fredag 3 juni 2011

WHO-konferens och strålning

Professor Anders Ahlbom är strålningsexpert och internationell expert på strålning för mobiltelefon. Tillsammans med sin bror driver han företag i Bryssel som marknadsför konsulttjänster åt telekombranchen (lobbyverksamhet), utan att redovisa detta för bland annat IARC, som omedelbart petade honom från sitt uppdrag.
Även svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utreder nu om det finns intressekonflikt som påverkar hans ställning inom myndighetens vetenskapliga råd. Han har även anlitats som expert för Socialstyrelsen och som ordförande på uppdrag av EU-kommisionen, som ska varna för nyuppkomna hälsorisker.
SvD har begärt ut deklarationer från Vetenskapsrådet om konsultbolaget inte bara mörkat WHO utan även SSM. Endast en handfull tidningar och Dagens eko har berättat om detta, i övrigt har det varit en medial tystnad.
Att bara misstanke om intressekonflikt finns är mycket allvarligt och en stor anledning att tydligare lyfta fram det i media
Men nu har WHO vid sitt möte i Lyon kommit fram till att mobiler kan ge cancer, störa minnesfunktionen och ge andra mentala störningar. SSM hakar på med försiktighetsprincipen att använda handsfree eller högtalarfunktionen istället för att ha mobiltelefonen direkt mot huvudet. Som alternativ är att skicka textmeddelande.
Det är alltför stora ekonomiska krafter som påverkar samhället idag, där ohälsa och cancerrisker prioriteras bort, till fördel för tillverkningsindustrin.
Först i fredags fanns en artikel i lokaltidningen, där Anders Ahlboms kompis och kollega professor Maria Feyching menar att de studier som finns till hands är alldeles för osäkra. Att uttrycka så är oansvarigt, då bara misstankar om strålning kan leda till cancer.
Docent i neurobiologi Olle Johansson är en av Sveriges ledande forskare av mobiltelefon säger: Även svag strålning ger alarmerande effekter på barn. Det finns redan idag flera vetenskapliga arbeten som pekar på klara effekter redan vid låga strålningsnivåer, vi blir helkroppsbestrålade dygnet rund, var vi än befinner oss och nu har vi trådlöst bredband och telefoni som bestrålar med mikrovågor hela tiden i hemmet.Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar