onsdag 3 oktober 2018

Vad betyder mänskliga rättigheter?


        

Varför driver inte politiker och svenska myndigheter frågan om mänskliga rättigheter, när det gäller svenska medborgare? 
Idag är det mest synlig funktionsnedsättning som prioriteras till viss del, men långt ifrån gällande behov.
Som osynlig funktionsnedsättning är bland annat nedsatt hörsel till dövhet. Visst finns det hjälpmedel, men det räcker inte.
Som exempel är TV-textning på direktsända program bristfällig, här ligger textningen ett par meningar efter tal och bild. Jag har själv testat med att stänga av ljudet på tv:n under programmets gång och de fodras inte mycket innan man tappar tråden vad som sägs och vad det handlar om.

När det gäller lokalnyheterna på SVT, här finns ingen textning mer än vid dålig ljudupptagning, tydligen för att hörande kan följa informationen.?
De personer med nedsatt hörsel och dövhet, varför är de inte berättigade till samma information som hörande???  
Det finns idag program som effektiv överför tal till textremsa snabbt och enkelt. Ibland undrar man varför det ska vara så här?

HRF, Hörselskadades Riksförbund, driver nu krav på lagstiftning om textning, för att väcka opinion och sätta press på både mediaföretag och politiker. 
HRF skriver vidare: Aldrig tidigare har det varit så enkelt att texta som idag och aldrig tidigare har det varit så många som vill ha textning i TV, på webben och i sociala media – såväl 1,5 miljoner hörselskadade som miljontals andra i landet.

Det är en självklarhet att hörselskadade ska kunna leva i full delaktighet och jämlikhet. 
Så frågan vilar tungt på våra valda politiker i riksdag och regering. Skärpning är det som behövs, alla har rätt att bli respekterade och få leva upp till mänskliga rättigheter.
/ Egon Reiver

fredag 31 augusti 2018

Vem bestämmer och vem styr samhället?

Tal om guld och gröna skogar.    Foto: Egon ReiverOftast när en rikspolitiker talar, är alla människor lika värdefulla. Med sin talande entusiasm misstänker jag att de inte menade alla, utan de flesta arbetande människor i vårt land.
En politisk ledare betonade vid ett tal, lika för alla för i nästa andemening tala om jobbskatteavdrag för dem som arbetar. De som får innestående lön (pension) berörs inte. hur kan man då säga ”LIKA FÖR ALLA”?
Vilka politiker talar om de människor som inte kan vara ute på gator och torg, som inte kan synas i samhället? Än har jag inte hört en enda stavelse om det i årets valrörelse. Politiker är som de alltid varit, de ger löften, talar i vackra ord om guld och gröna skogar, som en mjuk smekande sommarvind, men snart vänder vinden till en kall omänsklig höststorm med glömda löften, verkligheten har kommit ifatt.
Många människor i vårt underbara Sverige är drabbade av olika funktionsnedsättning, en del lindrigt, andra mer allvarligt till en total omänsklighet. De har inte önskat att bli drabbade, några med funktionsnedsättning har sagt till mej: Jag vill inte bara överleva, utan JAG VILL LEVA MÄNNISKOVÄRDIGT, ATT BLI RESPEKTERAD OCH BLI BRA BEMÖTT OCH VISAD HÄNSYN.
Varför ignoreras, förolämpas, förnekas och förtalas många av dem i en total tystnad? Alla har samma människovärde, men i en tystnad finns man inte, då syns man inte och då finns inte någon existens?
Vem styr samhället idag? Är det politiker eller den globala industrin, eller går de hand i hand? Där endast eliten räknas, inte dem som är en belastningskostnad för samhället? Är det så verkligheten fungerar idag?
När man ser och hör så mycket ljug och förvriden sanning i dagens massmedia, då växer lätt en rädsla och en otrygghet fram, är det så här vi vill skapa vårt samhälle?

Egon Reiver, ordförande för Elöverkänsligas förening i Jönköpings län.


tisdag 12 juni 2018

Funktionsrätt i Sverige, för vem?
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av en rad rikstäckande Funktionsrättsförbund. 
Funktionsrätt i Sverige arbetar och stöder människor som har någon form av funktionsnedsättning, många får hjälp, andra mindre hjälp och en del ignoreras totalt av samhället eller vissa organisationer.

Som bekant använder Försäkringskassan sina kriterier till att bedöma hjälpsökande, Försäkringskassan kan gå så långt att de trotsar dombeslut från Högsta förvaltningsdomstolen för egna tolkningar, för att spara in pengar och ansvariga politiker visar en total handlingsförlamning eller hänvisar till en ny utredning.
Det som ska vara en självklarhet för alla som uppfyller kriteriet, men det gäller inte alltid - det ser mer ut som ett lotteri. Medans vissa får hjälp blir andra nekade eller helt ignorerade, ändå att de uppfyller gällande kriterier.

Nu i valtider talar alla politiker om guld och gröna skogar, likt en sommarvind som sakta sveper över hela Sverige, men efter höstens val har den ljuva sommarvinden förändrats till en kall bister höststorm, då gäller egoismen och de hänsynslösa idéerna och mer omänskliga handlingar.
Vad finns den tillit och de förhoppningar som så många funktionsnedsatta människor och fattigpensionärer behöver? 
Att bli sedd och respekterad som människa, är en mänsklig rättighet, det handlar om att bemöta människor rätt, med eller utan funktionsnedsättning.
Jag går inte närmare in på det, men finns det något ansvar i alla politiska partier, så finns här en möjlighet att vissa det i handling och inte bara i ord.
Den gamla sagan om Rödluvan och Vargen lever fortfarande kvar i det politiska systemet, alla tomma ord och löften som hålls vid liv.
Hur ska vi få tillbaks den tillit till ett mänskligare samhälle, ett samhälle där respekten och den sanna viljan för alla människor bästa. Idag talar politiker om LIKA FÖR ALLA, men de orden gäller bara vissa etablerade grupper i samhället, vad jag förstår.

Egon Reiver, Eksjö

onsdag 21 februari 2018

Det finns inget tjänsteansvar.


Regeringen utreder att minska personlig hjälp till funktionsnedsatta personer och deras mål om att sänka kostnader och antalet sjukskrivna. Det har lett till att Försäkringskassan kräver mer administration från läkarna, samtidigt som de sätter sig över läkarnas beslut samt lämnar den sjuke ensam utan ersättning - allt i jakten på att sänka antalet sjukskrivna. Detta är inget unikt för nuvarande regering, så var det även under de 8 år Alliansen regerade. Punkt slut.
Nuvarande sjukvårdsminister Annika Strandhäll i regeringen är ansvarig för sjukvårdsfrågor, hon är beredd att göra förändringar, politiker är dock politiker, oavsett partifärg: De lovar runt men håller tunt, verkligheten visar svaret.
Jag har en vän som kämpar med sin funktionsnedsättning och vill inte vara samhället till last. Att inte bli trodd av sjukvården, att man blir svårt sjuk av det man blir, är något så helvetiskt att ord inte finns. Det spelar ingen roll vilka mängder av egna bevis som läggs fram, eller intyg från alla omkring som vet vad det handlar om. Inget biter, ingenting. Du existerar bara inte. Sänder tankar till alla som lever i exakt samma situation. Att inte bli trodd, det är det absolut värsta man kan vara med om.
Det är starka ord från verkligheten, myndigheters ovilja som gör mej så upprörd och frustrerad, knappast ingen ansvarig politiker vill engagera sej i frågan, de skyller ifrån sej eller är det inte deras bord? Att gömma huvudet i sanden är ingen bra merit, många borde skämmas att inte våga engagera sig mer för de svaga och sjuka i samhället.
Myndigheters nonchalans, åsidosättande, genom förvrängd sanning, förnekande, att lämnas därhän, kränkningar och förtal med mera, är tyvärr det bemötandet som speglas mot det människor som mot sin vilja har drabbats av en funktionsnedsättning, som de aldrig valt frivilligt.
Egon Reiver

torsdag 7 december 2017

Påverkar vardagsmiljön vår hälsa?Visst påverkar vardagsmiljön vår hälsa, redan innan vi föds är vi beroende av vilka förutsättningar vår mor levde i och hennes vardagsmiljö. Våra liv har olika förutsättningar och det speglar i stort hur vi utvecklas, vår hälsa och den miljön vi växer upp i och lever i.

Redan 2009 uppgav Socialstyrelsens att ca 14 % hade besvär av inomhusmiljön i bostaden, skolan eller på arbetet. Personer med allergi anger ofta besvär relaterade till inomhusmiljön och barn anses mer känsliga. Allt fler drabbas idag av olika former av allergier och funktionsnedsättning och många läkare och forskar står helt frågande varför?

Fukt och mögel kan vara vanligt inomhus, även olika sorters kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel. Under 1960 och 70-tal var det vanligt att arbeta med olika sorters kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel av olika slag, som bensen, trikloretylen, styren, aceton, fenoler m.m. och tungmetaller som kvicksilver, bly, asbest m.fl. Många av dessa påverkade eller utvecklade allergier och överkänslighet hos många. Klart miljörelaterat, ändå höll industrin på in i det längste med att dölja det.

Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i livsmedel i svenska butiker, även att de är förbjudna i hela EU. En del av dem är hormonstörande och därmed farliga även i mycket små doser.
Stress, buller och dålig ventilation i hem, på arbetsplatser och i skolan påverkar också vår vardagsmiljö negativt. Det är viktigt att vi hittar en källa till välbefinnande, som skapar bra miljö och hälsa. Mat ska vara en njutning och att kunna umgås med varandra, det kan skapa en balans i vår vardag.
Mineraler levererar energi och vitaminer påskyndar cellprocessen i kroppen, därför är vitaminer, mineraler och örter som ingår i naturens apotek, så viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Våra förfäder levde nära naturen, där slit och släng var ett okänt begrepp, en bra miljö var bästa förutsättning för överlevnad. Vi måste idag stanna upp, stressa av, tänka till och mera njuta av det goda som finns i livet runt omkring oss, att se möjligheterna och se mer långsiktigt.
Att se livet i fler perspektiv, kan vara en god möjlighet till en bättre vardagsmiljö. Att bli medveten om hur en bra vardagsmiljö påverkar just dej och din omgivning.


Egon Reiver, Eksjö


onsdag 6 december 2017

#metoo: Tystnadskultur och förnekelse.#metoo har visat på allt från sexuella trakasserier till förnekelse m.m., en välbehövlig upprättelse.  Ändå finns det människor som lever i osynlig tystnad, människor som inte syns eller får synas, därför måste #metoo-rörelse fortsätta att städa upp orättvisor, förnekelse, våld, respektöshet och trakasserier.
Tillgänglighet är inte någon självklarhet för många med funktionsnedsättning, allt från lite till total begränsning. Synlig funktionsnedsättning accepteras lättare än osynlig funktionsnedsättning, som ofta kan förträngas eller inte erkännas.
Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har sänt en gemensam skrivelse till EU-kommissionen, där de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. I en skrivelse varnar de för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer m.m. p.g.a den ökande strålning som 5G kan innebära, dessutom saknas det forskning som visar på att en utbyggnad av 5G kan påverka ohälsan och miljön.
Allt detta förnekas av en maktfullkomlig telekomindustri och de forskare son de anlitar med forskningsanslag, ”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker, det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta.”
Det innebär att endast telekomindustriens forskning publiceras offentligt, medans oberoende forskning tystas ner, förnekas eller redovisas som osaklig.
Hur fantastisk mobil teknik än kan vara, så måste sanningen om orsak och verkan redovisas, det finns alltid en baksida i allt, som här tystas ner totalt. När, Var och Hur vi använder trådlös teknik, gäller alltid försiktighetsprincipen.
De flesta av el- och strålningskänsliga personer har en nedsatt sköldkörtelfunktion, en tungmetallförgiftning eller annan symtom på nedsatt immunförsvar från yttre påverkan. Att reaktionerna kan visa sig helt olika, kan troligen bero på vårt genetiska arv.
Att kränka människor genom att inte visa respekt, är att trakassera deras människovärde.  ”Osynlig funktionsnedsättning” existerar, det är rent skamligt att förneka problemet och driva det som tystnadskultur. Empati och förståelse verkar vara en okänd faktor bland många, så länge de själva inte är drabbade av någon funktionsnedsättning, sjukdom eller omänsklig miljö.

Egon Reiver; Eksjö


fredag 17 november 2017

Information, demokrati eller diktaturhandling?


Hur kan det komma sig att ansvariga myndigheter, organisationer, politiker i riksdag och regering med flera, medverkar endast i spridning av den information telekomindustrin och mobiloperatörerna levererar i sociala media och övrig massmedia?

Hur kan det komma sig att den information som publiceras, att den verklighet som ska spegla vardagslivet hos el- och strålningskänsliga personer, förnekas, förlöjligas och kränks av ansvariga myndigheter, organisationer, politiker i riksdag och regering med flera?

Vad finns respekten, förståelsen, medvetenheten, empatin, mänskliga rättigheter, barnkonventionen och andra konventioner som Sverige skrivit under, alla oberoende forskningrapporter från internationella läkare och forskare, alla verkliga dokument om el- och strålningsöverkänsliga personer? Den information som visar verklighetens vardag för el- och strålöverkänsliga personer.
Jag blir så frustrerad och upprörd över hur samhället mörklägger sanningen, till fördel för den trådlösa infrastrukturen, en odemokratisk handling vill jag påstå.

Att media och myndigheter mörklägger och negligerar strålningsrisker från trådlös teknik och Wi-Fi, mikrovågor och elektromagnetisk strålning som exponeras ofrivilligt på människor.
Myndigheters nonchalans, åsidosättande, genom förvrängd sanning, förnekande, att lämna därhän, kränkningar och förtal med mera, är tyvärr det bemötandet som speglas mot det ”osynliga folket” , människor som mot sin vilja har drabbats av en funktionsnedsättning, som de aldrig valt frivilligt.
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen skriver: Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.
De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer p.g.a den ökande strålning som 5G innebär.
De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.
Över 190 vetenskapsmän och doktorer har undertecknat 5G-appellen. ”Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder”, förklarar en av undertecknarna av skrivelsen, Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro. (lista undertecknare 15 september 2017).

Om detta publiceras inte en rad i massmedia, Tv m.m, självklart en avsikt att inte sprida till allmänheten. I ett öppet samhälle, där demokrati ska gälla, måste båda sidor redovisas för att inte styra informationen ensidigt, som sker i diktaturländer.

Felaktig Miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten om strålningsrisker
9 november, 2017 Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 är grovt felaktig och vilseledande gällande hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik.
Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en granskning.  De båda författarna till avsnittet om elektromagnetiska fält, Anders Ahlbom och Maria Feychting, professorer vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har tydliga intressekonflikter i form av bland annat finansiering från den berörda industrin som inte redovisas.

Att Miljöhälsorapporten på sidorna 200-208 ger en djupt felaktig bild av forskningsläget om hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik är synnerligen allvarligt för folkhälsan.
Rapporten ligger till grund för många beslut gällande val av teknik samt nödvändiga åtgärder för att skydda människor mot hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, i regeringen, inom myndigheterna och inom kommunerna.  Det berör även beslut gällande barn i skolan och förskolan.
De hälsorisker som forskningen allt tydligare visat under senare år inkluderar risk för aggressiv hjärntumör, Alzheimers och ALS, dvs sjukdomar med hög dödlighet, stort lidande för drabbade och anhöriga. De innebär också höga kostnader för samhället.
Ändå avfärdas riskerna för dessa svåra sjukdomar utan reservation i Miljöhälsorapporten.
Det är särskilt allvarlig då exponeringen för elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning ökat massivt under senare år, även gällande alla barn.
Ledande experter anser att mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning bör klassas som högsta klassens cancerogen, enligt IARC:s klassningssystem.
De växande vetenskapliga beläggen för att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar psykisk ohälsa och cancer ignoreras också.
I dag utgör den ökande psykiska ohälsan ett stort folkhälsoproblem med stora kostnader för samhället.

Miljöhälsorapporten bör dras tillbaka och omarbetas i samarbete med forskare som förmår ge en saklig och opartisk bedömning av kunskapsläget i enligt regeringsformens krav på all offentlig verksamhet och i folkets intresse, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.
Miljöhälsorapporten/Anders Ahlbom och Maria Feychting hävdar bland annat:
”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker….det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta. ”

230 vetenskapsmän har i en gemensam appell (EMFscientists appeal) nyligen konstaterat följande:
”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”
Att Miljöhälsorapporten/Anders Ahlbom och Maria Feychting har fel är enkelt att bevisa:
Det vetenskapliga stöd för hälsorisker p.g.a elektromagnetiska fält som rapporten påstår inte finns, finns bevisligen i stor omfattning och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (se lista).

Frågan alla bör ställa sig är: – Vilka är mest trovärdiga, Anders Ahlbom och Maria Feychting, båda finansierade av den berörda industrin? Eller de 230 vetenskapsmännen?

Vi bör också ställa frågorna: -Vilket ansvar har Anders Ahlbom och Maria Feychting för sina uppenbart grovt felaktiga påståenden i rapporten?
Vilket ansvar har de ansvariga på Folkhälsomyndigheten för att ha brustit mot grundläggande krav på saklighet och opartiskhet i en stor miljöhälsofråga?
Det är obegripligt hur Folkhälsomyndigheten har kunnat förbise Anders Ahlboms och Maria Feychtings väl kända intressekonflikter i form av medlemskap i ICNIRP och mångåriga finansiering från telekomindustrin samt Anders Ahlboms koppling till brodern Gunnar Ahlbom, mångårig lobbyist för Telia i Bryssel.
År 2011 accepterades därför inte Anders Ahlbom som objektiv expert åt IARC vid cancerutvärderingen. Nedan bild är från Sveriges Radios artikel om händelsen 2011:

Hälsorapportens text hämtat från Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen.

/ 2017-11-17 Egon Reiver.