måndag 30 april 2012

Strålande skola

Skolministeriet i radions P1 granskar skolfrågor ur olika perspektiv och nu senast om elektromagnetisk strålning i de svenska skolorna.
Trådlösa lokala nätverk ökar i takt med att allt fler elever utrustas med datorer i skolorna, näst intill ett oundvikligt verktyg i undervisningen och de trådlösa nätverken börjar bli standard i skolorna.
Men hur påverkas eleverna av  elektromagnetisk strålning, som de utsätts för i skolan när tillgänglighet är ledordet.

I detta radioprogram handlade det om 13-åriga Matilda i Jönköping, för henne har det blivit en mardröm efter införandet av trådlöst i hennes skola.
Hon tyckte det skulle bli jättespännande med en egen Ipad när Internet infördes i hennes skola. Matilda berättar att efter en tid började hon må sämre, allt eftersom hon var i skolan, idag kan hon knappt vistas i skolan utan att få huvudvärk och yrsel.
I hemmet finns inget trådlöst idag och där mår hon mycket bättre, hennes kropp kan hämta upp sig och den får vila från den elektromagnetiska strålningen i skolan. Det har konstaterats att Matilda är överkänslig för trådlös teknik.
Hennes familj har haft möte med bland annat rektorn som föreslagit att Matilda får söka till annan skola, som familjen protesterar mot. Även IT-ansvarig har deltagit i mötet.

9 av 10 skolor har installerat Wi-Fi utan att följa upp om det finns någon hälsorisk. Mona Nilsson som är miljöekonom och journalist säger att de trådlösa datorerna i skolan är endast mobilindustrins behov och Socialstyrelsen skyddar telekomindustrin. Jimmy Estenberg från SSM håller fast vid att det inte är farligt med Wi-Fi i skolan, Mona Nilsson replikerar att då ljuger myndigheterna.
Det framkom även i programmet att cirka 25% av lärarna känner av trådlös teknik i skolan, men de vågar eller vill inte ta upp problemet då de är rädda att mista sitt arbete.
WHO pekar idag på ohälsa, det kan inte uteslutas – men de svenska skolorna och myndigheterna ”blundar med döva öron.”
Mona Nilsson påpekar att det finns starka bevis för att trådlösa nätverk utvecklar överkänslighet hos många.

Finns det då någon lösning för detta problemet? Jovisst finns det!  Kalle Hellberg från Borås är kunnig tekniker som ger sitt svar:
Inaktivera det trådlösa modemet eller routern och dra kabel. Då fås dessutom en mycket stabilare och snabbare uppkoppling.
Läsplattor, som t ex iPad-2, har både inbyggt trådlöst WiFi modem och 3-G modem. En sådan platta strålar kraftig,. WiFi antennen genererar kraftig strålning ifrån sig. Det är mer än 1000 gånger högre än det värde som rekommenderas som högsta värde av oberoende experter. Än värre är 3-G antennen som sitter under ramen.
I början och slutet av ett meddelande är det korta kraftiga spikar som kan vara över 2 W/m2, d v s upp till 100 000 gånger kraftigare strålning än som kan rekommenderas. Dessa värden gäller vid dålig täckning, 1-2 ”staplar” av totalt 5. Vid 5 staplar är värdet mycket ”bättre”, 1 mW/m2 men det är ändå långt över rekommenderat max värde på 10 μW/m2 (mikrowatt). Alltså, använd inte 3G på läsplattan under dåliga förhållanden och stäng av WiFi om det ändå inte behövs.
 Ett trådlöst modem är säkert under ca 1,5 sekund under varje minut..

Att ha kabelbundet Internet ökar installationskostnaderna (som är en engångskostnad).Hälsan för våra barn och ungdomar får inte sättas på spel för att tjäna in en del på installationskostnaden. De som kommer drabbas av ohälsa ett antal år senare på grund av elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, detta kommer medför höga sjukvårdskostnader och lidande för de drabbade och samhället får fler problem på halsen.
Men detta är inget som mobilindustrin är intresserad av och absolut inte vill tala om.
Så länge det finns risker som pekar på ohälsa när vi utsätts för mikrovågsstrålning, så länge ska vi definitivt inte utsätta våra barn och ungdomar för mer strålning än vad nöden kräver och som finns i vår omgivningen. Den mobila tekniken är idag en del av vår infrastruktur, men glöm inte bort försiktighetsprincipen och där talar allt för trådbunden teknik som ett bästa skydd.

Kalle Hellberg: Tänk på att barn upp till ca 18 års ålder och foster är mycket känsligare än vuxna. Barns kroppar har visat sig absorbera all strålning de utsätts för och strålning går även genom mammans kropp in till fostret.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar