onsdag 27 april 2011

Kvicksilver - En tickande bomb

Kvicksilver är ett av de allra mest farligaste miljögifterna och hot mot både människors hälsa och miljö.  15 januari 2009 tog regeringen beslut ett att förbjuda all amalgamanvändning att gälla från 1 juni 2009.
Kvicksilverproblematiken är en stor skam, politiker som genomförde tandvårdsreformer på 1940-talet visste med all säkerhet om att kvicksilver var mycket giftigt, ett gift som varit känt i tusentals år. Lobbyister då liksom idag gör stor framgång genom att ”sälja med mördande reklam” och våra politiker och ansvariga beslutsfattare tar emot allt med öppen famn.
Amalgam är en tickande miljöbomb i våra munnar, det består av ca 50% kvicksilver, och resterande del  av bl.a koppar, tenn och zink. Kvicksilver i munnen är lika giftigt som i batterier, och kvicksilver i munnen orsakar inflammationer och obalans i immunförsvaret, som bryter ner motståndskraft och hälsa hos många människor.
Enligt myndigheterna finns det två säkra förvaringsplatser för kvicksilver, i djupa bergförvar enligt Naturvårdsverket och i munnen enligt Socialstyrelsen, som leker ”blindbocksleken”. För socialstyrelsen är det o.k att förvara amalgam i munnen, och det är tonvis med amalgam som vi gemensamt bär i våra tänder i detta land.  
 När amalgam som tas bort från dina tänder, ska det helst inte passera de kommunala reningsverken och sedan ut i vår natur och späder på kretsloppet.  Ett nervgift som skadar bäraren och kan överföras till foster från modersamalgamfyllningar. Inom vården har man inte taget hänsyn till de giftbelastade, och många tusentals människor har blivit fel diagnostiserade, ofta med psykiatriska diagnoser.
Att sanera amalgam kan medföra stora påfrestningar och måste utföras så riskfritt som möjligt för både patient och tandvårdspersonal och det verkar tyvärr vara ont om erfarna och kunniga tandläkare, som på ett riskfritt sätt kan utföra en amalgamsanering, enligt Tandvårdsskadeförbundet.
Speciellt personer som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet eller andra allergiska reaktioner, löper större risk att utsättas för ”kvicksilverchock” eller andra obehagliga upplevelser. Deras kroppar har lagrat tungmetaller under lång tid och är då extra känsliga.
En ytterligare miljöfara är all det amalgam som följer med många av oss till vår sista vila, och läcker ut i grundvattnet från våra kyrkogårdar, som kan börja klassas som ett nytt ”typ Teckomatorp”?
Kvicksilver är en tungmetall, som ger upphov till fria radikaler. Det innebär påskyndat åldrande och ökad risk för cancer, åderförkalkning, demens och många andra sjukdomar.
Enligt Mats Hansson (med lång erfarenhet av amalgam) är amalgamfyllningar som ”läckande pöl med kvicksilver i munnen”, särskilt äldre lagningar som blivit mer porösa och krackelerar.  Följderna varierar från olika individer.
Symptombilden vid amalgambelastning kan göras lång: Onormal trötthet och sömnproblem, darrningar, muskelryckningar i ansiktet, yrsel, huvudvärk och migrän, stelhet i muskler och leder, domningar, dimsyn eller dubbelseende, känslighet för elektromagnetiska fält och elöverkänslighet, koncentrationssvårigheter, stresskänsla, ångestattacker, skygghet och handlingsförlamning mm.
Tandvårdsskadeföreningen har erfarenhet från tiotusentals fall, och när personer med sådana problem får korrekt sanering och behandling, är resultatet att 8 av 10 blir bättre eller helt bra.
Det finns tyvärr en amalgamkonflikt i Sverige, och där vissa forskare bestämt sej för att amalgam omöjligt kan förorsaka skada hos individen.
Det är fullkomligt klart att kvicksilver är ytterst giftigt, och att bestämda mängder frigörs från amalgam vid måltider och övrig tid, och att detta påverkar ett stort antal individer som utsätts för påfrestning av sin hälsa, oavsett om de drabbas av el- och strålningsöverkänslighet.
Man har svårt att förstå att myndigheter och experter tvekar med att erkänna detta problem, men med tiden brukar sanningen komma fram.
Historisk känner vi till tidigare förnekningar som tobaksrökning, cancer, asbest, DDT, bly och Neurosedynskadade  bl.a. Senast var massvaccineringen med Pandemrix (svininfluensan), där de ansvariga myndigheterna skapade en masshysteri om att alla skulle vaccineras. När nu sanningen kommit ifatt verkligheten vet man att ett antal barn har drabbats av narkolepsi (sömnsjukan), ett livslångt och allvarligt handikapp. Konstatera att förtroendet för ansvariga myndigheter är skadat, och även de politiker som deltog i att trigga upp masshysterin. Hur ska vi kunna lite på deras ord i fortsättningen, är det en ny lögn eller är det mer fakta och sanning i deras budskapet?
Vi har fått lära oss att egentligen gör aldrig någon politiker eller myndighet något fel eller misstag, eller? Det finns så mycket annat som var orsaken, som de kan skylla på
Att sanera bort äldre miljöfarliga bilar är inget större problem för miljövänliga politiker, inte heller gammal teknisk utrustning. Men kvicksilver i munnen, då agerar miljövänliga politiker och ansvariga inom myndigheter mycket handlingsförlamat. Det berör väl inte dem som person, varför då bry sig.
Ann-Louise  & Egon Reiver

torsdag 21 april 2011

Mänskliga rättigheter - För vem?

Mänskliga rättigheter – För vem?

2009 bekräftade Socialstyrelsen att elöverkänslighet är ett funktionshinder, med definitionen: ”Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.”
I Sverige finns ca 300 000 personer enligt Socialstyrelsen som är el- och strålningsöverkänsliga, egentligen ska benämningen strålningsskadade eller strålningskänsliga användas, som mer belyser verkligheten. ”När det gäller begränsningar hänvisade till besvär relaterade till elektromagnetiska fält vidhåller Socialstyrelsen sin hållning för handikappfrågor, att avsaknad av bevisning om samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och besvär inte får leda att enskilda undanhålls det stöd som vederbörande är i behov av.
Utgångspunken för handikapppolitiken är just det miljörelaterade, relativa handikappsbegreppet, dvs att funktionshinder inte ses som en egenskap hos individen utan att begreppet betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och den miljö hon befinner sig i.”
”En funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet i samhället, men människor med funktionsnedsättningar ska inte handikappas på grund av att vårt samhälle diskriminerar. Handikapprörelsen har tålmodigt väntat på att samhället även ska vara till för dem, att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på samma villkor som andra”.
I Riksdagen skrivs flera motioner om elrelaterad ohälsa och förslag till åtgärder. Man tar upp elöverkänslighet eller ohälsa på grund av omgivningspåverkans kopplad till elektrisk teknik.
Utvecklingen av den trådlösa digitala tekniken har skapat mer och mer ohälsa som är kopplad till den nya tekniken. Ett flertal ingenjörer hos bl.a. Ericsson och SAAB som var med och utveckla den nya tekniken, är idag skadade för livet efter långvarig exponering, och den exponeringen har inte minskat de senaste åren utan tvärtom ökat ännu mer. 
Ericsson, Saab och Nokia m.fl. är mycket medvetna om ohälsan från trådlös teknik, men ekonomiska vinster förtränger problemen.
Elrelaterad ohälsa är människor som är överkänsliga mot elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning. I vårt trådlösa samhälle av idag har många av dessa strålningsskadade människor få platser där de kan vistas, må bra eller känna mer välbefinnande.
I FN-konventionen står det, en stat som har antagit konventionen ansvarar för att rättigheterna förverkligas på alla samhällsnivåer, i regioner och landsting och alla landets kommuner. Konventionen kan användas som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att människor med funktionsnedsättning ska få mänskliga rättigheter uppfyllda. 
Sveriges Riksdag antog konventionen 13 november 2008. 

Att skapa lågstrålande zoner i kommuner tillhör de mänskliga rättigheter som FN-konventionen påbjuder, men vem är intresserad av att en del el- och strålningsöverkänsliga personer upplever ett helvete från mobilmaster och övriga basstationer i samhället idag 2011. I varje fall inte de styrande i kommunala och statliga myndigheter, riksdag eller regering, som styrs och påverkas av mobilindustrins lobbyister. FN-konventionen är en saga, verkligheten något annat. 
 ”Mobilindustrin omsätter över 3 biljoner dollar årligen. Forskningen förvandlas till ett meningslöst skådespel, ett gigantiskt slöseri med resurser, försöksdjur som plågas i onödan. En liten klick av experter har på oklara grunder getts domarrollen över de risker vi utsätts för.
I kläm för industrins vinstbegär, kommer de som skadats hårt av tekniken, de elöverkänsliga, de som fått hjärntumörer eller de som utvecklat andra sjukdomar,” skriver Mona Nilsson i en artikel om förnuft och oförnuft.

Egon Reiver

                                                                                                                                                     

onsdag 20 april 2011

Köksredskap, bra och mindre bra

Bra och mindre bra köksredskap i köket.

Teflonpannor är endast avsett för låga temperaturer. (Vi har hört talas om teflonhjärnor).

Använd aldrig mikrovågsugn, dels av mikrovågsstrålning under gång och i maten. Den förstör näringsinnehållet i maten. Förändrar vitaminer, mineraler och näringsämnen som finns i maten till att omvandlas till fria radikaler = kroppen blir sur.

Mikrovågsuppvärmd mat ger också upphov till artfrämmande ämnen, som kan vara cancerframkallande, skadliga för nervsystemet (neurotoxiska) och aktiverar (immunsystemet) Immunförsvaret.

Värm aldrig barnens bröstmjölkersättning eller välling i nappflaskan av plast (som innehåller Bisfenol A och är cancerframkallande) + att det slår ut näringsinnehållet. Använd glasflaskor och den vanliga spisen
Barn har känslig mage, blir de dessutom utsatta för strålning i maten, så blir det ännu sämre tarmfunktion som leder till sämre immunförsvar.
Finns nappflaskor av Polypropen (förtas PP). Ej Bisfenol A, de som innehåller skadligt ämne är ofta märkta PC eller 7 i en triangel. Återvinningssymbolen i övriga plastmaterial.

Strålning, vaccinationer och tungmetaller som modern har blivit utsatt för, kan vara en viktig bidragande orsak till att barn utvecklar autism.
Våra barn får ärva gifter från modern som foster (moderns amalgam) via amning.
Vi som blivit tungmetallförgiftade måste tänka på att äta rätt och giftfri mat.

Drick rent vatten 1,5-2,0 lit/dygn. Det hjälper njurar och lever att rena kroppen.
Det går inte att bara skydda kroppen från elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning, vi måste även hjälpa kroppen att komma tillbaks genom rätt kost och kosttillskott.
Ju längre tid vi får vänta, ju längre tid tar det för oss att komma tillbaks och det kan ge skada för livet.

Ann-Louise K. Reiver

måndag 11 april 2011

Strålning - Ett svek mot våra barn


Gullbrandsson & Johansson: Hur många barn ska behöva offra sin hälsa

Valet att bli förälder ger dig direkt livets största uppgift - att värna om ditt barns bästa! Det är en tuff uppgift i en värld av i dag.
Norska Telenor har nyligen lanserat en reklamkampanj – “Nu bygger vi Sveriges modernaste mobilnät” - under parollen “Leve Allemansrätten”. Telenor säger i sin reklam att “Det gör kommunikation till en allemansrätt lika självklar som att plocka blåbär var du vill”. Men vänta nu! Vill jag verkligen att folk ska “plocka blåbär” hemma i min trädgård? Eller i mitt kök? I mitt sovrum? På min balkong? Om jag inte vill det kan jag då avstå från att bli bestrålad? Kan jag och min familj avstå från att bli del av denna “allemansrätt”? Svaret är nej. Alla är tvångsanslutna till detta gigantiska experiment.
Det finns i dag tusentals forskningsrapporter som visar att elektromagnetisk strålning utgör en potentiellt stor hälsofara för världens befolkning. Däribland ingår våra barn. En sådan rapport är ”The Bioinitiative Report” som rört om ordentligt i EU-parlamentet som den 4:e september förra året konstaterat att våra gränsvärden är helt föråldrade – de skyddar inte alls mot skada.Runt om i världen, bl.a alltså i EU, pågår just nu debatter om åtgärder. Skolor och allmänna instanser stänger ner sina trådlösa nätverk, folket stämmer mobiloperatörer och läkare går ut med varningar. Men i Sverige är det tyst. Vi är ett tryggt folk som alltid levt i god tro och förlitat oss på tekniken och våra myndigheter.
Idag röker man inte på offentliga plaster. Passiv rökning skadar.? I dag ringer du i stället med din mobil precis var som helst och utsätter därmed din medmänniska för passiv strålning. Men är det en allemansrätt? Hur många barn skall allvarligt behöva offra sin framtida hälsa för okunskapen och för att vi inte orkar ta oss tiden att bry oss om denna oerhört viktiga fråga? Borde vi inte i stället kräva en allebarnsrätt?
Skolorna förses med trådlös teknik med argumentet att göra utbildningen mer kvalitativ och konkurrenskraftig. ”Orättvisan slår hårt mot de barn som inte får tillgång till trådlös teknik i skolan”, påstår media! För oss är det tvärtom - orättvisan slår hårt mot de barn vars skola är utrustad med trådlös teknik! ?Kan någon förklara för oss hur en sladdförsedd dator skulle minska kvalitén på undervisningen? Faller skolans kvalitét på en sladd då är det riktigt illa ställt med våra svenska skolor och deras pedagogik!
Våra barn växer upp i en miljö med konstant bakgrundsstrålning, dygnet runt. Dom har ingen chans att komma undan. De lever hela tiden i denna så kallade “elektrosmog”.?Har någon annan generation tidigare växt upp under dessa förhållanden??”Världens största biologiska experiment” har det sagts.?De senaste åren har bara 3G-strålningen omkring oss ökat med en miljon miljard gånger!!
Försiktighetsprincipen är en EU-förankrad lag och den SKALL tillämpas vid minsta misstanke om risk för befolkningen. Men Försiktighetsprincipen tillämpas inte i Sverige.

Hur våra svenska myndigheter lyckas upprätthålla de högsta strålvärdena i världen och kringgå denna lag finns bara en förklaring på - ekonomiska särintressen! Om forskningen inte tystades ner skulle katastrofen för branschen vara ett faktum. Ekonomin för världens mobilföretag och operatörer skulle falla som ett korthus.
De gränsvärden som hittills använts skyddar bara mot akuta brännskador på plastdockor och inte mot något annat, såsom långtidseffekter på barn. Sveket mot våra barn är enormt och vem skall ta på sig ansvaret för alla skador och sjukdomar som strålningen kommer att kunna orsaka?
Ett föräldraupprop i Sverige skulle vara på sin plats innan det är för sent för våra barn!? Eller bryr vi oss mindre om våra barn än vad man gör i andra länder? Väger pengarna tyngre än barnen på samhällets våg? På vår våg? Var är allebarnsrätten?

Annika Gullbrandsson
Olle Johansson


onsdag 6 april 2011

Stoppa EU:s förbud av örter och vitaminer

I april kommer EU parlamentet att rösta mot fri handel av medicinska örter, naturliga vitaminer och medicin. De kallar detta för "market harmonisation of maximum permitted levels (MPLs) of nutrients in food supplements".

Vad betyder detta på normalt språk? Om de röstar JA, så kommer ni inte att fritt kunna välja vilka naturliga örter som ni kan använda när ni är sjuka, eller vilka naturliga vitaminer som ni kan ta med dagliga måltider. Ni kommer inte ens att kunna odla örter i era egna trädgårdar längre. De vill att ni använder de skadegörande pillren som Stora Farma säljer för Stora Pengar. Lobbyisterna för den farmaceutiska industrin arbetar redan hårt för att övertyga (och förmodligen mer än så) medlemmarna i parlamentet att godkänna lagen.
 
Vi behöver agera nu, låt dem veta att vi observerar dem och att vi inte vill ha denna korrupta och onödiga lag. Vi vill välja fritt vad vi äter och hur vi botar oss själva.
Svensk översättning: Per Staffan

Påverka din miljöorganisation eller politiker, vi är inte till för EU, utan EU är till för oss.


söndag 3 april 2011

Du blir vad du äter

Du blir vad du äter, några goda råd

Bra mat är broccoli, vitkål, grönkål, men även rotfrukter som morötter, palsternackor, kålrot, kålsallad, surkål, kålsoppa och pudding.
Själv rostar jag morötter och palsternackor i ugnen istället för potatis.
Det finns även ekologisk potatis, tänk på att potatis omvandlas till glucos (socker) i kroppen.
Man bör helst inte äta insjöfisk eller odlad lax. Ät fisk ifrån Ishavet istället.
Det finns ekologisk gul lök, röd lök, vitlök och purjolök. Ät mycket ekologiska frukter.
Våra jordar är så förstörda av kemisk gödning, de ekologiska innehåller mer näring och ger också tillbaka näring i jorden + att det är mer giftfritt.

Gammaldags mjölk (är ej homogeniserad), vanligt smör (inte margarin + flytande = "gift för hälsan").

Himalayasalt (rosa) finns på Hälsokost och Konsum, många viktiga mineraler.
Det vanliga saltet innehåller klumpförebyggande- och blekmedel.

Dinkelfullkorn eller Dinkelsikt (istället för vetemjöl och rågsikt). Vetemjöl kan bli som klister i magen.

Råsocker. Saltåkvarn har mycket att välja på.
Socker skapar fria radikaler och sur miljö i kroppen som cancerceller trivs i.

Stek i smör och använd ekologisk olivolja i sådant som inte behöver hög temperatur. Läs mer i boken "Kanariefågeln ryter".

Buljongpulver (Biofood), utan jäst och socker (finns på Hälsobutiker).

Pumpakärnor innehåller många ämnen som vi behöver.

Nötter är bra för dem som tål, innehåller fetter som vi behöver.

E-medel finns i 3 grupper, ofarligt , ej lämpligt och giftigt: E-medel som vi absolut ska akta oss för = E-170 (blyhalt), E-171 (Titandioxid), E-172 (Järnoxid), E-173 (Aluminium), E-174 (Silver), E-175 (Guld).
Ämnen som kan framkalla allergier = E-330, E-407 och E-460-465.

Sötningsmedel Aspartam, kan vara stark cancerframkallande och kan även orsaka Dement.

Undvik mat från konservburkar som saknar skyddande hinna på burkens insida, lika så öl på burk, vissa sorters öl på flaska kan också ha mindre hälsovänliga ämnen, (speciellt för oss som är tungmetall-förgiftade).

Ann-Louise

lördag 2 april 2011

Lågstrålande zoner i alla kommuner

Lågstrålande zon i varje kommunEnligt Socialstyrelsen finns det cirka 300 000 personer i Sverige som är elöverkänsliga, varav 36 000 personer som är gravt överkänsliga. Elöverkänsligas förening i Jönköpings län arbetar för att ge hjälp, råd och stöd till alla dem som har drabbats. Vi vill också sprida information om riskerna med elektromagnetiska fält och högfrekvent strålning. Den trådlösa tekniken vi har idag kan vi inte förändra och den är i mångt och mycket nödvändig för att samhället i stort ska kunna fungera, men vi får inta rata möjligheten att kunna ansluta tekniken trådbundet genom fiber- och kopparkabel.
Själv är jag mycket imponerad av den nya tekniken samtidigt som jag är mycket reserverad när man ser hur vissa användare hanterar trådlös teknik och när mobiloperatörerna bygger nya master utan att ta någon hänsyn till strålningsskadade personer. Strålskyddsmyndigheten har också gått ut och poängterat vikten av försiktighetsprincipen när vi använder mobiltelefoner m.m.
Försiktighetsprincipen är också viktig vid utbyggnad av nya sändare som 4G. Samhället är till för alla medborgare och här måste hänsyn tas till alla, även de personer som inte klarar av att leva kvar i ett samhälle och som omges av master och strålning utan de får fly undan som flykting i eget land. De måste få hjälp och möjlighet till en plats där de kan ha sin bostad i ett lågstrålande område, det finns fortfarande kvar men på begränsade ytor.
Elöverkänsligas Förening har skickat ut brev till samtliga kommuner i Jönköpings län och påtalat vikten av detta (och i Eksjö har tre partier visat intresse för denna information). Vi är intresserade att komma ut och berätta mer om lågstrålande zoner i fler kommuner, politiska partier, organisationer och skolor, kunskapen och medvetenheten är mycket varierande, men det finns ett stort sug och behov efter mer information.

Egon Reiver

fredag 1 april 2011

Ohälsan ökar i takt med strålningen

Debatt 2011-02-14 | Uppdaterad 2011-02-14
Studier på djur har antytt att mikrovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer. Men Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd rådet anser cyniskt att det krävs mer forskning för att säkert kunna konstatera ett samband
Många oroar sig för hur strålningen från mobiltelefoni och trådlösa nätverk påverkar vår hälsa. Men Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd slår nu i sin årliga rapport fast att det saknas bevis för att strålningen skulle vara farlig för hälsan.
Men efter tio år är situationen en annan och därför uppmanar SSM samtidigt till att ”för säkerhets skull” hålla mobilen på avstånd och att använda handsfree. ”Det är framför allt viktigt för barn och ungdomar. För de kommer ju att använda mobiltelefon under mycket längre tid än vad dagens vuxna gör”, säger Lars Mjönes vid SSM. Studier på djur har antytt att mikrovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som redan finns där av andra orsaker. Men rådet anser cyniskt att det krävs mer forskning för att säkert kunna konstatera ett samband.
Det anser dock inte lagen. I Sverige gäller den så kallade försiktighetsprincipen, som är en del av EU-rätten. Syftet med den är att komma tillrätta med problemet att åtgärder tidigare vidtogs för sent, först då riskerna för människors hälsa och miljön redan var vetenskapligt säkerställda. Försiktighetsprincipen har dock satts ur spel av SSM, eftersom de under många år förtigit information om andra risker än de säkerställda.
Samma gåtfulla bedömning gör inte EU-parlamentet som, med hänvisning till de över 1 500 samlade vetenskapliga studierna i The Bioinitiative Report, per den 4/9 2008 angav att de rådande ”föråldrade” gränsvärdena måste sänkas och att försiktighetsprincipen måste beaktas. Samtidigt uppmanades forskare att presentera förslag till nya gränsvärden. Detta arbete har precis i dagarna publicerats och visar på en helt annan verklighet än den föråldrade som SSM biter sig fast i. Det är mycket förvånande att våra svenska ansvariga myndigheter samtidigt förnekar att det finns en samlad vetenskaplig kunskap om hälsorisker! Är vi inte längre en del av EU?
Utbyggnaden av 3G skedde för ungefär sju år sedan – statistiken över den negativa hälsobilden skjuter just fart i samband med denna utbyggnad. Sömnproblem, migrän, huvudvärk, depressioner, utbrändhet och stress anges vara några av de problem som ökar och når allt längre ner i åldrarna. Reklamen har invaggat oss i tron om att fri surfning i varenda buske och grotta tillhör allemansrätten och att det skall vara lika självklart som att vi får plocka blåbär var vi vill. Men vi vill inte att folk skall plocka blåbär i våra trädgårdar eller hemma i våra sovrum! Än mindre vill vi låta oss bestrålas av den trådlösa tekniken, var vi än går och står.
Runt om i världen pågår en intensiv forskning, oberoende av telekombranschen, om riskerna kring strålningen från den trådlösa tekniken. Det talas om vår tids största ”medicinska experiment”. Telekombranschens forskare däremot erkänner sällan några risker. En ganska lätt ekvation att förstå. Ekonomisk makt är svaret. Men kan vi verkligen acceptera att ekonomin skall få gå före vår hälsa?
I allt fler skolor monteras trådlösa routrar upp för att erbjuda alla fri uppkoppling. Nästan varje svenskt skolbarn erbjuds idag en egen laptop att kunna surfa trådlöst på. Inte är det många föräldrar som stannar upp och ifrågasätter om denna helt nya, aldrig tidigare beprövade teknik, verkligen är bra för deras barn. Vi litar blint på branschens lockande reklam om frihet och tillgänglighet. Har vi slutat tänka själva?
I en vetenskaplig publikation av Orhan Bas och medarbetare, i den mycket ansedda tidskriften Brain Research, har man påvisat förluster (!) av nervceller i hippocampus, den del av hjärnan där bl.a. korttidsminnet sitter, efter en månads (en timme per dag) exponering för 900 MHz mobilstrålning. Är denna hjärnskada den enkla förklaringen till den mentala förvirring och förnekande som råder just nu?
Blindbocksleken med vår hälsa måste en gång för alla stoppas! Vi kräver därför att SSM tydligt tillkännager att det nuvarande referensvärdet endast säger vid vilken nivå vetenskapligt säkerställda akuta hälsoeffekter på grund av uppvärmning uppkommer, och därför helt saknar relevans vid prövningar av långtidseffekter samt icke-termisk påverkan enligt Försiktighetsprincipen. Vi kräver också att SSM och Socialstyrelsen följer EU-rättens krav på riskbedömningen. Vi kräver slutligen att Sveriges regering ger dessa myndigheter nya regleringsbrev där korrekt hänsyn tas till det internationella faktaläget samt till EU-rättens tydliga krav.
I samband med rättegångarna i Nürnberg efter andra världskrigets slut formulerades för första gången en offentlig etisk kod för medicinska experiment som involverar människan, Nürnbergkodexen 1947. Här slogs bl.a. fast att informerat samtycke krävs och att riskerna för försökspersoner skall minimeras. Det framhölls att varje deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i ett experiment och att den som leder ett sådant skall avbryta det om det verkar troligt att en deltagare skadas. När får vi avbryta vårt deltagande i det pågående strålningsexperimentet?
Olle Johansson
docent i neurovetenskap, Karolinska institutet
Annika Gullbrandsson
medlem i Vågbrytaren, informatör för Elöverkänsligas riksförbund
Mats Dämvik
miljöjurist, Kungsbacka
Örjan Hallberg
civilingenjör, Farsta
Kalle Hellberg
vd Maxicom AB, Borås
Lena Lindkvist
före detta polisinspektör numera kommunalpolitiker, Lingbo