söndag 11 september 2011

Kvicksilverutsläpp

I vecka 36 brann ett flerfamiljshus på 11 lägenheter ner i Eksjö under tragiskt förhållande. Ingen människa blev skadad men tragedin kvarstår.
Tänk tanken att varje lägenhet hade 20 st. lågenergilampor i varje lägenhet gånger 11 st. lägenheter, kvicksilver som frigörs i värmen och lågorna.
Vid detta fallet frigörs ca 440-1100 mg kvicksilver i luften och bland brandrester, som sprids i omgivningen.

Handeln och de stora elleverantörerna har vid flertal tillfällen informerat i TV, radio och media om hur viktigt det är att använda lågenergilampor (lysrörslampor) för att spara el. Man har talat sig varm om hur mycket ström man kan spara, en sanning med modifikation.
Men inte med ett ord har nämnts om att varje lågenergilampan innehåller 2-5 mg Hg (kvicksilver). Inte ett enda ord om oaktsamhet eller farlig hantering.
Vad händer om ett flerfamiljshus eller en villa brinner, när allt kvicksilver förångas i omgivningen, med andra ord skapar utsläpp av kvicksilver i omgivningen, vårt näst farligaste miljögift efter kärnkraft.
En lågenergilampa är tillverkad i plast, en test vid brandskyddet i Stockholm visade det att den antänds och brinner vid höga temperaturer. Inte ska våra brandmän behöva utsättas för mer miljögifter än nöden kräver.
Det går åt 10 gånger mer energi att tillverka en lågenergilampa mot en vanlig glödlampa och många komponenter som alla ska separeras när lampan är förbrukad, som har många giftiga ämnen.
Vid kallare än +7°C kommer inte lågenergilampan upp i rätt arbetstemperatur och ju kallare desto svagare lyser den.
Mer än +50°C kan elektroniken i lampan skadas och därför är den högst olämplig i bastu.

Hur många vet och tar ansvar för en förbrukad lågenergilampa, som är miljöfarligt gods och ska lämnas in på miljöstation.

Kemikalieinspektionen skriver på sin hemsida: Rekommendationer när en lågenergilampa går sönder. Stäng dörren till rummet där en varm lågenergilampa gått sönder. Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet. Den Europeiska lamporganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i ca 30 minuter.
Samla senare upp lampresterna med en styv bit papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en liten fuktig trasa.
Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, förslut burken och märk den med texten: ”Kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”.
Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare, det finns risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.

Vid eldsvåda kan inte denna rekommendation levas upp till. Är vi inte mer rädd om vår miljö, har vi inte alldeles för mycket miljögifter i vårt boende och runt om kring oss ändå?
Det får väl räcka nu?!

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar