onsdag 6 december 2017

#metoo: Tystnadskultur och förnekelse.#metoo har visat på allt från sexuella trakasserier till förnekelse m.m., en välbehövlig upprättelse.  Ändå finns det människor som lever i osynlig tystnad, människor som inte syns eller får synas, därför måste #metoo-rörelse fortsätta att städa upp orättvisor, förnekelse, våld, respektöshet och trakasserier.
Tillgänglighet är inte någon självklarhet för många med funktionsnedsättning, allt från lite till total begränsning. Synlig funktionsnedsättning accepteras lättare än osynlig funktionsnedsättning, som ofta kan förträngas eller inte erkännas.
Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har sänt en gemensam skrivelse till EU-kommissionen, där de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. I en skrivelse varnar de för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer m.m. p.g.a den ökande strålning som 5G kan innebära, dessutom saknas det forskning som visar på att en utbyggnad av 5G kan påverka ohälsan och miljön.
Allt detta förnekas av en maktfullkomlig telekomindustri och de forskare son de anlitar med forskningsanslag, ”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker, det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta.”
Det innebär att endast telekomindustriens forskning publiceras offentligt, medans oberoende forskning tystas ner, förnekas eller redovisas som osaklig.
Hur fantastisk mobil teknik än kan vara, så måste sanningen om orsak och verkan redovisas, det finns alltid en baksida i allt, som här tystas ner totalt. När, Var och Hur vi använder trådlös teknik, gäller alltid försiktighetsprincipen.
De flesta av el- och strålningskänsliga personer har en nedsatt sköldkörtelfunktion, en tungmetallförgiftning eller annan symtom på nedsatt immunförsvar från yttre påverkan. Att reaktionerna kan visa sig helt olika, kan troligen bero på vårt genetiska arv.
Att kränka människor genom att inte visa respekt, är att trakassera deras människovärde.  ”Osynlig funktionsnedsättning” existerar, det är rent skamligt att förneka problemet och driva det som tystnadskultur. Empati och förståelse verkar vara en okänd faktor bland många, så länge de själva inte är drabbade av någon funktionsnedsättning, sjukdom eller omänsklig miljö.

Egon Reiver; Eksjö


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar