måndag 17 november 2014

Att utsättas för passiv påverkan....

Att utsättas för passiv påverkan...
... sker dagligen utan att vi tänker på det. Tidigare behandlades problemet med passiv rökning med stora protester, idag är det väl knappast någon som ifrågasätter det utan visar förståelse och respekt till sin omgivning.
Mobiltelefonin har utvecklas mycket sedan de första NMT-450 kom i mitten av 1980-talet. Själv var jag en av dem som hade en mobil NMT 450 installerad i bilen med "snopp" på taket, som med fördel skärmade av mikrovågor i bilen och gav en optimal antenneffekt till närmaste mobilmast.
Idag gäller "andra" säkerhetsföreskrifter och rekommendationer, där Strålskyddsstyrelsen (SSM) ignorerar de risker den pulserande mikrovågsstrålning kan medföra. Lika naturligt som det var att införa varningstext på cigarettpaket, lika befogat är det idag att införa varningstext på all trådlös teknik som används nära ditt huvud eller kropp. Att SSM kan påstå att den pulserande  mikrovågsstrålningen ej medför några skadliga risker, som skador på hjärnbarken och andra organ, är lika befängt som att ignorera risker med passiv rökning.
Att installera trådlös nätverk på byggnader, master och offentliga lokaler, ingår i dagens infrastruktur och möjligheter för mobiltelefonens användningsområde. Men det innebär också en passiv påverkan av pulserande mikrovågsstrålning på alla de människor som finns inom täckningsområdet och inte använder trådlös teknik. Det påverkar oss alla, vad vi än tycker om trådlös teknik. vad vi än befinner oss på de flesta gator och torg, i köpcentra och offentliga lokal med mera, där trådlösa nätverk helt osynligt sänder ut "mikrovågssmog".
Från oberoende forskningshåll har bland annat cancerläkaren Lennart Hardell sedan länge varnat för risker med mobilstrålningen. Docent Olle Johansson har framfört synpunkter på att läsplattor som är hälsovådliga. Applegrundaren Steve Jobs förbjöd sina barn att använda mobiltelefon och Ipad av samma skäl.
Frågan är om det är värt att utsätt barnen i skolan för denna trådlösa teknik, barnen är mer mycket känsliga än vuxna och måste skyddas från de hälsorisker som wi-fi i skolor kan medföra. Minsta misstanke om att exponering från trådlösa nätverk kan leda till ohälsa, som cancer, neurologiska sjukdomar, el- och strålningsöverkänslighet med mera, så borde det vara motiverat att endast använda kabelbunden datateknik i skolor, även att den är dyrare vid installation. Att förebygga hälsa kan medför merkostnad till en början men en besparing på sikt, till bra hälsa och välmående m.m i livet.

Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar