söndag 13 juli 2014

Sommar, sol och allergi

Efter en sval vår och försommar fick vi en sommar med sol, värme och lite behövligt regn. Men alla uppskattar inte det andra blir lyckliga av, vi reagerar på olika nivåer.

Vecka 27 var jag i Visby och Almedalen, jag fick träffa många intressanta människor.
I år var det högre "strålningsdimma" i Visby än tidigare år, den låg på en mycket hög nivå enligt min strålningsmätare, men det finns också andra underbara platser på Gotland som kan tillskrivas som lågstrålande områden.

Även detta år var vi två personer som representerade Elöverkänsligas Förbund och vi fanns vid småbåtshamnen och informerade om el- och strålningsöverkänslighet, ett reportage som nu finns inlagt på föreningens hemsida www.elkanslig.se

Som pappa och morfar ser jag med oro på hur den trådlösa tekniken forcerar fram utan att ifrågasätta hälsorisker. Jag inser mer och mer hur viktigt det är att använda mobilen på rätt sätt, vid rätt tillfälle och i rätt miljö. Så länge som marknaden inte kan garantera att mobilstrålning är ofarligt, (de hänvisar till vetenskaplig beprövad erfarenhet), så länge måste det betraktas som risk och kan skada människor, (erfarenhetsmässigt beprövat).

Ingen av de personer som blivit sjuka eller mår dåligt av elektromagnetiska fält och trådlös teknik, har blivit det av fri vilja, utan kroppen visar på en överkänslighet från yttre påverkan, likt all annan allergi som många personer har drabbats av.

Vad betyder då vetenskaplig beprövad erfarenhet?
Ännu finns ingen bra förklaring som svar på vad det betyder eller innebär, utan ett uttryck som mobilindustrin och myndigheter så gärna använder (som förtroendeingivande).

Elöverkänslighet är en form av allergi, som får en nedsatt och känslig kropp att reagera på yttre faktorer, som till exempel pollenallergi, hösnuva, doftallergi eller andra överreaktioner m.m.
Det är inte mer konstigt än så och lik väl är el- och strålningsöverkänslighet så komplicerat och svårt att belysa eller förklara.
Varför är detta så svårt att förstå, alla är vi inte tillräckligt överkänsliga för att kroppen ska reagera och att vi blir sjuka eller må dåligt.
En viss reaktion kan vi känna av utan att förstå varför eller vad det kommer ifrån.

Försiktighetsprincipen talas det om, men i vilken omfattning används den?
Knappast aldrig eller mycket obetydligt! Varför?

Det räcker med att stanna upp och se tillbaks på vår historia, hur olika gifter och bekämpningsmedel "varit ofarliga" innan man upptäckt dem som mycket skadliga, effekter som gjort stor skada i vår miljö, på människor, djur och natur och idag är de produkterna totalt förbjudna.

Att vara vaken och ifrågasätta är nog den bästa garantin och bästa skydd för oss idag.

Det är lätt att bli naiv och "fartblind", när ny trådlös teknik presenteras med häpnad, visst är det lätt att bara följa med vågen, men, men...................

Det är du som tar dina beslut, ingen annan kan bära det ansvaret.
Att ifrågasätta, värdera och fördjupa sig till viktiga beslut är inte alltid så lätt, framtiden ska vi lämna över till nästkommande generationer och det ansvaret vilar på oss alla.

Idag ska alla ha rätt att bli respekterade och accepterade i vårt samhälle, detta måste visas i handling och inte stanna vid vackra ord.
Många av våra medlemmar existerar i skymundan, de syns inte i samhället?!
Hur efterlevs mänskliga rättigheterna för bland alla funktionshindrade?

Tyvärr är det alltför många som mår dåligt idag av skilda anledningar, i den mån vi kan ge dem ett stöd så vilar det ansvaret på oss, var och en.

 Besök gärna www.elkanslig.se och läs mera.Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar