söndag 4 mars 2012

Strålning i skolan

Trådlös kommunikation är ingen nyhet, det har funnits länge, men utvecklingen har sprungit lite för fort för att hälsoaspekten ska följa med parallellt.
Det finns mycket forskning omkring detta men mycket hålls tillbaks av ekonomiska skäl, ingen vill inse eller tala om ohälsa.
Ohälsa har också ett pris som förpassas dit inte många vill se av ekonomiska skäl eller inse den okända faran..
Idag satsar många skolor över hela landet på bärbar data som t.e.x. Ipad, en teknik som är imponerande och skapar många möjligheter för barnen, men Ipad kan inte ersätta papper och penna fullt ut i skolan som viss skolpersonal har uttalat sig om. Papper och penna är också viktigt i skolundervisningen - rättstavning, välskrivning o.s.v.
Datakunskap är ett viktigt ämne för alla som går i skolan, men vi får inte glömma bort vikten av bra datamiljö som lågstrålande miljö.
Mona Nilsson skriver: Men det de ignorerar är att tekniken innebär allvarliga risker för barnens och ungdomarnas hälsa. Den strålning som avges då läsplattorna kopplas upp mot internet är sedan maj 2011 cancerklassad som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B. Dessutom visar undersökningar och erfarenheter att trådlös uppkoppling av datorer försämrar inlärningsförmågan och minnet och orsakar en lång rad symtom som kopplas till exponering för mikrovågor. Få känner till att Europarådet rekommenderade medlemsländerna, däribland Sverige, i maj 2011 att inte använda trådlösa datanätverk utan i stället välja en säker fast uppkoppling mot Internet.
Det är en hälsoskadlig förorening som nu massivt införs i skolor över hela landet. I samma cancerklass finns bly och DDT, ämnen som vi knappast skulle vilja se öka i klassrummen.

Så länge det inte går bevisa att trådlös teknik är ofarligt för våra skolbarn och ungdomar, ska de inte utsättas för exponering av elektromagnetiska fält i skolan, det finns barn och ungdomar som mår dåligt eller mycket dåligt av elektromagnetisk strålning från trådlös WiFi.
I synnerhet exponering på barn och ungdomar, som förefaller ha störst risk att utveckla hjärntumörer.
Man behöver inte vara teknikfientlig för att ifrågasätta riskerna med trådlös teknik, trådbunden datateknik är både mer logiskt och sund för hälsan.
Skolorna får inte snåla in på sådant som kan skapa ohälsa för våra barn, vad jag känner till så ansluts Ipad endast trådlöst till internet, de flesta Laptop har uttag för kabel, därför är det så viktigt att skolan satsar på trådbunden dataanslutning och rätt dator när information och program ska laddas hem.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar