onsdag 2 november 2011

SSM förvränger sanningen

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har gått ut till samtliga kommuner och påstår att ingen seriös vetenskapligt forskningar visar att strålningen från trådlösa nätverk är en hälsorisk och uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna. Detta är en skandal eftersom denna myndighet har uppdraget att bevaka en "Säker Strålmiljö"  för  att skydda oss medborgares hälsa.

Vi vet att IARC  inom WHO  fastslagit  i år att det finns en viss risk för cancer,  i samma klass som DDT, därför är det skandalöst att vår Strålsäkerhetsmyndighet uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna och därmed riskerar barnens hälsa. Vetenskapligt är det känt att barn är mer känsliga än vuxna för miljöfrämmande faktorer.

SSM undanhåller också informationen att denna trådlösa teknik är en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning och det finns all anledning att misstänka stora hälsorisker vid långtidseffekter.

EU-rådet har också enhälligt tagit beslut om att förbjuda trådlöst i skolorna på grund av hälsorisken.

Jag uppmanar alla att anmäla Strålsäkerhetsmyndigheten antingen till JO brott mor Förvaltningslagen eller till polisen enligt brottsbalkens 3 kapitel 7 § för medvetet och med uppsåt skada annan människa till liv och hälsa. Så här lyder paragrafen:
Brottsbalken 3 kapitlet 7 § Oaktsamhetsbrott: 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

Det är viktigt att kommunerna får kännedom om att  myndigheten SSM blivit anmäld för desinformation som riskerar att skada våra barns hälsa.
Skicka detta brev och denna uppmaning vidare.


Jag håller nu på att hämta hem alla adresser till kommunerna: http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommuner


Mona Nilssons blogg:http://mobiltelefoni.tv/2011/09/27/ki-forskare-manipulerade-studie-om-hjarntumorrisker-for-mobilanvandande-barn/

Lennart Hardells blogg: http://lennarthardell.wordpress.com/author/lennarthardell/


Mail från Solveig Silverin

1 kommentar: