tisdag 1 april 2014

Ekosystem som rubbas

EKOSYSTEM SOM RUBBAS. I kan vi se på TV och tidningar hur klimatförändringarna slår hårt mot samhällen och ekosystem som rubbas. Svåra väderomslag från torka till stormar, skyfall och översvämning är inte främmande för oss idag. Vid FN:s senaste klimatrapport sammanfattades hur allvarlig bilden är, men som oftast så går de ”stora bovarna” fria. Ibland silar man mygg och sväljer kameler, alla gifter och kemikalier som sprids i mat, leksaker, kläder och all teknisk utrustning, alla dessa små enheter i vår omgivning påverkar oss alla men nämns inte i rapporten. Även elektromagnetisk strålning från trådlös teknik tas inte på allvar. Något man inte heller talar om är Chemtrails, som innebär kemiska utsläpp från hög höjd i speciella tankerflyg Oavsett om man dumpar flygbränsle eller kemikalier så är ned giftigt nedfall som till sist landar på marken. Det finns starka intressen i militärt syfta att utveckla detta genom att påverka nederbörd, klimat och att sprida typ ”experimentell influensa” m.m. Självklart förnekas allt detta då det inte finns några kända vetenskapliga belägg och att ingen regering eller myndighet är beredd att ta sitt ansvar. Alla lugna besked ska tas med en nypa salt, historien visar på ett stort antal förnekelse från myndigheter och ansvariga, förnekelse som till slut visat sig vara sanning. Sunt förnuft är en bra regel för dej som vill vara medveten. Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar