onsdag 22 juni 2011

Vårdgarantin för unga och äldre

I dagarna gick läkare ut och varnar för att den förstärkta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin riskerar att drabba de unga med ätstörningar. En del får avsluta sin behandling och en del får remiteras tillbaks till öppenvården, distriktsläkare eller barnläkare, utan att vara färdigbehandlade.
Idag är det bara 4 av 21 sjukvårdsområden som har specialistvård för ungdom med ätstörningar. Resterande ungdomar riskerar att hänvisas till psykisk vård, en vårdapparat som saknar en del kännedom för att ge den rätta hjälpen.
Med Lobotomi ansåg man förr kunna hjälpa patienter, som innebar att med kirurgi  hjärnan försöka bota psykiska sjukdomar.
Metoden, som fick stor spridning från slutet av 1930-talet. Tanken var att ingreppet skulle dämpa ångest och oro men många patienter blev istället helt apatiska.
Misstag har begåtts tidigare och misstag kommer att begås igen,  som att man kapa behandlingstiden för många patienter som är i starkt behov av vård och hjälp.

Andra misstag som begås än idag i sjukvården är då strålningsskadade personer med överkänslighet söker läkarvård, de får inte den hjälp, vård och det stöd som de så väl behöver. Istället skrivs ”psykmedicin” ut som ska dämpa deras tillstånd. Här finns en stor okunskap hos många läkare, istället för rätt behandling och respekt har många av dem blivit kränkta liksom den kvinna som sökte hjälp för stickningar i armen, blev kränkt av läkaren och nekades vård. Kvinnan anmälde läkaren till DO. En förlikning som ger kvinnan 60 000 kronor har nu träffats mellan DO och Kalmars läns landsting som vi skrivit om i tidigare inlägg.

Bakgrund: Kvinnan lider av både elöverkänslighet och fibromyalgi. När hon hösten 2009 sökte vård för stickningar i armen sade läkaren att alla hennes problem var psykiska och att hon behövde psykoterapi. Hon lämnade vårdcentralen utan att ha blivit undersökt.

Regering och Landsting får inte spara in på sjukvårdskostnader, så hjälpsökande personer inte får den vård och hjälp som de har laglig rätt till. Så länge man är frisk fungerar allt, men den dagen vår kropp börjar bli sjuk och trött, då gäller andra kriterier.

 

Ann-Louise & Egon Reiver, Eksjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar