn och vuxna som drabbas av annan ohälsa. Vi vet i dag att strålningen skadar cellers DNA, skadar hjärnans celler och funktion, försämrar inlärningsförmåga och minne, orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och kan påverka hjärtat. Spermier blir missbildade. Dessa effekter har påvisats för strålning långt under dagens ”gränsvärden”. Om barn exponeras redan i fosterstadiet eller under den tidiga uppväxten kan hjärnan ta bestående skada eftersom den ännu utvecklas och skyddet som omger den är skörare. Detta kan bland annat medföra ökad risk för ADHD, som under de senaste 10 åren ökat flerfalt bland barn i Sverige. Listan på skador kan göras mycket längre. Forskare från många länder varnar för skadliga effekter av mobil/trådlösa telefoner, trådlösa nätverk och basstationer. I rapporten BioInitiative 2012 publicerar 29 experter en komprimerad analys av 1800 forskningsrapporter. Den visar att dagens ”gränsvärden” är föråldrade och att skadliga biologiska effekter uppstår – helt utan uppvärmning – av den strålning, som kommer från radiosändare i mobiltelefoner, trådlösa bordstelefoner, läsplattor, trådlösa modem och basstationer. Strålningen kan skada djur och människor vid nivåer som är endast en hundratusendel av nuvarande ”säkra gränsvärde” 10 W/m². Europarådets miljökommitté vill ha helt andra gränsvärden och anser det ”ytterst märkligt (lindrigt sagt) att officiella gränsvärden fastställs och föreslås (för WHO, EU-kommissionen och regeringar) av en icke-statlig organisation ICNIRP, som misstänks för bindningar till de industrier vars expansion är beroende av maximala gränsvärden för olika frekvenser av elektromagnetisk strålning” (förkortad övers.). Eftersom strålsäkerhetsmyndigheter inte vidarebefordrar Europarådets varningar, så måste alla som har ansvar för barn skaffa sig kunskap och göra vad de kan så att barnen får en säker och bra miljö i skolan och förskolan utan ”elektronisk dimma”. Norden borde följa Frankrikes och några andra länders exempel. De informerar barn, lärare och föräldrar och stänger trådlösa nätverk i daghem och lågstadieskolor. De begränsar mobiltelefoners användning i skolor och rekommenderar att datorer kopplas upp mot internet med kabel. Det är mycket säkrare för allas hälsa. Mobilmaster med basstationer får inte placeras nära skolor och daghem. Därtill behövs en oberoende granskning av riskbilden gjord av experter med biologisk och medicinsk kompetens. Faran är annars att vi snart får en ”global epidemi” av hjärnskador. Barnens framtida hälsa och välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa. Rainer Nyberg professor emeritus (pedagogik), Vasa Mona Nilsson vice ordförande för Strålskyddsstiftelsen Erja Tamminen författare, Helsingfors Lennart Hardell professor och överläkare, Örebro

torsdag 6 februari 2014

Europarådet och Sverige.

Europarådet bildades 1949 av 10 nationer, däribland Sverige, idag är det 47 medlemsländer. Europakonventionen är ett effektivt verktyg för att skydda mänskliga rättigheter. Hur fungerar Europarådets Resolutioner 1815 (2011), om el- och strålningsöverkänslighet. En resolution är inte folkrättsligt bindande, utan en kraftfull rekommendation som varje medlemsland på förhand förbundit sig att följa, därför är den politiskt bindande. I de flesta skolor byggs trådlösa nätverket ut, då tekniken kräver mer kapacitet. - För de elever som inte mår bra av trådlös teknik, vilka alternativ finns för dem? En möjlighet är att vara uppkopplad med kabelanslutning i avskärmad miljö. - Finns någon miljökonsekvensbeskrivning framtagen om de strålningsrisker som uppstår med trådlösa nätverk? - Tillämpas försiktighetsprincipen vid utbyggnad av trådlösa nätverk? - Varför nonchaleras Biointiativerapporten från 2012, där ett stort antal oberoende läkare och forskare pekat på de risker som trådlös teknik kan medföra. Europarådets resolution 1815 handlar om de potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön. Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hem, skola, offentliga lokaler och arbetsplats, Med utbyggnad av basstationer och nätverk, utsätts många människor för ökad radiofrekvent strålning. Här är några punkter ur 1815 som är politiskt bindande för Sverige: - Att vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering för barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer. - Att införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder. - Att ägna särskild uppmärksamhet åt el- och strålningsöverkänsliga människor som far illa av elektromagnetisk strålning och införa särskilda åtgärder för att skydda dem och att inrätta lågstrålande zoner som inte täcks av trådlösa nätverk. - Att öka medvetenheten om potentiella hälsorisker med trådlösa hemtelefoner, babyvakter och annan teknisk utrustning som avger kontinuerligt pulsade vågor. - Att myndigheter ansvarar för utbildning, miljö och hälsa, utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med långvarig användning av mobiltelefoner och datorer som avger mikrovågor. - Att barn i skolor och klassrum, prioriteras trådbunden Internetanslutning, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet. - Att riskbedömningen får en mer förebyggande inriktning och att förbättra riskbedömningars kvalitet. Hur mycket av detta från Europarådet följer svenska myndigheter, för att respektera mänskliga rättigheter? Egon Reiver Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

torsdag 9 januari 2014

Mobiltelefoner: Vad du bör veta

Det spekuleras så mycket om att mobiltelefonen och annan trådlös teknik är ofarlig för barn och ungdom i Sverige. Ändå drabbats många unga människor idag i Sverige och övriga världen av vanliga symtom som huvudvärk, sömnproblem, yrsel, koncentrationssvårigheter, trötthet, ångest och nedstämdhet m.m. Ingen vill beröra ämnet att det kan bero på påverkan från elektromagnetisk strålning från trådlös teknik i skolor, hemmen och på allmän plats. Att våga påstå att detta är riskfritt, att mikrovågsstrålningen inte påverkar människor och annat levande är allvarligt. Visserligen säger SSM av vidta försiktighetsprincipen vid umgänge med trådlös teknik, men hur många tar intryck av det? Lika väl som asbets, kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen inte betraktades som farligt på 1960-70-talet, men idag är förbjudna. Lika väl måste vi betrakta att det kan finnas risker med trådlös teknik i fel miljö och tillfällen o.s.v. Läs artikeln som är skriven av Dr Ardyce Yik, ND Från ökad cancerrisk för spermier skador, mobiltelefoner och dess potentiella risker har att göra nyhetsrubriker för de senaste tio åren eller så. Vissa Experternas åsikter Top australiska neurokirurgen Dr Vini Khurana analyserade mer än 100 studier och kom fram till att använda mobiltelefoner i mer än 10 år kan fördubbla risken för hjärncancer. Dr Ronald B. Herberman, en framstående cancer doktor och direktör för University of Pittsburgh Cancer Institute, skrev en promemoria till sjukhusets 3.000 lärare och personal som manar dem att vidta försiktighetsåtgärder när de använder sina mobiltelefoner. Även om inget definitivt samband har konstaterats, rådde han att man inte ska vänta till framtida studier slutföras innan försiktighetsåtgärder. Varför är några hälsoexperter Oroad? När en mobiltelefon är påslagen, är elektromagnetisk strålning som alstras. Celler i kroppen reagerar på strålning, vilket skapar potential för DNA-skada som leder till cancer och andra sjukdomar. Denna strålning sänds ut även om du inte använder telefonen. Om den är på och kan ta emot samtal, är strålning som avges. Detta är dock strålningen starkare när du pratar i telefon. Dessutom, desto större avstånd du är från en basstation, desto mer strålning telefonen ska avge för att få en signal. Detta är anledningen till att telefonen känns varm när man har svag mottagning, den värme som du känner är strålningen. För att minska din exponering, bara ringa om du har bra mottagning, hänga upp innan telefonen värms upp, och förvara telefonen från kroppen när den inte används. Varningar Speciellt för barn Vissa länder, däribland Frankrike, Tyskland och Indien, har nyligen utfärdat rekommendationer om att exponering för elektromagnetiska fält bör begränsas. I Kanada har Torontos Institutionen för folkhälsovetenskap rådde tonåringar och småbarn för att begränsa användningen av mobiltelefoner för att undvika eventuella hälsorisker. Barn växer fortfarande så att strålning kan påverka dem starkare än vuxna. Barn har också tunnare skalper och skallar än vuxna, vilket innebär att mer strålning kan tränga in i nervsystemet. Vissa experter tror att barn under 16 inte ska använda mobiler. Faktum är att de medicinska samfund i Frankrike, Tyskland och Storbritannien rekommenderar stränga restriktioner på barns mobilanvändning. Praktiska Försiktighets Råd Varför inte ta den bättre säker än ledsen strategi? Som framgår av Dr Herberman, här är några sätt att begränsa exponeringen för elektromagnetisk strålning som avges av mobiltelefoner: 1. Låt inte barn använda mobiltelefoner utom i nödfall. 2. När det är möjligt, använda högtalarläge eller en trådlös Bluetooth-set. 3. Undvik att bära din mobiltelefon på din kropp hela tiden. 4. Använd bara mobiltelefonen för att etablera kontakt eller för samtal som varar i några minuter, eftersom de biologiska effekterna är direkt relaterade till varaktigheten av exponeringen. 5. Byta sida regelbundet under kommunikation på din mobiltelefon för att sprida din exponering. Innan du sätter telefonen till örat, vänta tills den andra personen har plockat upp. Detta begränsar exponeringen för den mer kraftfull signal som initialt är som avges. 6. Undvik att använda din mobiltelefon när signalen är svag eller när du flyttar i hög hastighet, t.ex. i en bil eller tåg, eftersom detta ökar automatiskt strömmen till gränsvärden som telefonen upprepade gånger försöker ansluta till ett nytt relä antenn. 7. När det är möjligt, kommunicera via textmeddelanden snarare än att göra ett samtal, som textning begränsar exponeringstiden och placerar telefonen längre bort från kroppen. 8. Välj en enhet med den lägsta SAR rating möjligt. SAR är enhetens Specific Absorption Rate, som är ett mått på styrkan av magnetfältet absorberas av kroppen. SAR betyg av samtida telefoner från olika tillverkare hittar du här eller på andra webbplatser på Internet. Källa: Kalle Hellberg, Maxicom se