onsdag 30 maj 2012

Strålforskare kringgår avtalet om oberoendeSvensk forskning om mobilstrålning finansieras av industrin. För att säkra forskarnas oberoende har Vinnova gått in som mellanhand. Men Ny Teknik kan visa att denna ”brandvägg” brister. Kontakter mellan industrin och forskarna rapporteras inte som avtalet föreskriver.

Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, KI, blev nyligen vice ordförande i kommissionen Icnirp, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, som sätter gränsvärden för mobilstrålning och andra elektromagnetiska fält.
Samtidigt finansierar hon delvis sin forskning kring hälsorisker och mobiltelefoni via telekomindustrin, vilket hon öppet redovisar i sin jävsdeklaration till Icnirp. Telia Sonera, Ericsson och Telenor bidrar med 50 procent av kostnaden för den svenska delen av forskningsprojektet Cosmos (med över 50 000 mobilabonnenter), hittills cirka 7 miljoner kronor.
Maria Feychting ser ingen konflikt i att leda Icnirps verksamhet samtidigt som hon får industrimedel.
– Jag tycker inte att det är något problem eftersom medlen förmedlas via tredje part som agerar brandvägg mellan oss forskare och industrin, vilket garanterar oss oberoende, säger hon.
Men Ny Tekniks granskning visar att industrin och forskarna först diskuterar sig samman kring finansieringen och sedan vänder sig till Vinnova och ber myndigheten agera mellanhand.
Vinnovas handläggare Pontus von Bahr uppger att parterna kom till förre generaldirektören Per Eriksson med upplägget.
I det sammanhanget upprättades ett så kallat brandväggsavtal 2007, som ska skydda forskarna från ”otillbörlig påverkan” från mobilintressenterna.
Enligt Christer Törnevik, forskningsområdeschef på Ericsson, började Ericsson och forskarna att träffas 2005.
– Innan avtalet skrevs med Vinnova ställde vi dock en del kvalitetsrelaterade frågor, och föreslog att vissa kvalitetskriterier skulle inkluderas i avtalet. Det är normalt att vi får möjlighet att ge vår input och synpunkter angående designen på studier, uppger han.
Ericsson har bland annat föreslagit en internationell referensgrupp och att antalet enkätpersoner skulle uppgå till minst 25 000, säger han.
Vinnova har inte heller haft insyn i vilka underhandskontakter som skett när brandväggsavtalet varit i kraft.
Trots en skrivning i avtalet om att det ska ”säkerställa att alla förbindelser” mellan företagen och forskarna ”är transparenta” begär inte Vinnova några särskilda redovisningar av möten.
I myndighetens förteckning över handlingar i ärendet finns inga noteringar om sådana möten.
Personer från Ericsson Research har vid några tillfällen träffat KI-forskarna sedan Cosmos-projektet påbörjades 2007. Dessa möten har gällt fortsatt finansiering och teknisk information, uppger Christer Törnevik
Enligt Maria Feychting har hon deltagit i möten med företagen 2006, 2009 och 2011, vilka bland annat gällt bolagens intresse för att bidra med medel.
Brandväggsavtalet gällde fram till 2009. Därefter tecknades ett fortsättningsavtal för 2010. Sedan har avtalet upphört.
Nu äskar forskarna återigen finansiering från industrin.
Projektledaren för Cosmos, Anders Ahlbom, professor i epidemiologi vid KI, skickade den 6 oktober 2011 ett mejl direkt till Ericsson: en elva sidor lång ansökan med projekt- och budgetplan för 2012 till 2014. Han skriver i mejlet att finansieringen kräver ett brandväggsavtal ”företrädesvis via Vinnova”.
Forskarnas förfrågan om finansiering ska, enligt Anders Ahlbom, senare skickas till Vinnova.
– Jag kan bara säga att det här är helt normalt. Vi har en diskussion först om själva studien, jag ser inget konstigt med det, säger Christer Törnevik.
Tommy Ljunggren, chef för systemutveckling inom mobiltelefoni på Telia Sonera, säger dock:
– Det är lite underligt, jag vet inte varför men vi har fått ansökan direkt till oss och inte via Vinnova, säger han.
Bolaget avvaktar med att ta ställning till dess man får en ansökan från Vinnova.
Anders Ahlbom:
– Det kan ju verka konspiratoriskt och konstigt att vi har underhandskontakter med industrin, men vi är helt oberoende. Min uppfattning är att telekomindustrin ska bidra med finansiering.
KI-forskarna Anders Ahlbom, ovan, och Maria Feychting, till höger, driver den svenska delen av mobilforskningsprojektet Cosmos. Anders Ahlboms integritet som forskare blev i fjol ifrågasatt av en arbetsgrupp i FN:s cancerforskningsorgan IARC. Maria Feychting är ensam i Icnirps kommission om att få forskningsmedel från telekom­industrin. Övriga Icnirp-ledamöter har inga eller få industrikopplingar.

Källa Ny Teknik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar