lördag 2 april 2011

Lågstrålande zoner i alla kommuner

Lågstrålande zon i varje kommunEnligt Socialstyrelsen finns det cirka 300 000 personer i Sverige som är elöverkänsliga, varav 36 000 personer som är gravt överkänsliga. Elöverkänsligas förening i Jönköpings län arbetar för att ge hjälp, råd och stöd till alla dem som har drabbats. Vi vill också sprida information om riskerna med elektromagnetiska fält och högfrekvent strålning. Den trådlösa tekniken vi har idag kan vi inte förändra och den är i mångt och mycket nödvändig för att samhället i stort ska kunna fungera, men vi får inta rata möjligheten att kunna ansluta tekniken trådbundet genom fiber- och kopparkabel.
Själv är jag mycket imponerad av den nya tekniken samtidigt som jag är mycket reserverad när man ser hur vissa användare hanterar trådlös teknik och när mobiloperatörerna bygger nya master utan att ta någon hänsyn till strålningsskadade personer. Strålskyddsmyndigheten har också gått ut och poängterat vikten av försiktighetsprincipen när vi använder mobiltelefoner m.m.
Försiktighetsprincipen är också viktig vid utbyggnad av nya sändare som 4G. Samhället är till för alla medborgare och här måste hänsyn tas till alla, även de personer som inte klarar av att leva kvar i ett samhälle och som omges av master och strålning utan de får fly undan som flykting i eget land. De måste få hjälp och möjlighet till en plats där de kan ha sin bostad i ett lågstrålande område, det finns fortfarande kvar men på begränsade ytor.
Elöverkänsligas Förening har skickat ut brev till samtliga kommuner i Jönköpings län och påtalat vikten av detta (och i Eksjö har tre partier visat intresse för denna information). Vi är intresserade att komma ut och berätta mer om lågstrålande zoner i fler kommuner, politiska partier, organisationer och skolor, kunskapen och medvetenheten är mycket varierande, men det finns ett stort sug och behov efter mer information.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar