söndag 10 juni 2012

Ny 400 kV kraftledning - med vems rätt?

Den nya 400 kV kraftledning som ska dras fram över norra Småland från Simpevarp (Oskarshamn) till höglandet, som verkar ha kommit långt i sin projektering.

Svenska kraftnät är ansvarig och deras huvuduppgift är att driva och förvalta stamnätet för el samt övervaka landets elsystem. Vilken hänsyn tas vid nyprojektering, när mark och bostäder finns inom dess riskzon. Finns någon miljökonsekvensbeskrivning som lyfter fram hälsan i de områden som är befolkat. Vilket gränsvärden används? Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar det högre gränsvärdet som gynnar industrin. Är ekonomiska värden viktigare än folkhälsan? En jordkabel har högra anläggningskostnader, men ur hälsoperspektiv är det en investering för folkhälsan och samhället.

En 400-kV skapar mycket höga elektromagnetiska fält, det går igenom ytterväggar i närbelägna hus. I Centraleuropa (som är mer tätbefolkat), finns det många fall och då speciellt barn som drabbats av leukemi på grund av närliggande högspänningsledning.

Vi omges av olika elektriska apparater som skapar el- och elektromagnetiska fält (EMF), som påverkar oss i varierande grad.
Många kan få stressreaktioner, koncentrationssvårigheter, dålig sömn, hjärtproblem, yrsel, m.m. och mår allmänt dåligt.

Inga mediciner hjälper på elektromagnetiska fält, man kan kontakta läkare för att utreda om det finns någon medicinsk orsak, men människokroppen påverkas av elektromagnetiska fält, EMF. Endast avstånd är det som hjälper som skydd från en 400 kV kraftledning, ca 200 meter ifrån är det ca 200 nT (gränsvärdet för boende), men ca 500 meter ifrån är mätvärdet 50 nT och det är bra värde som är helt acceptabelt för de flesta.

Jan Boljang skriver om elöverkänslighet: En del blir så dåliga att de inte kan arbeta, inte fungera i samhället - de har en funktionsnedsättning, benämnt elöverkänslighet.
Det är ingen sjukdom, det är ett funktionshinder som uppstår i den miljön med elektromagnetiska fält, EMF. Det hindrar en person med funktionsnedsättningen – elöverkänslighet, att fungera fullt ut.
Elektromagnetiska fält, EMF påverkar oss alla. En del reagerar och andra gör det inte, men det finns forskning som tyder på att tumörer och leukemi kan utvecklas på sikt.
Lika väl som människor drabbas av annan överkänslighet som pollen eller kemikalier, lika väl kan en till synes frisk människa drabbas och må dåligt när de blir utsatta av elektromagnetiska fält. Någon undersökning av förhållandena på arbetsplatsen eller hemmet görs sällan.

Mät upp din elmiljö och vidtag åtgärder som minskar påverkan från elektriska fält. Kolla upp hur du sover, det är viktigt att din sovplats är fri från el-fält. Det är där vi ska återhämta oss och blir sömnen störd av elpåverkan, leder detta troligen till stress eller andra sjukdomar.

Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar