lördag 11 juni 2011

Anders Ahlbom entledigad som ordförande i Vetenskapliga rådet SSM

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i (SSM) Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.


Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.
Professor Anders Ahlbom har varit ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält sedan rådet bildades för snart tio år sedan.
Myndigheten har i och med detta avbrutit den utredning om misstanke om intressekonflikt som pågått. Utredningen inleddes i och med att Anders Ahlbom entledigades av WHO:s cancerforskningsorgan IARC i samband med ett möte den 24-31 maj 2011. Mötets syfte var att utvärdera om det finns någon cancerrisk kopplat till elektromagnetiska fält.
Detta meddelande gick SSM ut med i 10/6. Nu är det oerhört viktigt att den person som tar vid efter Anders Ahlbom som ny ordförande är saklig och inte påverkas av lobbyister från Bryssel, Telekomindustrin eller från mobiloperatörerna. Att ersätta ny ordförande i Vetenskapliga rådet som en fläckfri person är kanske en omöjlighet, men saklighet i alla frågor kring mikrovågsstrålningen och trådlös teknik måste lyftas fram i dagsljuset. Att som tidigare förneka all forskning om risker och farligheter kring mobilstrålning som inte vetenskapligt beprövat är en dåres försvarstal.
All sanning och inget annat måste upp till ytan, de ekonomiska krafter som idag ligger bakom all förnekelse är inte just mot någon person, användare eller icke användare av trådlös teknik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar