onsdag 7 augusti 2013

Barn och mikrovågsfält

Mikrovågsfält kan orsaka skador på arvsmassa och ge upphov till cancer

The European Environmental Agency (EEA gick nyligen ut och varnade för strålning från mobiltelefoner och trådlösa nätverk efter att en granskning, gjord av The Bio Initiative Working Group, visat att gränsvärdena är tusentals gånger för höga. Samtidigt kan en brittisk rapport inte utesluta cancer på grund av samma strålning. Tysklands miljöminister rekommenderar därför nu fasta nät för att undvika strålning.
År 2000 kom Ecolog-Institutets utvärdering av det dåvarande vetenskapliga läget avseende samma strålning. Den visade bland annat cancerogena effekter, störningar i hjärnfunktioner, stressreaktioner och att blodhjärn- barriären släpper igenom farliga substanser. Professor Henry Lai och hans medarbetare i USA, har funnit skador på arvsmassan i nervceller från råttors hjärnor och beteendeförändringar efter att djuren utsatts för mikrovågsfält. Epidemiologiska befolkningsstudier har visat att låga nivåer av mobiltelefonstrålning bland annat tycks öka risken för cancer, sömnstörningar, hjärnskador och missfall.
Den EU-finanserade Reflexstudien från 2004 visar att strålning från mobiltelefoner 50 procent under EU:s och Sveriges rekommenderade värden orsakar onormalt många brott på vår arvsmassa vilket skulle kunna öka risken för cancer. Enligt tyska tidningar försökte telekombranschen hindra publiceringen av studien. Och ytterligare en studie som i dagarna gett upphov till ett mycket stort eko ute i världen är den svensk-amerikanska som visat att mobilstrålning ger dig huvudvärk. Att studien i sig även gett mobilindustrin en ordentlig huvudvärk är det faktum att den oturligt nog för dem gjorts av deras egna forskare och dessutom med hjälp av pengar från dem själva.
Detta är ett axplock om risker som telekombranchen med alla till buds stående medel försöker att mörklägga. Man påstår att dessa skador är tillfälligheter, att antalet försökspersoner har varit för litet, att resultaten inte publicerats i tillräckligt bra tidskrifter eller helt enkelt är psykiskt betingade. Men vem kan påstå att råttor vars blod-hjärnbarriärer skadats av mobilstrålning inbillar sig detta?
Ingen har analyserat konsekvenserna av den totala mängden strålning i ett längre perspektiv. I många år har vi varnat för svåra hälsokonsekvenser av strålning. Alla celler och kroppssystem man undersökt har uppvisat skador men en helt annan tolkning om orsaken till denna påverkan sker hos våra myndigheter och telekomindustrin.
"Bara ett par meter från en mobiltelefonmast ligger strålningen under gränsvärdet", sade Gösta Johansson, Statens Strålskyddsinstitut (SSI) i Norrländska Socialdemokraten den 22 januari 2002. Samtidigt konstaterade han att ingen kan ge garantier för något. "Gränsvärdet" han hänvisar till är dessutom bara en rekommendation avseende akuta brännskador i "hjärnan" hos vätskefyllda plastdockor i laboratorier, ingenting annat. Att få allmänheten samt dess valda representanter att tro att det finns ett hygieniskt gränsvärde som skyddar dem är kvalificerat lurendrejeri. Martin Lindgren, också han på SSI, sade förra året att det slutgiltiga ansvaret faller tillbaka på det svenska folket, inte på SSI. Hur kan då någon ha förtroende för SSI?
Många forskare påpekar att strålningen är extra farlig för barn. Strålningen går längre in i barns hjärnor som dessutom är känsligare eftersom de håller på att utvecklas. För 30 år sedan fanns ytterst lite högfrekvent strålning i vår miljö. Mänskligheten utsätts alltså kanske nu i dag för en oerhörd risk. Varför tillåts detta av de ansvariga? Vilken framtid ger vi våra barn? En kraftig ökning av bristande koncentrationsförmåga, allergier, cancer, utbrändhet, med mera? Vi har många gånger varnat för att följderna kan bli tragiska om inte åtgärder vidtas i tid. Effekterna kommer vi kanske inte att se förrän om flera år. Vill vi verkligen spela tärning på det här viset med våra barns liv och hälsa?
LENA LINDKVIST
ordförande i Folkets Vilja Lingbo
OLLE JOHANSSON
docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet Stockholm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar