tisdag 10 juli 2012

Hur minns vi Fukushima


Mars 2011 drabbades kärnkraftverket i Fukushima i Japan av en 10 meter hög flodvåg, en tsunami bildades på grund av jordbävning i havet. Kärnkraftverket slogs ut och en härdsmälta var faktum. Japan, ett högteknologiskt land med stor erfarenhet av tsunami hade inte kunnat förutse denna katastrof.
Tidigare har jag varit mer positiv till kärnkraften, men bit för bit har jag förstått att sanningen göms undan av kärnkraftsindustrin och ”deras” politiker. Efter denna katastrof har jag insett att kärnkraften är långt ifrån 100 % säkerhet och så länge som kärnkraftavfallet inte är löst ska inga fler kärnkraftverk byggas eller laddas om. Om vi inte tar kärnkraftens risker på allvar, kan vi vara säkra på att många liv kommer att offras i onödan längre fram i tiden.

Kärnkraftindustrin bortförklarar dess miljöfarlighet och nya katastrofer, men i USA har man med tydlighet börjat oroa sig på allvar. Den amerikanska senatorn Ron Wyden rapporterar efter ett besök en skrämmande läsning, att reaktor 4 är på väg att kollapsa fullständigt, skriver Bo Zakrisson i 2000-talets vetenskap. Byggnadens bassänger innehåller enorma mängder utbränt kärnbränsle som ligger för kylning. Om ytterligare en jordbävning skulle inträffa eller de skadade bassängerna skulle torka ut, så skulle det innebära en strålningskatastrof av gigantiska mått, som i stort skulle hota allt liv på hela norra jordklotet.
Wyden konstaterar att skadorna på kärnkraftanläggningarna i Fukushima är mycket värre än han hade kunnat föreställa sig.
Arnold Gundersen, före detta kraftverksdirektör hävdar att Fukushima är tio gånger värre än Tjernobyl.
I Kalifornien, Oregon och Colorado har det uppmätts kraftigt förhöjda nivåer av radioaktivitet som härrör från Fukushima. Radioaktiv jod, cesium, strontium, plutonium, uranium och fler strålningsämnen från Fukushima-katastrofen i Japan har landat i USA.
Fukushimakatastrofen är inte över ännu, det är kanske bara en början. Luftburen radioaktivitet är skadligt för mänskligheten och vi vet att höga strålningsmängder skadar eller dödar en person.
Kärnkraftindustrin, lobbyister och ”deras” politiker blundar för verkligheten och tar inget ansvar för våra barn och barnbarn och framtida generationer, endast girigheten styr deras makt och vinstintressen.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar