torsdag 7 december 2017

Påverkar vardagsmiljön vår hälsa?Visst påverkar vardagsmiljön vår hälsa, redan innan vi föds är vi beroende av vilka förutsättningar vår mor levde i och hennes vardagsmiljö. Våra liv har olika förutsättningar och det speglar i stort hur vi utvecklas, vår hälsa och den miljön vi växer upp i och lever i.

Redan 2009 uppgav Socialstyrelsens att ca 14 % hade besvär av inomhusmiljön i bostaden, skolan eller på arbetet. Personer med allergi anger ofta besvär relaterade till inomhusmiljön och barn anses mer känsliga. Allt fler drabbas idag av olika former av allergier och funktionsnedsättning och många läkare och forskar står helt frågande varför?

Fukt och mögel kan vara vanligt inomhus, även olika sorters kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel. Under 1960 och 70-tal var det vanligt att arbeta med olika sorters kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel och konserveringsmedel av olika slag, som bensen, trikloretylen, styren, aceton, fenoler m.m. och tungmetaller som kvicksilver, bly, asbest m.fl. Många av dessa påverkade eller utvecklade allergier och överkänslighet hos många. Klart miljörelaterat, ändå höll industrin på in i det längste med att dölja det.

Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i livsmedel i svenska butiker, även att de är förbjudna i hela EU. En del av dem är hormonstörande och därmed farliga även i mycket små doser.
Stress, buller och dålig ventilation i hem, på arbetsplatser och i skolan påverkar också vår vardagsmiljö negativt. Det är viktigt att vi hittar en källa till välbefinnande, som skapar bra miljö och hälsa. Mat ska vara en njutning och att kunna umgås med varandra, det kan skapa en balans i vår vardag.
Mineraler levererar energi och vitaminer påskyndar cellprocessen i kroppen, därför är vitaminer, mineraler och örter som ingår i naturens apotek, så viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Våra förfäder levde nära naturen, där slit och släng var ett okänt begrepp, en bra miljö var bästa förutsättning för överlevnad. Vi måste idag stanna upp, stressa av, tänka till och mera njuta av det goda som finns i livet runt omkring oss, att se möjligheterna och se mer långsiktigt.
Att se livet i fler perspektiv, kan vara en god möjlighet till en bättre vardagsmiljö. Att bli medveten om hur en bra vardagsmiljö påverkar just dej och din omgivning.


Egon Reiver, Eksjö


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar