söndag 26 juni 2011

Trådlösa telefoner kan skapa hjärntumörer

Den internationella Interphone-studien har publicerat två artiklar, som ingick i bedömning av trådlös telefoni och risken för hjärntumör. Vid den ena publikationen beskrivs radiofrekvent strålning och hur den fördelas i hjärnan. Det är av vikt att ta hänsyn till var tumören är lokaliserad i hjärnan i förhållande till användningen av mobiltelefonen och den trådlösa bordstelefonen (DECT), skriver professor Lennart Hardell.
I den andra artikeln beskrivs risken för hjärntumör i förhållande till dosen av radiofrekvent strålning, där risken för gliom (elakartad hjärntumör) är närmare 3 gånger större efter 10 års användning av mobiltelefonen. Riskökningen för gliom är av samma storleksordning som professor Lennart Hardell redovisat tidigare, men som Strålsäkerhetsmyndigheten har negligerat eller bortförklarats som icke vetenskapligt beprövat av bl.a. Anders Ahlbom. 
Cancerläkaren Lennart Hardell, numera professor på universitetssjukhuset i Örebro, är utan överdrift svensk mästare i cancerlarm och en av landets främsta inom det området. Bland experter utomlands är han mycket uppskattad för sin forskning och sina framsteg om hjärncancer, men i Sverige har hans verksamhet förnekats av bl.a. Anders Ahlbom. När nu lobbyisten och professorn Anders Ahlbom blivit petad som ordförande från WHO och vetenskapliga rådet på SSM, bör nya värderingar komma att gälla förhoppningsvis även i Sverige.
Vid användning av trådlösa telefoner (mobiltelefon och DECT), kan man påvisa ett möjligt samband för ökad risk av hjärntumörer; Gliom och Acusticusneurinom, grupp 2B som kan jämföras med möjlig cancerrisk från t.ex. bilavgaser och DDT, som Lennart Hardell berättade om i ett radioprogram strax före midsommar.
Han efterlyste då mer information från Strålsäkerhetsmyndigheten till allmänheten, nu när IARC (WHO) har kunnat fastställa risk för hjärntumör vid användning av mobiltelefon. Alltför många inser inte faran med att gå och prata länge i mobilen direkt, utan att använda head-set som minskar strålningen mot huvudet. En annan risk är även att unga män drabbas av minskad fertilitet och risken för testikelcancer när de går med sin mobiltelefon i byxfickar hela dagar och kvällar. Endast miljöfaktorer kan förklara så snabba ändringar i mäns fertilitet och testikelcancer, skriver Lennart Hardell.

Egon Reiver

onsdag 22 juni 2011

Vårdgarantin för unga och äldre

I dagarna gick läkare ut och varnar för att den förstärkta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin riskerar att drabba de unga med ätstörningar. En del får avsluta sin behandling och en del får remiteras tillbaks till öppenvården, distriktsläkare eller barnläkare, utan att vara färdigbehandlade.
Idag är det bara 4 av 21 sjukvårdsområden som har specialistvård för ungdom med ätstörningar. Resterande ungdomar riskerar att hänvisas till psykisk vård, en vårdapparat som saknar en del kännedom för att ge den rätta hjälpen.
Med Lobotomi ansåg man förr kunna hjälpa patienter, som innebar att med kirurgi  hjärnan försöka bota psykiska sjukdomar.
Metoden, som fick stor spridning från slutet av 1930-talet. Tanken var att ingreppet skulle dämpa ångest och oro men många patienter blev istället helt apatiska.
Misstag har begåtts tidigare och misstag kommer att begås igen,  som att man kapa behandlingstiden för många patienter som är i starkt behov av vård och hjälp.

Andra misstag som begås än idag i sjukvården är då strålningsskadade personer med överkänslighet söker läkarvård, de får inte den hjälp, vård och det stöd som de så väl behöver. Istället skrivs ”psykmedicin” ut som ska dämpa deras tillstånd. Här finns en stor okunskap hos många läkare, istället för rätt behandling och respekt har många av dem blivit kränkta liksom den kvinna som sökte hjälp för stickningar i armen, blev kränkt av läkaren och nekades vård. Kvinnan anmälde läkaren till DO. En förlikning som ger kvinnan 60 000 kronor har nu träffats mellan DO och Kalmars läns landsting som vi skrivit om i tidigare inlägg.

Bakgrund: Kvinnan lider av både elöverkänslighet och fibromyalgi. När hon hösten 2009 sökte vård för stickningar i armen sade läkaren att alla hennes problem var psykiska och att hon behövde psykoterapi. Hon lämnade vårdcentralen utan att ha blivit undersökt.

Regering och Landsting får inte spara in på sjukvårdskostnader, så hjälpsökande personer inte får den vård och hjälp som de har laglig rätt till. Så länge man är frisk fungerar allt, men den dagen vår kropp börjar bli sjuk och trött, då gäller andra kriterier.

 

Ann-Louise & Egon Reiver, Eksjö

lördag 11 juni 2011

Anders Ahlbom entledigad som ordförande i Vetenskapliga rådet SSM

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i (SSM) Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.


Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.
Professor Anders Ahlbom har varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält sedan rådet bildades för snart tio år sedan.
Myndigheten har i och med detta avbrutit den utredning om misstanke om intressekonflikt som pågått. Utredningen inleddes i och med att Anders Ahlbom entledigades av WHO:s cancerforskningsorgan IARC i samband med ett möte den 24-31 maj 2011. Mötets syfte var att utvärdera om det finns någon cancerrisk kopplat till elektromagnetiska fält.
Detta meddelande gick SSM ut med i 10/6. Nu är det oerhört viktigt att den person som tar vid efter Anders Ahlbom som ny ordförande är saklig och inte påverkas av lobbyister från Bryssel, Telekomindustrin eller från mobiloperatörerna. Att ersätta ny ordförande i Vetenskapliga rådet som en fläckfri person är kanske en omöjlighet, men saklighet i alla frågor kring mikrovågsstrålningen och trådlös teknik måste lyftas fram i dagsljuset. Att som tidigare förneka all forskning om risker och farligheter kring mobilstrålning som inte vetenskapligt beprövat är en dåres försvarstal.
All sanning och inget annat måste upp till ytan, de ekonomiska krafter som idag ligger bakom all förnekelse är inte just mot någon person, användare eller icke användare av trådlös teknik. 

Strålningsrisk i skolor

Mobiltelefoner i svenska skolor är en omdebatterad fråga, där vissa ”experter” påtalar att svenska barn inte är mer känsligare för strålningen än vuxna. Vecka 22 träffades Europarådet för att diskutera ett förbud mot att ta med sig mobiltelefon under skoltid. Anledningen är att skydda barnen från strålning och minska en stökig studiemiljö i skolan. Förslagen kommer från Jean Huss, Luxemburg, som i en rapport skriver att mobiltelefoner är mer eller mindre skadliga och föreslår att trådlösa nätverk för Internet bör förbjudas i skolmiljö.
Vi vet idag att hög strålning är miljörelaterat och kan framkalla cancer eller annan ohälsa.
För att vidta rimliga åtgärder mot elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning från mobiltelefoner för barn och ungdomar, är det viktigt att minska exponeringen för barn, då de är mest känsliga för huvudtumör. Därför är det viktigt att ompröva den vetenskapliga grund för exponering av EMF och radiofrekvent strålning till så låg nivå som är rimligt och möjligt.
Man skriver även att ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga personer, som lider, mår dåligt eller blir sjuka av elektromagnetiska fält, att införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att skapa lågstrålande områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket.
Det är också viktigt att öka medvetenhet om de hälsorisker som trådlösa hemtelefoner, babyvakter, trådlösa datanätverk och andra hushållsapparater som ger kontinuerliga pulsvågor (mikrovågsstrålning).
Idag finns fyra miljoner basstationer för tele- och datakommunikation i världen. Med dagens utbyggnadstakt har antalet basstationer om några år fördubblats i antal. Idag krävs 3 st kärnkraftverk av Ringhalls storlek för att försörja dessa basstationer med el, för att sända och ta emot mikrovågor till den trådlösa tekniken. Vad finns miljövinsten och el-besparingar?
Den bästa lösningen för miljön är att använda fortsatt och mer trådbunden tele- och datateknik i fiber- och kopparnät. Fibernätet är dessutom ej känsligt för åskväder och sänder heller inga störningar av smutsig el och vagabonderande strömmar i fibern, som gagnar alla och kanske mest de personer som känner av eller lider av el- och strålningsöverkänslighet (i den mån de orkar sitta och arbeta vid sin dator).

Egon Reiver

onsdag 8 juni 2011

Örtdirektivet gick igenom - läkeörter förbjuds i EU

Människor har använt traditionella naturläkemedel i århundraden. Det hotas av ett nytt EU-direktiv som har trätt i kraft i Storbritannien. Ört- och näringsexperter har talat om sina farhågor för att EU: s nya regler som har införts under parollen ”patientsäkerhet”, kommer att göra mer skada än nytta eftersom det tvingar folk att vända sig till internet för att inhandla preparat.

EU-direktivet om växtbaserade läkemedel, som trädde i kraft i Storbritannien i början av maj 2011, innebär att vanliga och populära örtpreparat tas bort från butikshyllorna.
Enligt de nya reglerna måste växtbaserade läkemedel som säljs över disk ha tillstånd i Storbritannien. Det ställs krav att växtbaserade läkemedel måste registreras och godkännas innan försäljning. För att en produkt ska vara berättigad till en licens måste den även ha funnits på marknaden i 30 år, varav 15 inom EU. Hittills har 100 växtbaserade produkter registrerats enligt THR-systemet, som drivs av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).
Richard Woodfield chef vid MHRA menar att THR-systemet innebär att konsumenterna får tillgång till att ett brett urval av säkra växtbaserade läkemedel. Woodfield menar att tecken tyder på att marknaden kommer att vara livlig och konkurrenskraftig. Den största skillnaden för konsumenterna är att de i framtiden kommer att ha möjligheten att göra bättre val när de vill använda dessa läkemedel, enligt Woodfield.
Paul Gimson, direktör för Royal Pharmaceutical Society i Wales, sa att godkännandet av EU-direktivet var ett ”positivt steg”. Han tillade att när Ibuprofen bevisat att det botar smärta, har naturläkemedel inte bevisats fungera – bara att de har använts som en traditionell lösning.
”Detta kan vara förvirrande för patienterna när man köper något – att göra anspråk grundade på tradition är inte samma sak som att läkemedel klarat av kliniska prövningar.”

Stöd för de nya EU-reglerna har dock mött motstånd. Kampanjgruppen Avaaz har uppmanat den europeiska kommissionen att stoppa ”förbudet” mot växtbaserade läkemedel. Mer än 750.000 människor har undertecknat deras petition (vid sidan av andra, reds anm).
Dr Nicola Gale som arbetar för Complementary and Alternative Medicine Birmingham Research Alliance, sa:
”Motivet för att EU-direktivet är övertygande – det finns säkerhetsrisker med örter grund av deras potentiella interaktion med konventionella läkemedel.

”Men örter är den traditionella medicinen i väst – de är en del av vårt kulturarv och har använts i många århundraden för att hantera allt från mindre hälsoproblem till allvarlig sjukdom.”
”Tanken att människor skulle behöva rådgöra med sin läkare för att få tillgång till dessa örter eller att det skulle bli en dramatisk begränsning av örter tillgängliga har orsakat omfattande protester över hela Europa med anklagelser om att främja en nanny state, som begränsar individens val och spelar i händerna på läkemedelsföretag söker vinster från patentering växtbaserade behandlingar.”

Läs mer på torbjornassersson.com

fredag 3 juni 2011

WHO-konferens och strålning

Professor Anders Ahlbom är strålningsexpert och internationell expert på strålning för mobiltelefon. Tillsammans med sin bror driver han företag i Bryssel som marknadsför konsulttjänster åt telekombranchen (lobbyverksamhet), utan att redovisa detta för bland annat IARC, som omedelbart petade honom från sitt uppdrag.
Även svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utreder nu om det finns intressekonflikt som påverkar hans ställning inom myndighetens vetenskapliga råd. Han har även anlitats som expert för Socialstyrelsen och som ordförande på uppdrag av EU-kommisionen, som ska varna för nyuppkomna hälsorisker.
SvD har begärt ut deklarationer från Vetenskapsrådet om konsultbolaget inte bara mörkat WHO utan även SSM. Endast en handfull tidningar och Dagens eko har berättat om detta, i övrigt har det varit en medial tystnad.
Att bara misstanke om intressekonflikt finns är mycket allvarligt och en stor anledning att tydligare lyfta fram det i media
Men nu har WHO vid sitt möte i Lyon kommit fram till att mobiler kan ge cancer, störa minnesfunktionen och ge andra mentala störningar. SSM hakar på med försiktighetsprincipen att använda handsfree eller högtalarfunktionen istället för att ha mobiltelefonen direkt mot huvudet. Som alternativ är att skicka textmeddelande.
Det är alltför stora ekonomiska krafter som påverkar samhället idag, där ohälsa och cancerrisker prioriteras bort, till fördel för tillverkningsindustrin.
Först i fredags fanns en artikel i lokaltidningen, där Anders Ahlboms kompis och kollega professor Maria Feyching menar att de studier som finns till hands är alldeles för osäkra. Att uttrycka så är oansvarigt, då bara misstankar om strålning kan leda till cancer.
Docent i neurobiologi Olle Johansson är en av Sveriges ledande forskare av mobiltelefon säger: Även svag strålning ger alarmerande effekter på barn. Det finns redan idag flera vetenskapliga arbeten som pekar på klara effekter redan vid låga strålningsnivåer, vi blir helkroppsbestrålade dygnet rund, var vi än befinner oss och nu har vi trådlöst bredband och telefoni som bestrålar med mikrovågor hela tiden i hemmet.Egon Reiver