måndag 19 december 2011

Strålningsrisk eller fantasi


Telekombolagen omsätter hundratals miljarder varje år som gläder vilken finansminister som helst, den ger klirr i statskassan.
Inte är någon myndighet intresserad att försvara de el- och strålningsöverkänsliga personer som är drabbade av detta gissel. Telekomindustrin är en nationell angelägenhet som skapar jobb och omsätter hundratals miljarder varje år.
Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och politiker negligerar och förnekar all fara och alla larmsignaler, myndigheterna försvarar mobilindustrin som producerar mikrovågsstrålning från master och basstationer. Den påstådda risken för ohälsa vill de inte beröra, samhällsintresset är A och O och inga andra påstående får störa den utvecklingen.
Medias roll är att ligga lågt och göra små ”drev” på någon utvald drabbad person som ”ställer mänskliga krav”, nu senast i Mora där media gick ut med feta rubriker: ”En elöverkänslig person kan göra att hela Mora får tv-skugga.”
Vilken kompetens och sanningshalt har de som gör en höna av en fjäder, få journalister är insatta i hur strålningsrisker påverkar människor som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet, få av dem vågar (eller kan) skriva artiklar som går emot den mäktiga telekomindustrin som med sina lobbyister styr över forskningsresultat och expertutlåtanden.
Myndigheterna vill inte försvara de el- och strålningsöverkänsligas intressen, utan de försvarar istället den industri som producerar mikrovågsstrålningen från master och basstationer och media vill gärna inte kritiserar telekomindustrin, vars ägare oftast äger eller har ”intima familjeband” med ägare till de dominerande mediebolagen.
Nu håller de på att bygga ut 4G i hela landet, ännu fler antenner och högre doser av mikrovågsstrålning (elektrosmog), Telekomindustrin behöver nämligen sälja mer produkter och mobiloperatörerna gnuggar händerna för att tjäna allt mer pengar.
Sunda förnuftet säger väl att bestråla människor 24 timmar om dygnet inte kan vara bra, vi påtvingas mikrovågsstrålning i stort sett över allt och ingen vill ta ansvar för ohälsan och kommande följder.
Vi lyder och lever vårt liv som om myndigheterna tar sitt fulla ansvar. Ingen myndighet, cancerorganisation eller naturskyddsförening vill engagera sig i frågan om vad mikrovågsstrålning innebär för det lilla barnet eller den vuxna människan.

Trots att mobilindustrin i Sverige tjänar miljarder och de forskare som stöder mobilindustrin får stora belopp i utvecklingsbidrag, så får de forskare som varnar för riskerna och ohälsan med mobilutbyggnad inget forskningsbidrag alls. 
Otroligt, det viktigaste är tydligen att miljonvinsterna rullar in, ohälsan är inte intressant utan verkar finnas på ett nästan osynligt kriterium. Våra små barn – som ska ha en framtid, lever mycket osäkert – ingen vet med säkerhet hur mycket mikrovågsstrålningen påverkar dem och vem vill stå för de följderna?
Det behövs mer saklighet, kunskap och objektivitet i både media, radio och TV i Sverige idag, där alla parter får lägga fram saklighet och fakta – idag är det bara 1 part (mobilindustrin) med sin riskförnekelse.
I övriga Europa pågår en livlig debatt i många regioner om att sänka strålningsnivåerna på grund av riskerna. Media gör granskande reportage och debatterar frågan varje vecka, men inte i Sverige.
Det finns fakta från oberoende forskare i Sverige som professor Olle Johansson, professor Lennart Hardell eller Salfordgruppen, Mona Nilsson med flera, men ingen myndighet vill lyssna till dem.
Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar