onsdag 27 april 2011

Kvicksilver - En tickande bomb

Kvicksilver är ett av de allra mest farligaste miljögifterna och hot mot både människors hälsa och miljö.  15 januari 2009 tog regeringen beslut ett att förbjuda all amalgamanvändning att gälla från 1 juni 2009.
Kvicksilverproblematiken är en stor skam, politiker som genomförde tandvårdsreformer på 1940-talet visste med all säkerhet om att kvicksilver var mycket giftigt, ett gift som varit känt i tusentals år. Lobbyister då liksom idag gör stor framgång genom att ”sälja med mördande reklam” och våra politiker och ansvariga beslutsfattare tar emot allt med öppen famn.
Amalgam är en tickande miljöbomb i våra munnar, det består av ca 50% kvicksilver, och resterande del  av bl.a koppar, tenn och zink. Kvicksilver i munnen är lika giftigt som i batterier, och kvicksilver i munnen orsakar inflammationer och obalans i immunförsvaret, som bryter ner motståndskraft och hälsa hos många människor.
Enligt myndigheterna finns det två säkra förvaringsplatser för kvicksilver, i djupa bergförvar enligt Naturvårdsverket och i munnen enligt Socialstyrelsen, som leker ”blindbocksleken”. För socialstyrelsen är det o.k att förvara amalgam i munnen, och det är tonvis med amalgam som vi gemensamt bär i våra tänder i detta land.  
 När amalgam som tas bort från dina tänder, ska det helst inte passera de kommunala reningsverken och sedan ut i vår natur och späder på kretsloppet.  Ett nervgift som skadar bäraren och kan överföras till foster från modersamalgamfyllningar. Inom vården har man inte taget hänsyn till de giftbelastade, och många tusentals människor har blivit fel diagnostiserade, ofta med psykiatriska diagnoser.
Att sanera amalgam kan medföra stora påfrestningar och måste utföras så riskfritt som möjligt för både patient och tandvårdspersonal och det verkar tyvärr vara ont om erfarna och kunniga tandläkare, som på ett riskfritt sätt kan utföra en amalgamsanering, enligt Tandvårdsskadeförbundet.
Speciellt personer som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet eller andra allergiska reaktioner, löper större risk att utsättas för ”kvicksilverchock” eller andra obehagliga upplevelser. Deras kroppar har lagrat tungmetaller under lång tid och är då extra känsliga.
En ytterligare miljöfara är all det amalgam som följer med många av oss till vår sista vila, och läcker ut i grundvattnet från våra kyrkogårdar, som kan börja klassas som ett nytt ”typ Teckomatorp”?
Kvicksilver är en tungmetall, som ger upphov till fria radikaler. Det innebär påskyndat åldrande och ökad risk för cancer, åderförkalkning, demens och många andra sjukdomar.
Enligt Mats Hansson (med lång erfarenhet av amalgam) är amalgamfyllningar som ”läckande pöl med kvicksilver i munnen”, särskilt äldre lagningar som blivit mer porösa och krackelerar.  Följderna varierar från olika individer.
Symptombilden vid amalgambelastning kan göras lång: Onormal trötthet och sömnproblem, darrningar, muskelryckningar i ansiktet, yrsel, huvudvärk och migrän, stelhet i muskler och leder, domningar, dimsyn eller dubbelseende, känslighet för elektromagnetiska fält och elöverkänslighet, koncentrationssvårigheter, stresskänsla, ångestattacker, skygghet och handlingsförlamning mm.
Tandvårdsskadeföreningen har erfarenhet från tiotusentals fall, och när personer med sådana problem får korrekt sanering och behandling, är resultatet att 8 av 10 blir bättre eller helt bra.
Det finns tyvärr en amalgamkonflikt i Sverige, och där vissa forskare bestämt sej för att amalgam omöjligt kan förorsaka skada hos individen.
Det är fullkomligt klart att kvicksilver är ytterst giftigt, och att bestämda mängder frigörs från amalgam vid måltider och övrig tid, och att detta påverkar ett stort antal individer som utsätts för påfrestning av sin hälsa, oavsett om de drabbas av el- och strålningsöverkänslighet.
Man har svårt att förstå att myndigheter och experter tvekar med att erkänna detta problem, men med tiden brukar sanningen komma fram.
Historisk känner vi till tidigare förnekningar som tobaksrökning, cancer, asbest, DDT, bly och Neurosedynskadade  bl.a. Senast var massvaccineringen med Pandemrix (svininfluensan), där de ansvariga myndigheterna skapade en masshysteri om att alla skulle vaccineras. När nu sanningen kommit ifatt verkligheten vet man att ett antal barn har drabbats av narkolepsi (sömnsjukan), ett livslångt och allvarligt handikapp. Konstatera att förtroendet för ansvariga myndigheter är skadat, och även de politiker som deltog i att trigga upp masshysterin. Hur ska vi kunna lite på deras ord i fortsättningen, är det en ny lögn eller är det mer fakta och sanning i deras budskapet?
Vi har fått lära oss att egentligen gör aldrig någon politiker eller myndighet något fel eller misstag, eller? Det finns så mycket annat som var orsaken, som de kan skylla på
Att sanera bort äldre miljöfarliga bilar är inget större problem för miljövänliga politiker, inte heller gammal teknisk utrustning. Men kvicksilver i munnen, då agerar miljövänliga politiker och ansvariga inom myndigheter mycket handlingsförlamat. Det berör väl inte dem som person, varför då bry sig.
Ann-Louise  & Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar