måndag 21 mars 2011

Mobiltelefon till barn - svår fråga


Mobiltelefonen är idag en del av vardagen, fritiden, skolan och arbetet. En teknik som i många fall har sitt berättigande när vi på ett bekvämt och enkelt sätt vill ha kontakt, skicka text eller bild.
Men den tekniska delen har även en baksida som man helst inte talar om. Maria Feychting tonar ner mobilens hälsoeffekter och säger ”att ingen forskning visar klart att mobilanvändningen ger en ökad risk för cancer”. Samtidigt påpekar hon att inget är 100-procentigt säkert. Hon går på samma linje som Anders Ahlbom, som är ordförande i Strålskyddsmyndighetens vetenskapliga råd och konsulterande expert åt Socialstyrelsen.
Hon menar även att mycket användande av mobilen inte påverkar sömnbesvär och koncentrationssvårigheter. Hon menar även att nya mobiltelefoner ger mindre strålning ifrån sig en de första, där om råder också delade meningar.

Vem är då Maria Feyching. Hon sitter på många stolar, är medlem i ICNIRP, hon deltar i EMF-NET, SSM:s vetenskapliga råd, FAS, Socialstyrelsens miljöhälsorapport. Forskningsmedel från EPRI. Hon är medarbetare i Interphone o.s.v., hon erhåller forskningsanslag ifrån mobilindustrin.
Hon och professor Anders Ahlbom tillhör båda ICNIRP, som har anknytning till mobilindustrin och deras enhälliga uppfattning är att det inte finns några risker under ICNIRPS:s gränsvärden (som är tongivande och de högsta i världen). ICNIRP är ett slutet sällskap med mycket makt och där industrins lobbyister medverkar.
I Mona Nilssons senaste bok ”Mobiltelefonens hälsorisker” finns ett citat av Louis Slesin ,
”I det radiofrekventa landet är industrin chef. Industrin har sedan lång tid bestämt vilken forskning som får finansiering och vilken forskning som blir publicerad. Den bestämmer också gränsvärde”.
Lennart Hardell, professor i Universitetssjukhuset, Örebro och Kjell Hansson Mild, Arbetslivsinstitutet, Umeå.
”Hos personer som använt mobiltelefon eller trådlös telefon mycket och med lång latenstid (tid sedan användningsdebut) finns en klart ökad risk för elakartad hjärntumör”.
Denna studien omfattade personer boende i Mellansverige som diagnostiserades med elakartad hjärntumör under tidsperioden 1997-2003.
I studien ingår total 905 fall med hjärntumör och en matchande grupp av 2162 kontrollpersoner.
Alla dessa personers mobilanvändning har undersöks liksom de som använder sig av trådlösa hemtelefoner (DECT).
Olle Johansson, professor och forskare på KI, Karolinska Institutet, Solna och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Internationellt välkänd, föreläser över hela världen.
”I framtiden kanske vi alla är allergier.”
”Vi befinner oss ständigt i mobil-smog och mastcellerna under vår hud påverkas av detta, dessa celler har viktiga funktioner, som att försvara kroppen mot bland annat bakterier och parasiter.”
Mona Nilsson skriver: ”Ingen myndighet eller expert har till uppgift att följa vad som i verkligheten händer för de som dygnsexponeras för strålning från mobilbasstationer. Inga statliga forskningsanslag har getts till forskning om hälsotillstånd i närhet av mobilbasstationer”. Även om forskning påvisar att barn är 8 gånger känsligare för mobilstrålning, så säger Maria Feyching och Anders Ahlbom att svenska barn inte är känsligare än vuxna, ändå är barns nervsystem under utveckling, barns celler delar sig oftare och det ökar risken för genetiska skador, barns immunförsvar är svagare, skallbenet hos barn är tunnare och dämpar strålningen sämre än hos vuxna.
Det är bara att konstatera att det svenska gränsvärdet inte ger skydd åt människan och hälsan, den skyddar bara mobilindustrin och teleoperatörerna.
Örjan Hallberg, forskare, författare och tidigare miljöchef inom Ericsson säger om hälsoeffekter att det är viktigt ”att satsa mer på och förstå deras hälsoeffekter och att utveckla hälsosammare alternativ teknik”.
När ett barn ska debutera som mobilanvändare är svårt att säga, men det är av vikt att de inte utsätts för mer mobilstrålning än nöden kräver och absolut inte ha den i anslutning till sin sovplats. Det finns unga människor som helst har den under huvudkudden eller strax intill. Även om samtal inte förs då, skickar mobiltelefonen en puls (”handskakning”) till mobilbasstationen och talar om vad den finns. Mobilstrålning är inte ofarlig.

Albert Einstein: ”Det farligaste för mänskligheten är när man litar på överheten.”


Ann-Louise och Egon 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar