torsdag 9 januari 2014

Mobiltelefoner: Vad du bör veta

Det spekuleras så mycket om att mobiltelefonen och annan trådlös teknik är ofarlig för barn och ungdom i Sverige. Ändå drabbats många unga människor idag i Sverige och övriga världen av vanliga symtom som huvudvärk, sömnproblem, yrsel, koncentrationssvårigheter, trötthet, ångest och nedstämdhet m.m. Ingen vill beröra ämnet att det kan bero på påverkan från elektromagnetisk strålning från trådlös teknik i skolor, hemmen och på allmän plats. Att våga påstå att detta är riskfritt, att mikrovågsstrålningen inte påverkar människor och annat levande är allvarligt. Visserligen säger SSM av vidta försiktighetsprincipen vid umgänge med trådlös teknik, men hur många tar intryck av det? Lika väl som asbets, kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen inte betraktades som farligt på 1960-70-talet, men idag är förbjudna. Lika väl måste vi betrakta att det kan finnas risker med trådlös teknik i fel miljö och tillfällen o.s.v. Läs artikeln som är skriven av Dr Ardyce Yik, ND Från ökad cancerrisk för spermier skador, mobiltelefoner och dess potentiella risker har att göra nyhetsrubriker för de senaste tio åren eller så. Vissa Experternas åsikter Top australiska neurokirurgen Dr Vini Khurana analyserade mer än 100 studier och kom fram till att använda mobiltelefoner i mer än 10 år kan fördubbla risken för hjärncancer. Dr Ronald B. Herberman, en framstående cancer doktor och direktör för University of Pittsburgh Cancer Institute, skrev en promemoria till sjukhusets 3.000 lärare och personal som manar dem att vidta försiktighetsåtgärder när de använder sina mobiltelefoner. Även om inget definitivt samband har konstaterats, rådde han att man inte ska vänta till framtida studier slutföras innan försiktighetsåtgärder. Varför är några hälsoexperter Oroad? När en mobiltelefon är påslagen, är elektromagnetisk strålning som alstras. Celler i kroppen reagerar på strålning, vilket skapar potential för DNA-skada som leder till cancer och andra sjukdomar. Denna strålning sänds ut även om du inte använder telefonen. Om den är på och kan ta emot samtal, är strålning som avges. Detta är dock strålningen starkare när du pratar i telefon. Dessutom, desto större avstånd du är från en basstation, desto mer strålning telefonen ska avge för att få en signal. Detta är anledningen till att telefonen känns varm när man har svag mottagning, den värme som du känner är strålningen. För att minska din exponering, bara ringa om du har bra mottagning, hänga upp innan telefonen värms upp, och förvara telefonen från kroppen när den inte används. Varningar Speciellt för barn Vissa länder, däribland Frankrike, Tyskland och Indien, har nyligen utfärdat rekommendationer om att exponering för elektromagnetiska fält bör begränsas. I Kanada har Torontos Institutionen för folkhälsovetenskap rådde tonåringar och småbarn för att begränsa användningen av mobiltelefoner för att undvika eventuella hälsorisker. Barn växer fortfarande så att strålning kan påverka dem starkare än vuxna. Barn har också tunnare skalper och skallar än vuxna, vilket innebär att mer strålning kan tränga in i nervsystemet. Vissa experter tror att barn under 16 inte ska använda mobiler. Faktum är att de medicinska samfund i Frankrike, Tyskland och Storbritannien rekommenderar stränga restriktioner på barns mobilanvändning. Praktiska Försiktighets Råd Varför inte ta den bättre säker än ledsen strategi? Som framgår av Dr Herberman, här är några sätt att begränsa exponeringen för elektromagnetisk strålning som avges av mobiltelefoner: 1. Låt inte barn använda mobiltelefoner utom i nödfall. 2. När det är möjligt, använda högtalarläge eller en trådlös Bluetooth-set. 3. Undvik att bära din mobiltelefon på din kropp hela tiden. 4. Använd bara mobiltelefonen för att etablera kontakt eller för samtal som varar i några minuter, eftersom de biologiska effekterna är direkt relaterade till varaktigheten av exponeringen. 5. Byta sida regelbundet under kommunikation på din mobiltelefon för att sprida din exponering. Innan du sätter telefonen till örat, vänta tills den andra personen har plockat upp. Detta begränsar exponeringen för den mer kraftfull signal som initialt är som avges. 6. Undvik att använda din mobiltelefon när signalen är svag eller när du flyttar i hög hastighet, t.ex. i en bil eller tåg, eftersom detta ökar automatiskt strömmen till gränsvärden som telefonen upprepade gånger försöker ansluta till ett nytt relä antenn. 7. När det är möjligt, kommunicera via textmeddelanden snarare än att göra ett samtal, som textning begränsar exponeringstiden och placerar telefonen längre bort från kroppen. 8. Välj en enhet med den lägsta SAR rating möjligt. SAR är enhetens Specific Absorption Rate, som är ett mått på styrkan av magnetfältet absorberas av kroppen. SAR betyg av samtida telefoner från olika tillverkare hittar du här eller på andra webbplatser på Internet. Källa: Kalle Hellberg, Maxicom se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar