måndag 16 december 2013

Trådlös teknik är mänsklighetens bortre parentes.

Det kom ett mail från Kalle Hellberg som alla borte tänka till om! Under de första 100 dygnen i ett kvinnligt fosters utveckling sker bildandet av ca 200.000 folliklar (äggblåsor) i varje äggstock, av vilka var fjärde kan bli det ägg som kommer att bli befruktat och bilda en gravitet när fostret har fötts, vuxit upp och blivit en könsmogen kvinna. Under dessa 100 dygn är dessa tillblivande folliklar totalt utan skydd för strålning från trådlös teknik. Enligt sedan flera år tillbaka sammanställd forskning så löper minst 57 % av skolflickor som utsätts för låg-nivå mikrovågsstrålning (från t ex Wi-Fi eller mobiler) risk att drabbas av fosterdöd, fosterskador eller genetiskt skadade barn, när de föder. Varje genetisk skada kan sedan följa med till efterföljande generationer. WHO:s forskningssammanställning nr 05-609-04 "Biologiska effekter och hälsorisker med mikrovågsstrålning" betonar på sina 350 sidor att det sker biologiska effekter, ohälsa och överdödlighet av artificiell bestrålning av mikrovågor. Avsnitt 28 behandlar problem som rör fortplantningsförmågan. WHO har tillsammans med den stiftelse som bestämmer gränsvärden för strålning i världen, ICNIRP, klassat detta dokument som ”Top secret” och innehållet har inte fått komma allmänheten till del, detta för att inte hindra industrins vinster. I våra skolor, förskolor och daghem (och i hemmen) bygger man nu ut med trådlöst Internet, så kallad Wi-Fi. Strålningsnivån som barnen utsätts för från denna sändningsteknik ligger på den nivå där skaderisken är som störst. Bara detta om strålningens skadeverkan på barn och fortplantningsförmågan har hittills beskrivits i ca 8000 forskningsrapporter! Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning har i sitt forskningsdokument "Hälsoeffekt på barn och ungdomar" angivit följande skador av lågstrålande teknik: 85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet 36% ökning av epilepsi 11% ökning av mental retardation 82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risk för fostret Föreställ dig att du är en sex år gammal flicka i skolan och sitter med en WiFi bärbar dator (eller iPad) nära magen. Teoretiskt kan dina äggstockar bli bestrålade tills du lämnar skolan i åldern 16-18 år (förutom det du utsätts för på fritiden). När du blir gravid kommer var och en av dina folliklar att ha varit ”mikrade” i många år. Därför kan du kanske inte leverera ett friskt barn. Skulle du bli gravid som student, så producerar ditt embryo (de första 100 dagarna, om det är kvinnliga embryon) cirka 400.000 folliklar i sina äggstockar, för framtida barnafödande. Problemet är att i dessa utvecklingsstadier av follikelcellerna har de inte det cellulära skydd som mogna vuxna celler har. Följaktligen kan ditt "barnbarn" ha fått varenda follikelcell bestrålad och skadad innan dess utformning var klar. Därför, när ditt barn blir vuxen (med dess bestrålade folliklar) finns det en större sannolikhet för att sitt barn (din dotter-dotter) kommer att lida av bl.a skador som nämnts ovan. Givetvis gäller skaderisken även pojkar, spermiernas kvalité försämras markant av denna strålning. Och givetvis påverkar strålningen hela vårt välbefinnande, många av ”moderna” sjukdomar kan härledas till den strålningsmiljö vi alla tvingas leva i! Vi är inte byggda för att utsättas för sådan kompakt ”strålningsdimma” av radiofrekventa vågor med komplext frekvensinnehåll, vars strålningsnivåer kan ligga flera miljarder gånger starkare än den nivå vi har anpassats till genom årtusendena, den s k naturliga bakgrundsstrålningen. Det finns bara ett sätt att hindra denna katastrof, all trådlös teknik som barn kommer i kontakt med måste förbjudas! All trådlös Internet (Wi-Fi) måste skrotas omedelbart! Ingen mobilbasstation får finnas närmare en skola än 1 km. Ingen trådlös teknik får förekomma i hemmen o s v. Barn under 16 år och havande kvinnor ska aldrig använda en mobil, ej heller sjuka äldre. Om inte detta tas på allvar och genomförs, vad blir resultatet? Alternativet är att all trådlös teknik i skolor, på arbetsplatser och i hemmen istället ska vara trådbunden, vi förlorar därmed inget på att förbjuda trådlös teknik. Vi ser nu inför nästa års val dagligen debattglada politiker i media framföra sina löften om mer eller mindre viktiga förändringar och förbättringar för medborgarna. Men ovanstående har aldrig förts på pränt av någon politiker, är inte mänsklighetens överlevnad viktig? Upp till bevis, du politiker som gärna vill synas i media! Vad kommer du och ditt parti göra för att försöka stoppa ovanstående beskrivna katastrof från att inom en snar framtid gälla hela mänskligheten? Kalle Hellberg Vd Maxicom AB Kommentar: Tack Kalle för ditt starka inlägg, allt för få personer vill inse de risker om trådlös teknik som vi talar om. Samtidigt börjar många inse att det inte kan vara så nyttigt med all trådlös teknik, samtidigt är de flesta bekväma och viftar bort insikten om risker, tyvärr. Strålskyddsstiftelsen har en mycket bra information om bl.a vikten av uppkopplade barn ska vara trådbunden. / Egon Reiver, Eksjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar