måndag 30 maj 2011

Mobilförbud i skolor på grund av strålningsrisk

Mobiltelefoner i skolan har varit en omdebatterad fråga i Sverige. När
Europarådet träffas nästa vecka, ska man diskutera ett förbud mot att ha med sig
telefonen på skoltid, enligt Europaportalen. Anledningen: att skydda barnen från strålning.
Försämrad och stökig studiemiljö är vanliga argument för att förbjuda mobiler i skolmiljö. Men när Europarådet politiska ledningsgrupp träffas nästa vecka kommer man att diskutera om mobiler ska förbjudas från skolor med syfte att skydda barnen från strålning.
Förslaget kommer från socialdemokraten Jean Huss, Luxemburg, som i en rapport skriver att strålning från mobiltelefoner är mer eller mindre skadligt för både plantor, djur och människor som utsätts för höga nivåer.
Han menar att de nuvarande tröskelvärdena måste ses över och att man inte bör vänta för länge på vetenskapliga bevis för att mobilstrålning är farligt. Enligt Europaportalen vill Huss även ha informationskampanjer som riktas till lärare, föräldrar och barn om riskerna med strålning från mobiler. Men förslaget får inte stöd av alla.
– Får han igenom detta har han en väldig tur beroende på vilka som finns på mötet. Det är en knepig fråga inte minst för elöverkänsliga men utvecklingen går inte att stoppa. Jag kommer inte att stödja förslaget, säger Marietta de Pourbaix-Lundin (M) ordförande för den svenska parlamentariska delegationen i Europarådet, till Europaportalen.
Jean Huss föreslår även att trådlösa nätverk för Internet bör förbjudas i skolmiljö. Resolutionen kommer slutligen att behandlas av Europarådets parlamentariska församling i juni.

Hämtat ur artikel av KARIN EURENIUS 08-13 50 00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar