torsdag 8 december 2011

I radioskuggans land

All har rätt till mobil, så uttalade sig Håkan Juholt i DN 7 december. En självklarhet för de flesta, men inte för el- och strålningsöverkänsliga i Sverige, en grupp på ca 300 000 personer som har ett funktionshinder som gör att de blir sjuka av mikrovågsstrålningen från master och basstationer.

Ewa Stenberg, DN skriver: S-ledaren Håkan Juholt vill införa nya regleringar för såväl mobiltelefonimarknaden som el-, järnvägs- och apoteksmarknaden. Han vill att samtliga teleoperatörer ska vara skyldiga att erbjuda alla kunder i hela landet sina tjänster – också långt ute i glesbygden. Man kan inte ha rätt att välja bort medborgare för att det är för dyrt, säger han till DN.
Hans uttalande visar en stor okunnighet hos politiker: Vilken politiker kan stå upp för el- och strålningsöverkänsliga? De människor som jagas ut i skog och glesbygd (som villebråd) för att ha en chans att överleva och få ett någorlunda drägligt liv ifrån den strålning som gör dem sjuka, de måste välja mellan ett rent helvete till ett lugnare helvete, ett liv som de flesta svenska medborgare skulle vägra att leva i, ett liv i radioskuggans land.

Sveriges regering, många riksdagsledamöter och politiker, myndigheter med flera förnekar dessa människors existens, de förnekar och misstror att el- och strålningsöverkänsliga människor mår dåligt eller blir sjuka av mikrovågsstrålning och elektromagnetiska fält.
När nu politiker kräver att även tysta och lågstrålande områden ska bort och bygga ut fler nya master och basstationer, dessa områden som är en sista utposten för el- och strålningsöverkänsliga.
Detta respektlösa uttalande får mig att bli heligt förbannad, man sparkar inte på den som ligger  ner eller som är sjuk! Vi inom Elöverkänsligas Förening i olika delar av Sverige jobbar för att bevara de tysta och lågstrålande områden som finns kvar och ger en möjlighet för el- och strålningsöverkänsliga att kunna leva och bo någonstans. Varför lyssnar inte politiker till de utslagna människor som lever som en flyktingar i eget land, de som har erfarenhet och verklig kunskap hur de mår och reagerar mot elektromagnetiska fält  och mikrovågsstrålning. Istället är det många riskförnekare som på ett snyggt sätt ”idiotförklarar” många av dem som drabbats av el- och strålningsöverkänslighet. I de allra flesta fall hänvisar myndigheterna till forskning som inte visar någon större orsak mellan EMF, el- och strålningsöverkänslighet. Med största tydlighet används gammal utredning eller beställd utredning från lobbyister, på senare tid har mycket ny forskning framkommit som Socialstyrelsen och SSM vägrar lyssna till, forskning och fakta från oberoende forskare i Sverige som professor Olle Johansson KI, professor Lennart Hardell eller Salfordgruppen i Lund, ett mycket stort antal forskningsrapporter från övriga världen finns som pekar på ohälsa.
Cancergruppen IARC inom WHO har klassat denna miljöfrämmande elektromagnetiska strålning som lika cancerogen som DDT. Det är vetenskapligt dokumenterat i SSI:s (numera Strålsäkerhetsmyndigheten) FS 2002:3 att pulsmodulerad strålning påverkar nervsystemet. Elektrosensitivitet är en neurologisk skada. Detta är helt kränkande och diskriminering mot en grupp människor som har ett funktionshinder. Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning, inte en egenskap.
Socialstyrelsens definition (Dnr.32-11316/2009) av funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
DN skriver vidare: Avregleringen av telefonimarknaden brukar framhållas som ett gott exempel som gett kunderna låga priser. Nästan alla i landet har tillgång till mobilnäten, men att bygga ut tjänsterna till att omfatta precis alla är mycket dyrt.
Telia Sonera har börjat avveckla det fasta telefonnätet för 50 000 telekunder och ersätter det med mobiltelefoni i vissa glesbygdsområden och river det fasta telefonnätet. Ännu en gång tar de inte hänsyn till denna drabbade grupp som måste fly till radioskuggans land, de människor som inte klarar mobil telefoni men kan klara fast telefoni. Om inte Telia Sonera klarar av denna kostnad så får väl en ny statlig nationell organisation ta över ägandet av det fasta kopparnätet, med översyn av PTS (Post och Telestyrelsen). Även gamla människor som vill bo kvar i sina hem i glesbygden får inte behålla sina trygghetslarm när det fasta telefonnätet ska rivas. Så länge man är frisk, arbetar och betalar skatt är allt frid och fröjd, men sedan är samma person en tydlig belastning för samhället.
Tidigare var det svenska telefonnätet en stolthet men har blivit förbytt till en skandal. Den service och kundvänlighet som tidigare var en självklarhet i de flesta fall, idag räknas inte den lilla människan utan kapitalet.
Elöverkänsligas Förbund driver ett UPPROP: Stoppa rivningen av vårt fasta telefonnät som nu har över 22 000 namnunderskrifter! Ett mandat som ska respekteras av myndigheterna.
Håkan Juholt avslutar sin intervju med tal om samhällsnyttig verksamhet, där en upphackad marknad på grund av kortsiktiga vinstintressen inte levererar det som samhället och medborgarna främst behöver. De anser att det är för dyrt för dem, det minskar deras vinst. Då måste de marknaderna regleras.
När Håkan Juholt valts till partiledare sade han att människor ska vara medborgare i ett samhälle, inte reduceras till kunder på en marknad. Det är nyckelmeningen i hans politiska kurs, som han nu känner att han fått partiets stöd för efter att ha hållit sig på benen under sin ledarkris.

Som avslutning vill jag bara säga till Håkan Juholt, lev upp till bevis!  Vårt samhälle är en mångfald, där alla ska kunna bo, leva, utvecklas och må bra. Ett funktionshinder är inget någon väljer frivilligt, el- och strålningsöverkänsliga och övriga människor som har drabbats, vill leva ett normalt liv och där måste ansvariga politiker och myndigheter ta ett mycket större ansvar, det går inte att blunda för verkligheten.
Vi måste ta strålningsrisken på största allvar och inte lyssna enbart till de riskförnekare som bortförklarar strålningsproblemet. Se bara på hur lågenergilampan där lobbyisterna påverkade politiker och myndigheter, där tillverkningsindustrin styrde in sin produkt och i etapper förbjöd glödlampan. Denna miljöfarliga och högfrekventa produkt som innehåller mellan 2-5 mg kvicksilver, gör el- och strålningsöverkänsliga sjuka var det ingen som tog hänsyn till.

Att lyssna och tro på de drabbade är mycket viktigt och väger mycket tungt hos alla el- och strålningsöverkänsliga, de som har det svårast griper efter halmstrået och hoppet, när svenska myndigheter, politiker och samhället överger och förnekar deras existens och trovärdighet.
Lev upp till bevis och du kan bli den svages hjälte.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar