torsdag 15 januari 2015

Vad är energibesparing?


För några år sedan beslutade EU att den vanliga glödlampan inte skulle säljas längre utan ersättas av lågenergilampan, en miljöfarlig produkt som innehåller 2-5 mg Hg (kvicksilver). Knappast något bra miljöval, då Hg är ett av våra farligaste miljögifter.
Tekniken har nu gått vidare och LED-lampan ersätter den mer och mer.

Men hur är det med energibesparingen? På många håll lyser den lågenergilampan både dag och natt i flera fastigheter, dygnet runt, men vad är den inbesparade vinsten?

Mobiltelefoner i svenska skolor är en omdebatterad fråga, där vissa ”experter” påtalar att svenska barn inte är mer känsligare för strålningen än vuxna. 2014 diskuterade Europarådet ett förbud mot att ta med sig mobiltelefon under skoltid. Anledningen är att skydda barnen från strålning och minska en stökig studiemiljö i skolan. Förslagen kommer från Jean Huss, Luxemburg, som i en rapport skriver att mobiltelefoner är mer eller mindre skadliga och föreslår att trådlösa nätverk för Internet bör förbjudas i skolmiljö.
Vi vet idag att hög strålning är miljörelaterat och kan framkalla cancer eller annan ohälsa.
För att vidta rimliga åtgärder mot elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning från mobiltelefoner för barn och ungdomar, är det viktigt att minska exponeringen för barn, då de är mest känsliga. Därför är det viktigt att ompröva den vetenskapliga grund för exponering av EMF och radiofrekvent strålning till så låg nivå som är rimligt och möjligt.

Det är också viktigt att öka medvetenheten om de hälsorisker som trådlösa hemtelefoner, babyvakter, trådlösa datanätverk och andra hushållsapparater som ger kontinuerliga pulsvågor (mikrovågsstrålning).
Idag finns fyra miljoner basstationer för tele- och datakommunikation i världen. Med dagens utbyggnadstakt har antalet basstationer om några år fördubblats i antal. Idag krävs 3 st kärnkraftverk av Ringhalls storlek för att försörja dessa basstationer med el, för att sända och ta emot mikrovågor till den trådlösa tekniken. Vad finns miljövinsten och el-besparingar, bästa lösning för miljön är fortsatt behålla mer trådbunden tele- och datateknik i fiber- och kopparnät, där det finns förutsättningar.

Egon ReiverInga kommentarer:

Skicka en kommentar