måndag 17 november 2014

Att utsättas för passiv påverkan....

Att utsättas för passiv påverkan...
... sker dagligen utan att vi tänker på det. Tidigare behandlades problemet med passiv rökning med stora protester, idag är det väl knappast någon som ifrågasätter det utan visar förståelse och respekt till sin omgivning.
Mobiltelefonin har utvecklas mycket sedan de första NMT-450 kom i mitten av 1980-talet. Själv var jag en av dem som hade en mobil NMT 450 installerad i bilen med "snopp" på taket, som med fördel skärmade av mikrovågor i bilen och gav en optimal antenneffekt till närmaste mobilmast.
Idag gäller "andra" säkerhetsföreskrifter och rekommendationer, där Strålskyddsstyrelsen (SSM) ignorerar de risker den pulserande mikrovågsstrålning kan medföra. Lika naturligt som det var att införa varningstext på cigarettpaket, lika befogat är det idag att införa varningstext på all trådlös teknik som används nära ditt huvud eller kropp. Att SSM kan påstå att den pulserande  mikrovågsstrålningen ej medför några skadliga risker, som skador på hjärnbarken och andra organ, är lika befängt som att ignorera risker med passiv rökning.
Att installera trådlös nätverk på byggnader, master och offentliga lokaler, ingår i dagens infrastruktur och möjligheter för mobiltelefonens användningsområde. Men det innebär också en passiv påverkan av pulserande mikrovågsstrålning på alla de människor som finns inom täckningsområdet och inte använder trådlös teknik. Det påverkar oss alla, vad vi än tycker om trådlös teknik. vad vi än befinner oss på de flesta gator och torg, i köpcentra och offentliga lokal med mera, där trådlösa nätverk helt osynligt sänder ut "mikrovågssmog".
Från oberoende forskningshåll har bland annat cancerläkaren Lennart Hardell sedan länge varnat för risker med mobilstrålningen. Docent Olle Johansson har framfört synpunkter på att läsplattor som är hälsovådliga. Applegrundaren Steve Jobs förbjöd sina barn att använda mobiltelefon och Ipad av samma skäl.
Frågan är om det är värt att utsätt barnen i skolan för denna trådlösa teknik, barnen är mer mycket känsliga än vuxna och måste skyddas från de hälsorisker som wi-fi i skolor kan medföra. Minsta misstanke om att exponering från trådlösa nätverk kan leda till ohälsa, som cancer, neurologiska sjukdomar, el- och strålningsöverkänslighet med mera, så borde det vara motiverat att endast använda kabelbunden datateknik i skolor, även att den är dyrare vid installation. Att förebygga hälsa kan medför merkostnad till en början men en besparing på sikt, till bra hälsa och välmående m.m i livet.

Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

torsdag 13 november 2014

Vem har ansvar för hälsan?


Cirka 3-5 % av Europas befolkning beräknas vara el- och strålningsöverkänsliga, den vanligaste strålkällan är trådlösa nätverk WiFi, mobilmaster och trådlösa telefoner som strålar dygnet runt Europarådet kom 2011 med Resolutionen 1815 som varnade för vilka konsekvenser trådlös teknik lämnar efter sig i form av ohälsa.
Hur bra den nya tekniken än må vara och vad vi än tycker om den, så finns det begränsningar ur användarsynpunkt. Många vetenskapsmän och forskare håller man med om att exponering av elektromagnetiska fält kan vara ett stort problem bland befolkningen i allmänhet, och särskilt skadligt för personer som har elektromagnetisk överkänslighet.
Cancerläkaren Lennart Hardell vid  Universitetssjukhuset i Örebro har sagt: "Vem vill skicka sitt barn till en skola eller förskola med cancerframkallande mikrovågsstrålning - det mesta av forskningen som man lutar sig emot idag har kopplingar eller är finansierade av mobilindustrin!"
Över 1000 tyska läkare i Freiburgapellen varnar för ohälsa vid all exponering från GSM, 3G, 4G, DECT, Rakel, Tetra m.m: Symptom av strålningen är bl.a. huvudvärk, migrän, kronisk utmattning, inre oro, sömnlöshet, trötthet på dagarna, öronsus, infektionsbenägenhet, inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn ( t.ex. hyperaktivitet) och sjukdomar som leukemi och hjärntumörer. Detta har ökat mycket sedan trådlös teknik börjat användas mer och den har sjunkit ner i allt yngre åldrar. WiFi har en pulserande signal som påverkar människans hälsa negativt.
Även att rapporter kommer in till olika myndigheter dagligen, så håller de mobilindustrin bakom ryggen. Det går inte att blunda för sanningen, det är otroligt mycket pengar som är inblandade i mobilindustrin och som gör att det är oerhört svårt att kunna stopp på detta. Därför är det så viktigt att sprida denna information och att ge kunskap om man kan minska strålningens exponering och skadeverkan så mycket som möjligt.
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen skriver bl.a: Nokias tidigare tekniske direktör, var involverad i utvecklingen av världens första mobiltelefoner, men blev allvarligt sjuk av mobiltelefonernas mikrovågsstrålning. Han drabbades till slut och fick diagnosen multipel skleros (MS) men kände sig ändå lättad eftersom  han var rädd att det var en hjärntumör. Han är 44 år och kan i dag endast gå med rullator, han får svåra symtom så fort han exponeras av mobilstrålning, då han även drabbats av el- och strålningsöverkänslighet. Han berättar att personalen på Nokia inte vågade ta upp strålningsriskerna av rädsla för att få sparken och detta gäller och även inom svensk mobilindustri.
När man blivit utsatt för strålning från mobiltelefon, basstation, trådlös router m.m. under en viss tid, så kan den totala summan av den strålning du fått till slut bli så stor att du också kan drabbas av el- och strålningsöverkänslighet, liksom Nokia-direktören eller över 300 000 personer i Sverige. Då kan man inte mera använda mobiltelefon eller pekplatta, inte åka tåg, besöka restaurang eller hotell, eftersom alla har WiFi.
Värst är det när skolbarn drabbas och inte kan fortsätta gå till skolan på grund av all trådlös teknik. Det enda sättet att skydda sig är att sluta gå till skolan så som många elever och lärare redan tvingats göra idag. Så fort man märker den första symptom, t.ex. att mobilen, WiFi eller läsplattan får det att ”sticka i fingrarna”, bränna i huden, hetta i örat, får torra ögon eller nyser vid datorn eller du får svårt att koncentrera dig eller sova. Begränsa då tiden nära trådlös teknik så mycket som möjligt och använd nätverkskabel. Ta reda på hur exponering av strålningen kan minska, det finns fler sätt att åtgärda minskning till en bättre strålningsmiljö, det finns alltid möjligheter.

Egon Reiver