söndag 28 oktober 2012

Läkare varnar för Wi-Fi i skolan

Så länge myndigheter och telekomindustrin inte kan bevisa att Wi-Fi och annan trådlös teknik är ofarlig för barn och unga, så måste vi inse att risken för ohälsa föreligger.
Att vaccinera barn mot svininfluensan var ofarligt enligt smittskyddsinstitutet, ändå drabbades många barn negativt av effekter från vaccinet.  Vad finns tilliten?
Varför har i synnerhet de svenska myndigheterna så svårt för att inse att problem finns, istället uppträder politiker och de som tjänar pengar på telekomindustrin som strutsar med huvudet ner i sanden.
Är det inte bättre att lyfta fram att problem kan uppstå och tala om försiktighetsprincipen, att använda tekniken i mer skonsam form. Sanningen kommer alltid ifatt, så har det gjort med nerosodyn, asbets, homoslyr och många andra gifter runt omkring oss i vår vardag.
Läste en intressant artikel om Wi-Fi i skolan, varför vill inte skolans ledning inse fakta från andra länder, som gjort samma misstag. Jag har talat med rektorer men de viftar bara bort problemet och hanvisar till SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten).
Självklart ska datorn vara en naturlig del av skolarbetet, med då ska datorn vara ansluten till kabel. Det är som natt och dag vad gäller den strålning som barnet då utsätts för. En skonsam arbetsmiljö ger bättre hälsa!

Skolorna bör inte installera trådlöst Internet system eftersom tekniken är kopplad till inlärningssvårigheter, huvudvärk och immunbrister systemet, enligt en internationell sammanslutning av läkare.
American Academy för miljömedicin, som innehar en konferens om hjärnan och nervsystemet denna vecka i Florida, säger säkrare alternativ bör användas i stället för Wi-Fi.
"Skadliga hälsoeffekter från trådlösa radiofrekventa fält, såsom inlärningssvårigheter, ändrade immunsvar, och huvudvärk, tydligt existerar och är väl dokumenterade i den vetenskapliga litteraturen," akademin i ett uttalande på sin webbplats. "Säkrare teknik, såsom användning av hård-wiring, rekommenderas starkt i skolan."


Experter varnar skolor över potentiellt farliga Wi-Fi mikrovågor
Finns flera routrar inne skolor täcke barn med mikrovågsstrålning? Vissa experter vid ett universitet i Malta konferens om elektromagnetisk strålning tror det, och har begärt en drastisk minskning av exponering.
Regeringar världen över kan ignorera forskning som visar ett samband mellan Wi-Fi-mikrovågsstrålning och ohälsa, för att tillvarata industriella jättar, fysiker Magda Havas (bilden) berättade en konferens på Malta av experter som presenterade resultaten om effekterna av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och antenner, och Wi-Fi lådor.
Havas, från Trent University (Ontario, Kanada), sade att trots flera studier tydligt visar skadliga effekter till följd av Wi-Fi-strålning, regeringar världen över fortsätter att insistera på att placera Wi-Fi-routrar i skolor och offentliga miljöer.
"Vi tror inte på att sätta antenner nära våra skolor, så varför är vi så villiga att sätta antenner inuti skolan? Det stämmer. Wi-Fi-routrar är mikrovågsantenner," Havas sagt.
Världshälsoorganisationen har klassificerat radiofrekventa elektromagnetiskt fält som möjligen cancerframkallande för människor, enligt studier på råttor om användningen av mobiltelefoner och effekterna av mobiltelefon antenner.
Havas, hävdar bestämt att Wi-Fi-strålning är möjligen cancerframkallande hos människan, jämfört trådlösa Internt routrar för mikrovågsugnar.
"Även Wi-Fi-routrar använder en mycket lägre intensitet av strålning är strålning av routrar som inte ingår och består av pulsade vågor som ständigt pågår, till skillnad från en mikrovågsugn som finns och tillfällig.
"Eleverna utsätts för mikrovågsstrålning under 1200 timmar per år, 12.000 timmar efter 10 år. Metallföremål på kroppen, såsom hängslen, kommer sannolikt att öka strålning nära en router," Havas sagt.
Ett annat papper som presenteras av professor Norbert Leitgeb av Österrikes Graz University ifrågasatte också risken för mobiltelefonanvändning bland barn trots att han medgav att påståenden om farlig strålning är fortfarande kontroversiella och kräver ytterligare studier.
"Den offentliga diskussionen om exponering för elektromagnetiska fält i allmänhet och till mobiltelefoner mikrovågor i synnerhet kan vara en hälsorisk för barn är fortfarande kontroversiell. Den styrs av känslor och fördomar, och påverkas av myter, spekulationer och missförstånd," Leitgeb sa.
På grund av fysiologiskt outvecklade funktioner hos barn, spädbarn och spädbarn, säger Leitgeb skillnader behövde studeras enligt utvecklingsålder som chef och tjocklek av skallen är inte samma sak som vuxna.
"Det hävdas att barn kunde löpa större risk eftersom deras potentiella sårbarheten och längre livslängd exponering. Även känslomässigt är antagandet att barn kan vara mer sårbara än vuxna för miljöfaktorer inte motiverade i alla fall," Leitgeb förklaras.
Leitgeb sade att på grund av brist på övertygande experimentella bevis och endast svag bevis från epidemiologiska studier, är det upp till enskilda riskuppfattning att bestämma vilken roll försiktighet och hantering av använda mobiltelefoner för barn.
"En sak är klar. Den allmänna termen" barn "är för ospecifik för att redovisa de olika sårbarheter under deras utvecklingsprocess och förvirrar snarare än underlättar diskussionen. Rekommendationer behöver specifikt behandla barn åldersgrupper snarare än" barn "i allmänhet. "
Förklarade dock Havas som sedan 1939 människors exponering för strålning och mikrovågor har förändrats från att vara intermittent, till konstant under 2010, eftersom strålningen är inte längre begränsat till militärbaser och flygplatser. "Idag har vi sändare inne vårt hem. Tidigare var exponeringen begränsad till ett fåtal yrken. Idag spädbarn och barn utsätts för."
Wi-Fi-basstationer eller routrar i skolan har flera antenner som avger en pejlsignal som alltid på. "Med flera routrar hela skolan är täckt med mikrovågsstrålning. När datorn kopplas bort från Internet, är den enda kvarvarande strålningen från routern. Så är placeringen av dessa routrar kritisk. De bör vara väl märkta i vanlig syn, så långt bort från människor som möjligt. "
Strålning vågor som avges av trådlösa telefoner har också visat sig påverka hjärtat enligt en uppsats av Magda Havas och Dr Jeffrey Marrongelle presenterade under konferensen.
"Detta var en studie för att testa effekten av strålning från en trådlös telefon på hjärtfrekvensen (HRV) eller antalet slag per minut. Även om inte påverkar alla deltagare på samma sätt, det fanns vissa ämnen upplever takykardi eller snabb hjärtrytm , "Havas förklaras.
Intressant besökte flera studenter i Kanada sin pediatrisk kardiolog och bar pulsmätare till skolan för att spela hjärta oegentligheter på Mountainview School i en studie som presenteras av Havas på Wi-Fi strålningen.
"Ett sex-årig flicka upplevde en" musikalisk hjärta ", huvudvärk och yrsel bara medan skolan. En 12-årig pojke upplevelse takykardi. En 12-årig flicka upplevde illamående, kräkningar, ingen feber, sömnlöshet, dimsyn och takykardi bara i skolan. En 13-årig pojke erfaren hjärta bultande, sömnlöshet och huvudvärk men symtomen avtagit när han flyttade. "
Havas sade att medan många föräldrar och lärare kanske tänker att deras barn bara uppfinna ursäkter för att inte gå i skolan, får dessa barn bara upplever dessa symtom medan i skolan på grund av överexponering för mikrovågor som emitteras från antenner eller Wi-Fi-routrar . "Jag har talat med ett antal barn som säger att de älskar skolan, men inte njuta av att vara där eftersom de känner sig sjuka."
Studier med humana spermier visade att spermier utsatt för Wi-Fi-strålning i närheten av en bärbar dator var mycket långsammare och hade DNA-skador.
"Har Wi-Fi påverkar kvinnliga äggceller? Vi vet inte. Men om det gör det, kan exponering av en generation få konsekvenser för kommande generationer", Havas sagt.
Havas sade att även trådlöst internet är högst osannolikt att någonsin tas bort helt, bör mobiltelefon antenner inte placeras i närheten av skolor och Wi-Fi routrar bör inte placeras inuti skolan.
"Det värsta man kan göra är att hålla Wi-Fi på hela tiden. Detta är ett högteknologiskt och låg intelligens alternativ. Ett bättre alternativ är den modifierade Wi-Fi som innebär att begränsa plats och tid för användning. Det bästa av Alternativet är en kabelanslutning som är både högteknologisk och hög intelligens ", Havas sagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar