onsdag 19 oktober 2011

Sveket mot våra barn

Skolans ekonomiska intressen går före barnens hälsa, frågan är stor och oerhört kontroversiell, och alltför få stannar upp och ifrågasätter. Så skedde även under tobaksindustrins förnekelse om risker med rökning. Att vara efterklok i denna fråga kommer inte att vara till fördel för våra barn, snarare tvärtom.
Det finns de familjer som ifrågasätter Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen och vill veta mer än vad våra svenska myndigheter låter oss veta. I Sverige har vi en tro på att vi kan lita på våra myndigheter, men hur stark är tron?
Hur mycket sanning får svenska folket veta om Elektromagnetisk strålning från berörda myndigheter, som hela tiden förnekar alla tusentals forskningsrapporter om mobiltelefonins hälsorisker och istället hänvisar till mobilindustrins rapporter som förmedlas av deras lobbyister.
Inte med enda ord berör man de människor som tagit skada av den trådlösa tekniken, de som inte klarar av den strålningsmiljö som vi omger oss med. Inte ett ord om alla våra barn som genomgår den största mänskliga experiment någonsin genom att ständigt utsättas för elektromagnetisk strålning. Förnekelsen från tidigare miljökatastrofer kommer tyvärr att besannas igen, det kan ta sin tid innan alla kort ligger på bordet och visar den nakna sanningen om mikrostrålning, oerhört frustrerande.
Att förse skolan med trådlös teknik, gör den inte tillgänglig för alla barn, det finns fler rapporter på barn som inte klarar av dagens strålningsmiljö i skolan, de är offer för el- och strålningsöverkänslighet. Alla allmänna lokaler idag skall vara handikappsanpassade, enligt svensk lag. Elöverkänslighet är idag klassat som ett funktionshinder. Vilket ansvar tar idag skolledning och kommuner  för våra barn och ungdomars hälsa i skolmiljön? Visst går ekonomin före elevers hälsa, att bygga trådlöst istället för trådbundet är ett tydligt exempel. Det är lättare att vara riskförnekare än att ifrågasätta mobiltelefonins hälsorisker.
Detta problem är ingen lokal företeelse, utan tyvärr är det mycket utbrett i de flesta kommuner, ingen förståelse tas till barnens skolmiljö och hälsa, utan endast kortsiktiga ekonomiska intressen. Detta är totalt oansvarigt att låta barn tillbringa sin skoltid i dålig miljö med elektrosmog, den trådlösa tele- och dataöverföringen skapar skadlig strålning hos människan, ingen kommer undan. Allt detta kallas elektrosmog, som utgör en aldrig tidigare skådad belastning för barn, vuxna och även djur.
Denna ekonomiska baksmälla kommer tyvärr att skada många skolbarn. Problemet med trådlös data och artificiell mikrovågsstrålning och elektromagnetiska fält skapar en ohälsa hos våra barn, barnen är  upp till 8 gånger känsligare för mikrovågor än hos en vuxen. Man får nu befara allvarliga genetiska skador på små barn, 80% av barnleukemi är relaterat till elektromagnetiska fält. Andra ohälsoeffekter av strålning är cancer, stroke, Alzheimer och elöverkänslighet bland annat.  En annan orsak av elektrosmogen kan vara återkommande huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, oförklarlig trötthet, stickning och hetta i huden, andnöd, rytmstörningar i hjärtat, muskel- eller ledvärk och minnes och koncentrationssvårigheter bland annat. Därför är det så viktigt för alla att undvika att vistas mer än nödvändigt i denna elektrosmog. Att bygga trådbundet nät är lite dyrare vid installation, men billigare i längden – med fördel att utsättas för mindre elektromagnetiska fält och strålning, som kan medföra ett liv med bättre hälsa och livskvalitet.
Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar