söndag 26 juni 2011

Trådlösa telefoner kan skapa hjärntumörer

Den internationella Interphone-studien har publicerat två artiklar, som ingick i bedömning av trådlös telefoni och risken för hjärntumör. Vid den ena publikationen beskrivs radiofrekvent strålning och hur den fördelas i hjärnan. Det är av vikt att ta hänsyn till var tumören är lokaliserad i hjärnan i förhållande till användningen av mobiltelefonen och den trådlösa bordstelefonen (DECT), skriver professor Lennart Hardell.
I den andra artikeln beskrivs risken för hjärntumör i förhållande till dosen av radiofrekvent strålning, där risken för gliom (elakartad hjärntumör) är närmare 3 gånger större efter 10 års användning av mobiltelefonen. Riskökningen för gliom är av samma storleksordning som professor Lennart Hardell redovisat tidigare, men som Strålsäkerhetsmyndigheten har negligerat eller bortförklarats som icke vetenskapligt beprövat av bl.a. Anders Ahlbom. 
Cancerläkaren Lennart Hardell, numera professor på universitetssjukhuset i Örebro, är utan överdrift svensk mästare i cancerlarm och en av landets främsta inom det området. Bland experter utomlands är han mycket uppskattad för sin forskning och sina framsteg om hjärncancer, men i Sverige har hans verksamhet förnekats av bl.a. Anders Ahlbom. När nu lobbyisten och professorn Anders Ahlbom blivit petad som ordförande från WHO och vetenskapliga rådet på SSM, bör nya värderingar komma att gälla förhoppningsvis även i Sverige.
Vid användning av trådlösa telefoner (mobiltelefon och DECT), kan man påvisa ett möjligt samband för ökad risk av hjärntumörer; Gliom och Acusticusneurinom, grupp 2B som kan jämföras med möjlig cancerrisk från t.ex. bilavgaser och DDT, som Lennart Hardell berättade om i ett radioprogram strax före midsommar.
Han efterlyste då mer information från Strålsäkerhetsmyndigheten till allmänheten, nu när IARC (WHO) har kunnat fastställa risk för hjärntumör vid användning av mobiltelefon. Alltför många inser inte faran med att gå och prata länge i mobilen direkt, utan att använda head-set som minskar strålningen mot huvudet. En annan risk är även att unga män drabbas av minskad fertilitet och risken för testikelcancer när de går med sin mobiltelefon i byxfickar hela dagar och kvällar. Endast miljöfaktorer kan förklara så snabba ändringar i mäns fertilitet och testikelcancer, skriver Lennart Hardell.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar