måndag 3 september 2012

Kroppen fungerar som en antenn

Den mänskliga kroppen fungerar som antenn för år elektromagnetiska vågor som AC elektriska transienter, mycket av det i 50 till 100 kHz. I oktober 2007 Världshälsoorganisationen reconnu risken för dessa frekvenser och konstaterade: "Höga nivåer av exponering för elektriska och magnetiska fält i frekvensområdet upp till 100 kHz CAD påverka nervsystemet, vilket resulterar och akuta hälsoeffekter, inklusive nervstimulering. " Beväpnad med denna kunskap det bara är förnuftigt att skydda dig själv och din familj från farliga frekvenserna avhandling EMF.

 Väl replikerade studier har visat att svaga elektromagnetiska fält avlägsna kalciumjoner som är bundna till membranen i levande celler, vilket mer sannolikt att riva dem, Develop temporära porer och läckage. Kalciumjoner bundna till ytorna av cellmembran är signifikant i att bibehålla deras stabilitet. De hjälper att hålla samman de fosfolipidmolekyler väsentliga per år som är av deras make-up. Utan joner uppsats är cellmembranen försvagas och är mer benägna att riva från under de påfrestningar som följer av de rörliga cellinnehållet (Två examensarbeten membran är endast molekyler tjocka!). Även den erhållna och hålen är självläkande normalt ökar läckage medan den fortfarande de att de är öppna, och detta kan förklara den större delen av de kända biologiska effekterna av svaga elektromagnetiska fält.

 Exponera hjärnvävnad av svaga VHF radiosignaler modulerade vid 16Hz (16 cykler per sekund) frigörs kalciumjoner (kalcium elektriskt laddade atomer) bundna till ytan av cellerna IKT. Ofta svaga områden är mer effektiva än starka sådana. Läckor i membranet som omger lysosomer (små partiklar i levande celler som återvinner avfall) CDN frisättning matsmältningsenzymer, Inklusive DNAas (ett enzym som förstör DNA). Detta förklarar den allvarliga skador på DNA i celler via mobiltelefon signaler. DNAase läcker-genom membranen i lysosomerna (små kroppar i levande celler fyllda med matsmältningsenzymer) Förklarar fragmentering av DNA ses i celler som exponeras för mobiltelefon signaler. När detta i könscellerna sker (de celler som ger upphov till ägg och spermier), minskar fertilitet och genetiska skador i framtiden förutspår generationer.

De biologiska effekterna av elektromagnetiskt inducerad DNA-fragmentering kan inte uppenbara påverkas i cellerna, eftersom fragment av sönderbrutna DNA kan de åter slår och skadade kromosomer (avlånga proteinstrukturer som bär DNA) kan rekonstrueras. Men det finns ingen garanti att de kommer att Återanställd precis som de var. Bitar kan lämnas ut (strykningar) anslöt sig bakåt (inversioner) bytte Mellan olika delar av kromosomen (translokationen) eller till och med kopplad till fel kromosom. De flesta i lådor, Kommer den nya ordningen Arbeta en stund om de flesta av de gener som är kvar och metabola Brister Alla CAD ofta kompenseras av den omgivande cellerna. Men det går snett när det kommer till meios, det som är processen halverar antalet kromosomer Under bildandet av ägg och spermier.

UNDER meios, kromosomerna linje upp i par (ett original från varje förälder) i hela sin längd N aktier intill Motsvarande som kan utbytas och (Detta ger varje av de avkommor har unik kombination av gener). Om arrangemanget föredetting av sina gener förändrats genom elektromagnetisk exponering, kan de inte riktigt anpassa kromosomer och kan även sig i knutar i försöket. Sådana missbildade peers slits sönder ojämnt Vanligtvis i de senare stadierna av meios, så äggen eller spermier som har ofullständiga år eller obalanserad uppsättning av gener, kanske inte fungerar korrekt och därmed minska fertiliteten. Det finns belägg från oberoende studier Flera i Australien, Ungern och USA som redan detta inträffar.

Tung mobiltelefon använda visas att minska både mängden och lönsamhet för spermier. Med hjälp av en mobiltelefon i mer än ugn timmar per dag är förknippad med en minskning av spermie rörlighet och bärkraft på cirka 25 procent. Sannolikheten av dessa resultat statistique vara på grund av fel var tur en på tusen. Det finns anledning att tro att varje människa ägg liknande kan påverkas, mål eftersom de bildas i embryot, innan barnet är fött kommer skadorna Under graviditet kommer att bli uppenbara syftet tills barnet når puberteten.

Läckage av kalciumjoner i cytosolen (den största delen av cellen) fungerar som en metabolisk stimulerande, som står för Rapporterade accelerationer av tillväxt och läkning, syftar det aussi främjar tillväxten av tumörer. Läckage av kalciumjoner in i neuroner (hjärnceller) genererar Falska aktionspotentialer (nervimpulser) som står för bröd och andra neurologiska symtom hos känsliga elektro-individer. Det aussi nedbruten signal-till-brus-förhållandet i hjärnan gör det mindre troligt att adekvat motsvarar svaga stimuli. Detta kan vara delvis ansvarig för olyckan graden av tvätt avgifter förare som använder mobiltelefoner.

En mer detaljerad undersökning av de molekylära mekanismerna förklarar många av de till synes konstiga egenskaper elektromagnetisk exponering, t.ex. varför svaga områden är mer effektiva än starka sådana, varför till exempel vissa frekvenser är 16 Hz Speciellt potent och varför pulsad fälten göra mer skada. Det har gjorts många studier som tyder på att exponering för svaga elektromagnetiska fält är förenat med en liten men betydande risk för ökningen av att få cancer. Detta kan orsakas av genmutationer följd och från DNA-skador.

 Tillväxten av organism från ett år befruktat ägg Innebär ett enormt komplext mönster att byta på och av gener som reglerar tillväxt, celldelning och differentiering till specifika vävnader. DNA-skada CAD ger ibland oreglerad tillväxt för att bilda tumörer. Dock kan effekten Var inte omedelbart. Följande kemiska exponering för cancer carcinogener sådan asbest kan ta så många år att bli krypande. De drabbade cellerna verkar gå-igenom flera kurser Ständigt ökande genetiska och molekylära anarki innan de slutligen når den punkt i ostoppbara tillväxt och delning. När man bedömer cancerframkallande effekter av elektromagnetiska All exponering måste vi ha i åtanke att det kan finnas har liknande fördröjning. Det kan vara några år innan vi vet de fulla cancerframkallande effekterna av den senaste tidens explosiv tillväxt i användningen av mobiltelefoner.

 Det är inte bara människor som påverkas. Väl underbyggda svar i Andra organismer inkluderar snabbare tillväxt av högre växter, jäst och utbyte i rörelse av kiselalger. De senaste två är betydande eftersom de båda enskilda celler, vilket de effekter som uppstår på cellnivå. Dessutom kan vi förklara Praktiskt taget alla de elektromagnetiska effekter på människor i form av utländsk valuta på cellnivå inträffar, som då kan påverka hela kroppen.

Hämtat från Kalle Hellbergs veckobev

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar