onsdag 17 april 2013

Brev till Anna-Karin Hatt

2013-04-10 medverkade du i SVT Rapport och hotade om lagstiftning mot dålig mobiltäckning.
Du är It- och energiminister sedan december 2010. Hur medveten eller insatt är du i den nya ohälsan, det som gäller el- och strålningsöverkänslighet?
Socialstyrelsen uppskattade 2009 att det fanns ca 300 000 människor i Sverige som är el- och strålningsöverkänsliga, överkänsliga mot mobilstrålning och annan trådlös teknik och den siffran lär inte ha blivit mindre.
Regeringen talar om ett energisparandet samhälle, men att bygga fler master för att uppnå fullt täckningsområde, är som att svära i kyrkan. Hur går detta ihop med att spara energi och samtidigt bygga fler master, master är stora energislukare och skapar ännu mer högfrekvent strålning som ger ännu mer farlig miljö för människor, djur och natur.
Fiberteknik ratas i stort av beslutsfattare p.g.a kostnadsskäl. Fibertekniken är helt oslagbart och bör byggas ut i betydligt större omfattning än vad det görs idag. Fibern är dessutom mer säker än trådlös teknik vid överföring av information.

Är det känt att många el- och strålningsöverkänsliga personer i vårt land får fly från ett socialt och etablerat liv, från ett välbetalt arbete i stan till glesbygd, långt ifrån master och annan trådlös utrustning. Där får de leva i ensamhet eller i bästa fall ha en likasinnad person som förstår problemet eller som också är elöverkänslig.
De som drabbats av elöverkänslighet är från alla kategorier till civilingenjörer. Att flytta från en civilisation till ett mycket primitivt boende är knappast frivilligt utan ett ”nödvändigt ont”.
Många har svårt att hålla värmen i den lilla stugan, som värms upp med ved i kamin och liten vedspis. Då deras symtom inte accepteras av läkare och försäkringskassa, blir deras ekonomi därefter och påverkar boendet mycket negativt.
Enda ljuskällan är stearinljus, utanför stugan i skogen finns ofta ett torrdass, utan uppvärmning och belysning, ensamheten nöter på själen. De har inte blivit straffade av Gud, utan av samhället, regeringen, makten och överheten, som har vänt dem ryggen. Syns man inte så finns man inte!

Att bli förnekad, ej betrodd eller respekterad av sjukvård och annan inrättning, är att bli kränkt. Elöverkänsliga är en grupp människor som inte tas på allvar, då SSM och Socialstyrelsen vägrar att ta del av Freiburguppropet, som stöds av tusentals läkare runt om i världen.

Det finns mycket forskning som visar på risk för ohälsa från mobiltelefoner, trådlösa nätverk, DECT-telefoner och mobilmaster som sänder ut mikrovågsstrålning. Många läkare hävdar att vi befinner oss i början av en mycket allvarlig utveckling, när vi exponeras av EMF (elektromagnetiska fält) och mikrovågsstrålning dygnet runt.
Låg- och högfrekvent strålning är ingen lokal företeelse, utan globalt och är ett stort problem i hela i-världen och mobiltelefonin och DECT-telefoner är den främsta orsaken till den ökade ohälsan.
Vi är medvetna om att den nya tekniken tillhör infrastrukturen och de flesta el- och strålningsöverkänsliga är inte teknikfientliga, men de behöver lågstrålande miljö i bostaden m.m.
Att bevara lågstrålande områden och skapa lågstrålande zoner är mycket viktigt. En lågstrålande zon betyder inte ”strålningsfri zon”, många mobiltelefoner fungerar med viss begränsning i dessa områden, men för el- och strålningsöverkänsliga är dessa området så viktiga för att kroppen ska hämta vila och energi eller för att överleva dagens strålningssamhälle.

För våra barns och barnbarns skull måste vi ta riskerna på allvar, användandet av trådlös teknik går lägre ner i åldrandet, det kommer nya produkter och mikrovågsstrålning finns runt omkring dygnet runt. Hela tiden exponeras barn, ungdom och vuxna av mikrovågsstrålning, aktivt eller passivt.
Barn är betydligt känsligare för denna strålning och tar fortare skada. Flera undersökningar visar också på förhöjd cancerrisk vid långtidsexponering, många barn har sömnproblem, huvudvärk, illamående, koncentrationssvårigheter m.m.
Hela tiden förnekar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) detta samtidigt som de talar om försiktighetsprincipen. Att förneka ny forskning med att påstå att inget nytt har inkommit är allvarligt, dessutom är SSM rådgivande till regering, socialstyrelsen och Boverket. Så länge sanningen förnekas, kränker myndigheten de drabbade och ingen vill förstå problemet.

De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön i Resolution 1815 (2011)
Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av medlemsländernas åtagande att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, såsom fastslagits i många stadgar, konventioner, deklarationer och protokoll, sedan FN-konferensen om den mänskliga miljön och Stockholmsdeklarationen (Stockholm 1972).
Församlingen refererar till sitt tidigare arbete på detta område som Rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa, om att på ett bättre sätt förebygga miljörelaterade hälsorisker.

Om detta finns inget som Sveriges riksdag eller regering har bryt sig om utan hänvisas till papperskorgen, mycket skamligt och respektlöst.
Enligt grundlagen är alla ledamöter valda av svenska folket och ska representera folket, men här saknas totalt intresse till stöd och hjälp för dem som drabbats av miljörelaterad funktionsnedsättning, el- och strålningsöverkänslighet tillhör den kategorin.
Som det nu ser ut, styrs inte Sverige av riksdag och regering av folkets vilja, utan av lobbyister som med sin påverkningsteknik styr allt som påverkar ekonomin. Kan detta grunda sig på ditt uttalande den 10 april i TV?.
Inget politiskt parti ska slå sig för brösten, alla är mer eller mindre delaktiga i den passivitet som råder hos alla myndigheter, kommuner, landsting, riksdag och regering om el- och strålningsproblemet, tyvärr.
Ingen el- och strålningsöverkänslig person ska behöva vara flykting i eget land. Att behöva fly från nya master och basstationer som byggs ut, är en ren skandal och rent kränkande handling mot dem som drabbats.
När förde regeringen eller något departement en dialog med Elöverkänsligas Förbund, de som är de verkliga experterna på området och kan problematiken?
Tyvärr existerar inte el- och strålningsöverkänsliga personer i regeringens medvetande, all hanteringen av riksdagsmotioner som skrivs varje år om el- och strålningsproblem, behandlas ej utan hänvisas till tidigare års avslagna riksdagsmotioner i ämnet.
Nu krävs är en verklig skärpning från ansvariga politiker och beslutsfattare!
Har inte alla rätt att leva i vårt samhälle? Den frågan kräver ett tydligt och klart svar!
Hur mysig den lilla stugan i skogen än kan se ut, så med tiden byts det mysiga ut till ett helvete, att leva isolerad mot sin vilja i ensamhet, i enkelhet, att leva osynlig och inte existera socialt i samhället är inget självvalt, utan en förpassning av samhällets girighet och självgodhet.

Att människor måste fly från mobilmaster, högspänningsledningar etc. är ett stort problem, som måste tas på största allvar av alla berörde parter och bemötas med största respekt.

Tidigare såg jag allt trådlöst som en framtidsversion, men sedan jag sett vilka biverkningar som kan skapas av all trådlös teknik, ka man inte förneka risker för ohälsa.
Jag är själv inte el- och strålningsöverkänslig, men väl medveten om vad låg- och högfrekvent strålning kan innebära för ohälsan. Bättre vakna i tid och inse risker än att blunda för problemet.

Egon Reiver

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar