måndag 2 april 2012

Korruption inom telekom

I senaste veckobrevet från Kalle H. kunde jag läsa följande: Korruptionen inom telekom är enorm.
Den 3 november talade Dr Franz Adlkofer, tidigare verkställande direktör för Verum Stiftelsen för Beteende och miljö, till en Harvard Law School publiken som en del av föreläsningar och evenemang serier som anordnats av Edmond J. Safra Center for Ethics. 
I sitt föredrag "Skydd mot strålning står i strid med vetenskap," Adlkofer diskuterade svårigheterna han och andra forskare möter när den lägger fram forskning om de cancerframkallande effekterna av elektromagnetiska fält som kommer från mobiltelefoner. Han diskuterade också den institutionella korruption som han säger hindrar sin forskning.
Adlkofer beskrev sin erfarenhet av det EU-finansierade studien REFLEX, som syftade till att undersöka effekterna av mobiltelefonen strålning på hjärnan. Slutsatserna i studien visade att låg frekvens samt radiofrekventa elektromagnetiska fält under tillåtna gränsvärden visas genskada potential.
År 2004, strax efter att ha släppt dessa konstateranden var Adlkofer målet anklagelser ifrågasätta giltigheten av resultaten och även anklaga honom för bedrägeri. Medan en etisk panel så småningom avvisade anklagelserna, hans kamp mot förtal fortsätter, sade han.
I maj 2011, den Internationella byrån för cancerforskning klassificeras höga elektromagnetiska fält, inklusive mobiltelefon strålning som bara "möjligen cancerframkallande" för människor, säger Adlkofer, men han påpekade att studier som REFLEX inte togs i beaktande vid att bestämning. Hade de varit, sade han, den klassificering som sannolikt skulle ha förändrats från "möjligen" cancerframkallande för "förmodligen".
"De praxis institutionella korruption inom trådlös kommunikation är enorm oro", sade Adlkofer "om man anser att den fortfarande osäkra utgången av den pågående fältstudien med fem miljarder deltagare. Baserat på de omotiverade förringande rapporter distribueras av massmedia genom beslut och på grund av den trådlösa kommunikationen industrin kan allmänheten inte förstå att dess framtida välfärd och hälsa kan stå på spel. Folket misstro även de vetenskapsmän som varnar. I demokratier är det en grundläggande princip som framför makt och deras ägare är lagar, regler och förordningar. Eftersom området trådlös kommunikation denna princip har drabbats kränkts är det av intresse för ett demokratiskt samhälle att kräva dess överensstämmelse. "
-Sophy Bishop

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar