torsdag 14 februari 2013

Tankar kring en utställning

Tankar kring utställningen på
Huskvarna Bibliotek 13/2 – 9/3 2013
Visste du att
Världshälsoorganisationen WHO har efter ett möte med världens främsta cancerforskare 2011 klassat de radiofrekventa nätverken som möjligen cancerframkallande, klass 2B på en skala där klass 4 är med största sannolikhet inte cancerframkallande, medan klass 1 med säkerhet är det. Detta skedde i maj 2011.
Samma vår 2011 publicerades Europarådets resolution 1815, där rådet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält. Rådet rekommenderar försiktighetsprincipen, särskilt för barn och unga. Europarådet vill också sänka gränsvärdena för strålningen - något som även Europaparlamentet.
Försiktighetsprincipen går ut på, att så länge ett fenomen inte är bevisat ofarligt, bör befolkningen skyddas från det som om det var farligt. Att det råder oenighet om den högfrekventa strålningens farlighet beror i första hand på att oberoende forskare säger en sak, och den av mobilindustrin sponsrade forskningen en annan.
Oenigheten beror också på att varken folket eller pressen vill höra talas om att trådlösa telefoner, datorer och leksaker kan ge upphov till skada, särskilt barn och ungdom som är mångdubbelt mer känslig..
Ingenstans berättades om de summor mobilindustrin ger till cancerorganisationerna.
I förordet till Devra Davis bok Disconnect (som behandlar just den strålning vi här talar om), utbrister professor David Servan-Schreiber: "Hur är det möjligt? Hur kommer det sig att intelligenta människor som borde vara upplysta, helt frankt utgår ifrån att forskningen inte visat några risker, hävdar att ingen ökad risk för hjärntumörer kunnat påvisas och att det inte förekommit någon global ökning av antalet hjärntumörer när man bara behöver skrapa på ytan av fakta för att inse att dessa tre argument inte stämmer?".
Hur kommer det sig att politiker och skolledning inte vill förstå mer om den högfrekventa strålningen, nu utsätter nästan alla landets barn och ungdomar för denna strålning dygnet runt i stället för att satsa på tryggare fast Internet-förbindelse i skolorna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar