torsdag 24 maj 2012

Polisen oroas för strålning efter hjärntumör

Denna artikel är hämtat från DN, en artikel av Clas Svahn.
Strålningen från polisens kommunikationsradio oroar poliser i Skåne. Huvudskyddsombudet kräver nu ett svar på hur stor strålningen egentligen är.
Det är polisens sedan tidigare hårt kritiserade kommunikationssystem Rakel, som började införas i Sverige 2006, som nu sprider oro bland poliser i Skåne. En oro som blev tydlig när en polisman i Trelleborg, Roger Carlström, i december förra året drabbades av en hjärntumör efter att under en en lång tid fått rodnader i ansiktet.
        Jag har själv kunnat följa intensiteten i rodnaden arbetspass för arbetspass under många år och den har ett direkt samband med radiotrafiken via bärbara Rakelstationer, säger Roger Carlström till Polistidningen.

I varje polisbil finns en fast Rakelstation med antenn utanpå bilen men också två bärbara stationer som polismännen bär med sig på bröstet. Dessutom har polismännen ofta egna mobiltelefoner. Till skillnad från tidigare system sänder Rakel trafiken i extremt korta pulser, 17,6 pulser per sekund.
Skånepolisens skyddsombud Kaj Svensson har under flera år försökt att få Rikspolisstyrelsen, RPS, att göra mätningar av den totala strålningen inne i bilarna. Men trots påstötningar händer inget, säger han.
– Det konstiga är att RPS 2009 bestämde att man skulle göra sådana mätningar och till och med handlade upp en sådan undersökning bara för att i början av 2010 säga att den inte behövdes, säger Kaj Svensson till DN.se.
Kaj Svensson säger att han är skeptisk till RPS agerande och att det naturliga hade varit att RPS fullföljt det man tagit beslut på. Att enbart hänvisa till mätningar på enstaka apparater räcker inte, han vill se en undersökning av den totala strålningsbilden i bilen.
– Poliserna är jätteoroliga och jag har fått närmare 40 förfrågningar från anställda som vill veta hur de ska agera och nästan lika många har hört av sig på andra sätt, säger Kaj Svensson.
På frågan om han ser någon orsak till att stoppa arbetet svarar Kaj Svensson att det inte är den väg som han tänker gå just nu. Istället vill han snabbt få till stånd en ordentlig mätning som kan ge ett säkert svar och därmed antingen stilla personalens oro eller visa att det finns ett problem.
Hur påverkas personalen av den oro som många känner nu?
– Vissa säger att de inte sätter på sin bärbara utrustning när de är i bilen och det kan ju betyda att de missar viss information. Flera har också berättat att de fått samma rodnader som Roger Carlström fick och det oroar dem givetvis.
– Jag uppmanar alla att man inte ska ha mer apparatur på än vad man anser vara nödvändigt.
Roger Carlström själv är övertygad om att det finns en koppling mellan hans sjukdom och Rakel. I intervjun i Polistidningen nämner han hur flera polismän i England stämt myndigheterna sedan de ansett sig ha blivit sjuka av Rakel eller Tetra som det också kallas.
Storbritannien använder alltså också Rakel och i mars 2001 rapporterade det engelska polisfackets tidning att utrustningen kunde störa annan utrustning men också att polismän och ambulanspersonal rapporterat huvudvärk, illamående och sömnproblem sedan systemet infördes.
Oron var så stor att polisfacket beställde en egen oberoende utredning, den så kallade Trowerrapporten som blev klar i september samma år. Där rekommenderades att införandet av Tetra skulle stoppas till dess att dess effekter hade undersökts ordentligt.
I en artikel i tidningen The Ecologist 2004 citeras forskaren Gerard Hyland, expert på lågenergistrålning och medlem av det internationella institutet för biofysik i Neuss i Tyskland och en stark kritiker av Rakel (Tetra). Professor Hyland säger i artikeln att ”med införandet av Tetra kan vi komma att få se en pandemi av hjärntumörer inom tio år”.
Forskarna är dock inte eniga i frågan. I Polistidningen säger docenten i medicinsk fysik vid Umeå universitet, Kjell Hansson Mild, att han inte anser att Rakel kan orsaka några tumörer men att informationen från RPS varit bristfällig. En annan forskare, professorn i onkologi vid Universitetssjukhuset i Örebro, Lennart Hardell, är av en annan åsikt och påpekar att det finns teorier om att radioutrustning som är placerad mot bröstet kan orsaka bland annat leukemi och hjärtproblem:
– Jag tycker att försiktighetsprincipen självklart måste gälla tills vi vet mer. Tekniken har kommit för att stanna men användarna måste få veta hur de kan skydda sig, säger han till tidningen.
Kaj Svensson har nu lämnat frågan vidare till polisfackets nationella skyddsombud.
– Frågan om hur stor strålningen i bilarna är måste få ett svar. Det är inte bra att poliserna som tillbringat mycket av sin arbetstid där oroas över om deras hälsa kommer till skada eller inte, säger han.
Clas Svahn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar