onsdag 11 december 2013

Ett framtidshot

I januari 2009 skrev jag om ett nytt framtidshot, hur elektromagnetisk strålning påverkar våra kroppar, vad vi än tycker om trådlös teknik. Vad har hänt sedan 2009? Mer strålning och mer trådlös teknik! Trådlös teknik är en del av infrastrukturen idag, samtidigt ska vi vara medvetna om att trådlös teknik kan vara en hälsofara.. Alla är vi medvetna om hur olämpligt och rent farligt det är att stoppa in huvudet i en mikrovågsugn (om det var möjligt) när den är påsatt. Samma är det när vi använder trådlös teknik, hur nära kroppen är helt avgörande för hur/om vi kan skadas av mikrovågsstrålning. Att hantera trådlös teknik på rätt sätt är av stor betydelse för vår hälsa och påverkan. WHO:s cancerforskningsorgan, IARC, klassade år 2011 radiofrekvent strålning som möjligen cancerframkallande, 2B och i samma kategori som DDT, bly, PCB och lågfrekventa magnetfält. The Biointiative Report kom ut med en ny uppgraderad sammanställning och utvärdering om allvarliga risker från över 3 800 vetenskapliga rapporter. Där konstateras att fält från mobil och annan trådlös teknik kan orsaka cancer, ALS, Alzheimers sjukdom m.fl. Flera oberoende svenska och utländska studier visar på ökade risker vid användning av mobil och DECT-telefon (trådlös hemtelefon), de allra flesta DECT-telefoner utsätter alla för konstant strålning mot en mobil som anpassar strålningen mellan sändare och användare. Finns det någon miljökonsekvensbeskrivning framtagen i skolor, arbetsplatser och allmänna utrymmen? Tas försiktighetsprincipen på allvar när skolorna byggs ut med wi-fi och wlan? Strålskyddsstiftelsen informerar om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa! Det finns oberoende forskning som visar på ohälsa, ändå förnekar SSM det som inte skadligt, i varje fall inte för svenska barn. Huvudvärk, inlärnings- och sömnproblem har ökat hos svenska skolbarn. Det finns bra alternativ, men det kostar mer. Egon Reiver

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar