torsdag 11 juli 2013

Att finnas till


Många kan avnjuta sköna dagar denna sommar med att resa, bada, sola eller läsa något spännande i hängmattan eller i en rogivande och lugn plats.
Under Almedalsveckan i år fick jag möjligheten att informerat om el- och strålningsöverkänslighet vid vårt informationstält på Skeppsbron i Visby vid småbåtshamnen. Ett intressant uppdrag att nå ut med information till olika kategorier av människor och intresset var mycket stort, mycket större än jag hade vågat förvänta mig..
Många var de som stannade upp och ville diskutera, fråga eller lyssna om den information vi delade ut. Även båtfolk i de stora lyxbåtarna var intresserade att ta emot informationen, temat handlade i första hand om trådlös teknik och alternativ för barn och ungdom.
Tidigare läste jag en artikel om att trådlösa enheter nu blivit så utbrett, att frekvenserna ligger så nära att de stör ut varandra. Vi vet att det är trångt med de olika frekvenserna i luften idag och därför är det så viktigt att kommuner och nätoperatörer bygger ut fibernätet till alla alla, som ska vara en prioriterad handling. Fibern helt oslagbert inom kommunikation och den tekniken är betydligt mer vänlig för alla dem som har drabbats av el- och strålningsöverkänslighet.
Det är viktigt att vara vaken för all information om elektromagnetisk strålning.
Varför en del människor drabbas och blir mer eller mindre sjuka av kraftledningar och trådlös teknik, är inget som någon kan avfärda. Tyvärr finns det alltför mycket ekonomiska intressen som styr informationsflödet och vill avfärda de risker som påtalas.
Sverige är en av 47 medlemsstater i Europrådet. Organisationen arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling.
I maj månad 2011 kom Europarådets resolution 1815 ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön”.
Parlamentariska församlingen beklagar att trots uppmaningar om att beakta försiktighetsprincipen, och trots alla rekommendationer, deklarationer och vissa framsteg inom lagstiftningsarbetet, råder det fortfarande en ganska ljum reaktion av kända och nya miljö- och hälsorisker. Förseningar är mer regel än undantag när det gäller att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Att invänta hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk forskning innan man går till handling för att förhindra välkända risker, kan leda till utomordentligt höga framtida kostnader av både ekonomisk och mänsklig art, såsom det en gång skedde i frågan om asbest, blyad bensin och tobak.
Alla med eller utan handikapp har rätt att leva i vårt samhälle och bli respekterad.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar