lördag 7 juni 2014

Oro eller otroligt!Som förälder, morfar och medmänniska börjar jag bli allvarligt orolig för vad man kan lita på.
År 2008 insåg jag att trådlös teknik hade 2 olika sidor, tidigare fanns bara en fantastisk positiv sida med otroliga möjligheter, men 2008 fick jag se en baksida som kunde vara helt omänsklig.
Denna fantastiska trådlösa teknik kunde även göra människor sjuka och utslagna, från att leva ett normalt liv till att bli totalt utslagen och isolerad från ett socialt liv.

På de senaste 10 åren har ADHD 7-dubblats och medicineringen har på 5 år 3-dubblats. Många barn har blivit mer stressade, mer oroade, mer stökiga i skolmiljö, allt kan inte bero på större klasser eller betygskrav. All utbyggnad av trådlös teknik och wifi i skolorna, tas aldrig upp som något problem. Finns det någon statistik på hur det var före och efter trådlös installation?
Allt fler barn har problem med nattsömnen, många barn måste ha sömnpiller eller lugnade medel. Detta är inte naturligt och högst olämpligt för dessa unga, i en låg strålningsmiljö blir människor också lugnare, kroppen varvar ner i mer harmoni.
Pröva med att stäng av all trådlös teknik i ditt hem under en vecka, eller nattetid till att börja med, känn efter och samtala med varandra hur det känns.
Alla påverkas vi av elektromagnetisk strålning och EMF, men de dolda besvären sätts ofta inte i samband med just det.

Gunilla Ladberg: Strålning öppnar blodhjärnsbarriären, släpper igenom giftiga ämnen in i hjärnan. Stör melatoninregleringen med åtföljande sömnproblem. Slår emot immunförsvaret.
Ger DNA-brott.
Det finns forskning som talar om att den trådlösa tekniken stressar barnen, den gör barnen mer oroliga.

Lennart Hardell är forskare och onkolog, han har följt upp mobilanvändandet i nästan 30 år, som är den längsta studien i världen. Hans studier och forsningsrapporter tas emot över hela världden, men inte i Sverige.

Clas Tegenfeldt, civilingenjör och expert på mätning och elsanering, vet hur strålningsmiljön har förändrats under tid. Hans erfarenhet borde fler kommuner använda sig av.

Olle Johansson, Docent i neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm har mångårig erfarenhet och forskning av elektromagnetisk strålning.
Dessa svenskar är några av många forskare, som visat på fakta och forskning, men deras redovisning bortförklaras av mobilindustrin.

Att telekomindustrin kategorisk bortförklarar detta är väl inte så märkligt i sig, att saluföra en produkt eller tjänst, kan ju aldrig marknadsföras som skadlig eller fara för hälsan hos användaren.
Telekomindustrin känner till vilka skador som kan utvecklas av trådlös teknnik, det är tabu att beröra. Deras kunskap om alla de skador som medarbetare blivit drabbade av är en hemlighet och lämnar inte deras yttre väggar.
Att sedan SSM (Strålskyddsstyrelsen) går i deras ledband är illa nog och snedställer all information till myndigheter, riksdag och regering.

Vid 1950-60 var Asbests ett förträffligt byggmaterial, som rekommenderades för att vara stark, väderbeständigt och ofarligt att arbeta med, det var myndigheternas budskap. Idag är budskapet helt annat, det är totalförbjudet och mycket skadligt för hälsan. Så har fler produkter upprepas under tid som varit. Miljögifter och bekämpningsmedel har fått myndigheternas välsignelse och nu vill de lätta på GMO-grödor. Varför allt detta som endast är till för storindustrin och som riskerar människors hälsa.
Varför skulle elektromagnetisk strålning inte vara skadligt idag?
Varför skulle SSM tala sanning idag?
Varför drabbas människor och blir sjuka av elektromagnetisk strålning idag, om inte risker finns att det skadar.
 Cirkeln är rund och till slut är sanningen ifatt i även denna fråga, men när och hur många främst barn ska bli drabbade i vuxen ålder?
Jag är orolig för att myndigheter kväver sanningen och inte tar sitt ansvar.
Ett barns huvud kan absorbera dubbelt så mycket strålning jämfört mot en vuxen. Därför är låg exponering så viktig, barn och ungdom som börjar använda mobil och trådlös teknik i unga år, löper högre risk att drabbas av hjärntumör än vuxna användare.

För vem gäller lagen?
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade är svensk lag sedan 2008.
Elöverkänslighet erkändes 1995 som funktionshinder i Sveriges Riksdag.
Ändå lever inte myndigheter, kommuner med flera upp till denna konvention, varför?
Ingen person vill bli el- och strålningsöverkänslig frivilligt: Att lämna ett etablerat socialt liv, bostad och arbete/karriär.
Många av dem blir lämnade ensam och isolerade, ett liv borta från all ära och redlighet.
Vad är de mänskliga rättigheter alla talar så vackert om?
Vad är all respekt för de funktionshindrade människor som är drabbade, där många är helt försvarslösa och kan inte hävda sin rätt, de motarbetas många gånger till tystnad!


Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar