fredag 25 november 2011

Elöverkänslighet kan släcka Mora

Elöverkänslig stänger av TV och mobil - halva Dalarna utan tv, feta rubriker 25 november i media.


En elöverkänslig person kan göra att hela Mora får tv-skugga.
Mannen har klagat på huvudvärk och stickningar i hjärtat - och nu vill Miljökontoret tvinga mobiloperatörer att rikta om sina master för att få en strålningsfri zon, skriver DN.
Det är inte bevisat att människor kan bli sjuka av strålning från mobilmaster.
Ändå är Mora kommun på väg att införa en "strålningsfri zon".
En elöverkänslig person, som klagat på huvudvärk och stickningar i hjärtat, har fått miljökontoret att ta till ovanliga åtgärder.
Miljökontoret vill nu tvinga mobiloperatörer och statliga Teracom att rikta om sin master för att införa den strålningsfria zonen, skriver Dagens Nyheter
.

Så här säger en sann lobbyist för telekomindustrin:  
Yngve Hamnerius, professor vid Chalmers tekniska högskola, tror att halva Dalarna kan bli utan tv om miljökontoret får som de vill.
– Och jag misstänker att det kommer att bli problem för många att ringa med sina mobiltelefoner. Gränsen är så låg att halva Dalarna skulle kunna bli utan tv, säger han till DN.

Men varför lyfter inte media fram kompletterande fakta från oberoende forskare i Sverige som till exempel professor Olle Johansson KI, professor Lennart Hardell, Salfordgruppen , US i Lund och från övriga världen som mycket forskning visar på ett klart samband mellan mikrovågsstrålning och ohälsa.
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM lever i otakt med verkligheten, på försommaren 2011 fick mobilstrålningsexperten Anders Ahlbom lämna SSM:s vetenskapliga råd efter att den ”oberoende experten” på mobiltelefonirisker (Anders Ahlbom) hade  bildat ett konsultbolag tillsammans med den mångårige TeliaSonera-anställde brodern Gunnar Ahlbom i Bryssel. Efter misstanke om jäv valde Anders Ahlbom att själv säga upp sig, han tvingades även bort från IARC:s utvärdering om cancerrisker av mobiltelefoni nyligen. SSM har i tio år anlitat Anders Ahlboms ”goda råd” om mobilstrålningsriskerna. SSM talar med kluven tunga, med en röst talar de om försiktighetsprincipen och med en annan röst riskförnekar strålningsproblemet. Vilken trovärdighet ger detta?
Miljökontoret i Mora vill att strålningsnivån vid mannens hus inte ska överstiga 50 nanowatt per kvadratmeter. Normalt ligger strålningsnivån på 500 000 nanowatt.
– Det är på den nivån som mannen anser att han kan ha en dräglig vardag, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör i Mora kommun, till tidningen.

Mora och Orsa kommuner har sedan 1968 samarbetat genom ett gemensamt miljökontor. 1 januari 2011 utvidgades samarbetet ytterligare genom införandet av en gemensam miljönämnd.
På Moras hemsida står följande: Miljökontoret arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Vår vision: "God livskvalitet för generationer"
- ren luft
- rent vatten
- ren mark
- biologisk mångfald
- säkra livsmedel


Vårt samhälle är en mångfald, där alla ska kunna bo, leva, utvecklas och må bra. Vi måste ta strålningsrisken på största allvar och inte lyssna enbart till de riskförnekare som negligerar strålningsproblemet.
Den mobila infrastrukturen i samhället är både fantastiskt och viktig, den skapar många bra möjligheter och kommunikation, men det finns också en baksida, allt och i takt med att mobiltelefonin och annan trådlös teknik har byggts ut, har ohälsan ökat bland barn och vuxna i samhället.
Många är de som mår dåligt och förstår inte varför, andra kan känna en tydlig skillnad mellan hög- och lågstrålande miljö.
Av den anledningen är det så viktigt att begränsa mikrovågsstrålning inom vissa områden för att bereda plats för de el- och strålningsöverkänsliga som klarar av att bo i tätbefolkat område, så vi har en möjlighet att leva under bättre förhållande.
Vi har många medlemmar som lever som ”flyktingar i eget land” och som får fly från hem eller tillflyktsort gång på gång, då nya master och sändare monteras upp.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar